Za zavedení participativního rozpočtu v Praze

Zvyšme vliv nás občanů na veřejnou správu pomocí účasti na rozpočtování!

Vážený pane primátore, předpokládáme, že je naším společným zájmem, aby rozpočet našeho města co nejlépe sloužil nám občanům a byl pokud možno zpracován s jejich co největší účastí. K petici přikládáme informační materiál o metodě participativního rozpočtu (účasti občanů na přípravě rozpočtu), viz také www.participativnirozpocet.cz. Přejeme si zavedení této metody v našem městě. Žádáme Vás osobně a Vaším prostřednictvím zastupitelstvo Hlavního města Prahy o stanovisko, zda také podpoříte vzdělávací kampaň, která by seznámila občany s touto metodou, se způsoby účasti občanů a s jejími možnými přínosy. Navrhujeme Vám zvážit zahájení procesu osvětovými akcemi, které jsou připraveny spolupořádat občanské iniciativy a občanská sdružení, která podporují tuto petici a mohou se také podílet na organizaci a řízení potřebných jednání občanů při přípravě projektů financovaných v rámci uplatnění participativního rozpočtu. Navrhujeme rovněž, aby v případě podpory participativního rozpočtu se její uplatnění zahájilo od příštího celého rozpočtového cyklu, tj. od přípravy rozpočtu na rok 2015, a aby zastupitelstvo v této první, ověřovací fázi vyčlenilo částku ve výši 1 % výdajové části rozpočtu, která je ve výlučné pravomoci Hlavního města Prahy (nemandatorní výdaje), což nevylučuje širší uplatnění participativního rozpočtu v případě, že by byly navrženy vynikající projekty překračující původně stanovenou částku. Participativní rozpočet je procesem, který napomáhá efektivnímu rozdělování peněz z městského rozpočtu, je účinnou ochranou před korupcí, umožňuje širokou participaci občanů na správě věcí veřejných, zlepšuje komunikaci mezi občany a veřejnou správou, pomáhá sociální identifikaci obyvatel s lokalitou, rozvíjí komunikaci v rámci komunity a může přispět k zabránění vzniku sociálně vyloučených lokalit. Vznikl v roce 1989 v brazilském městě Porto Alegre (cca 1,4 mil obyvatel), odkud se už rozšířil do více než 3000 míst celého světa. Nejblíže k nám se rozvíjí na Slovensku v Bratislavě a v několika německých městech, například v Berlíně. Vážený pane primátore, předem Vám děkujeme za zaujetí stanoviska k předmětu petice a návrhům, které obsahuje.


Václav Exner    Kontaktujte autora petice