Za zavedení participativního rozpočtu v Praze


Nepřihlášený uživatel

#1

2013-11-07 10:01

Výborně!
az

#2 Re:

2013-11-11 17:25

#1: -

Děkujeme. Dejte o této u nás horké novince vědět svým známým, kontaktujte Alternativu zdola a pomozte nám s osvětou :))

Katka V.

videafilosofie.webnode.cz

#3 Všeobecný nepodmíněný základní příjem

2013-11-13 23:39

Podpořte prosím petici - http://petice.tk/ za diskusi o možnostech zavedení nepodmíněného základního příjmu. Více na: http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/

Nepřihlášený uživatel

#4

2013-11-14 13:54

Petici podporuji a chtěl bych, aby se rozšířil i do jiných měst.

Nepřihlášený uživatel

#5 Re:

2013-12-05 13:28

#4: -  

 Na www.alternativazdola.cz najdete vzorovou petici, kterou lze přizpůsobit pro libovolný územní samosprávný celek - obec, kraj. Můžete také kontaktovat zmocněnce uvedeného na petici.


Nepřihlášený uživatel

#6

2014-01-21 15:20

Tunel Blanka je největší tunel po privatizaci v našem státě.Kolik kmotrů a chytráků na tom vydělalo patří za mříže a zkonfiskovat jejich majetek.

Nepřihlášený uživatel

#7 Re:

2014-01-21 16:16

#6: -

Máte pravdu, tunel to je opravdu velký. Škoda, že se jím zatím a asi ještě dlouho nedá projet. Nevím jen, jestli je největší - možná bychom mohli zavést uvádění příkladů těch ještě větších. Neuvěřitelné se mi zdá, že místo snahy vedení města Prahy o co nejrychlejší zprovoznění se dalo do soudů. Ještě se pořádně nezačalo a už jsou výdaje: 16 mil. Kč za podání žaloby Metrostavem, víc než 20 mil. Kč za právníky města Prahy, asi podobně za právníky Metrostavu, peníze za hlídání tunelu atd. To je opravdu "vzorová" správa veřejného majetku. Přitom je-li smlouva neplatná, bude vina na straně města, když údajně nebyla dobře schválena! Za to Metrostav těžko může. V. Exner


Nepřihlášený uživatel

#8

2014-01-26 16:51

Podívejte se na tu špínu u chodníku,mezi porosty na Váckavském náměstí,u obrubníků a všech hlavních ulic,na okolí autobusových zastávek u metra Smíchovské nádraží a naKačerově,kde jezdí autobus za autobusem,na schody do vestibulu metra Vádlavské námestí,Jungmanová a všechny v centru,na stav WC na vestibulu Václavské náměstí.Proč nemají řádná řádně placená místa auklizečú ulic,v nočních směnách,Pročnejsou naVáclavském náměstí a všech stanicích Metra výtahy pro tělesně postižené,pro matky s kočárky ,pro staré lidi,kteří se plíží pomocí zábradladlí nahoru či dolů a pod jejich nohama špína schodů ma zvracení.Psala jsem to několika poslancúm,panu primátorovi Svobodovi ,odpověď žádná,od Svobody fotka s devastovanou kovovou stěnou s nápisem"služby města Prahy.
Kdo se v tto zemi má řádně starat o pořádek - občan - nebo vedení magistrátu.Nač jsou všichni ti političtí pamáci,když nic konkretního neorganizují a nekontrolují.
Oběť Janouška

#9

2014-01-26 19:48

Souhlasím, a byla bych ráda, aby se prošetřilo vše, co napomohlo rozkrást veškerý majetek a tuneláři shnili v kriminále.

Nepřihlášený uživatel

#10 Ukončení sběru podpisů

2014-02-10 14:58

Zpráva z 10. února 2014
K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
primátorovi Hlavního města Prahy
ve věci
posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativ-ního rozpočtu:
K dnešnímu dni je uzavřeno podepisování petice - podpisové archy byly za účasti členů petičního výboru Petra Dolínka a Lubomíra Ledla, zmocněnce Václav Exnera a zástupce občanské iniciativy Al-ternativa zdola Karla Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi. Petice obsahují 829 podpisů v písemné formě a 77 podpisů na Internetu, tedy celkem 906 aktivních podporovatelů. Při předání došlo k diskusi, ve které primátor poděkoval, a společně se po-suzovaly možnosti uplatnění této formy účasti občanů na veřejné správě v Praze, Primátor vyslovil názor, že v případě Prahy jsou pro tuto metodu asi vhodnější podmínky na úrovni městských částí. Ostatní účastníci informovali o aktivitách vůči městským částem v Praze, nabídli možná jednání o způsobech i rozsahu použití metody. Primátor předběžně neodmítl možnost zapojení prostředků určených pro náměty občanů apod. v Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde je participace již delší dobu za jeho aktivní účasti propagována. Zástupci petičního výboru navrhli kdykoli konzultace, další možné jednání po obdržení odpovědi na petici a požádali, aby případné ná-vrhy na další postup byly v odpovědi naznačeny. O odpovědi primátora a výsledku jednání v orgánech Hlavního města Prahy, nejméně v kontrolním výboru, což přislíbil jeho předseda Petr Dolínek, bude-me průběžně informovat.
Další informace najdete na www.alterantivazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet a na www.participativnirozpocet.cz
Václav Exner, zmocněnec
V. Exner

#11 Odpověď primátora

2014-03-18 21:36

Primátor zaslal členům petičního výboru následující odpověď (opis)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Primátor hlavního města Prahy
V Praze den 3. března 2014
Č.j.: S-MHMP 183014/2014
Vážení členové petičního výboru,
obrátili jste se na mne s peticí ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu hl. m. Prahy s využitím metody participativního rozpočtu.
Je skutečně naším společným zájmem, aby rozpočet našeho města co nejlépe sloužil mám, občanům. V pohledu na jeho zpracování s co největší měrou účasti občanů se však různíme. Zavedení participativního rozpočtu z mé strany jakožto představitele pravicové a konzervativní strany ukotvené v zavedeném zastupitelském demokratickém systému totiž nemůže mít podporu. Co se týče samotného konceptu účasti občanů, občané našeho města mají širokou možnost účasti na rozpočtovém procesu metropole již nyní, ať už svým vystupováním na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, či debatou na jednáních jeho finančního (ale i dalších) výborů, jejichž jednání je samozřejmě veřejné. Domnívám se však, že existuje podstatný rozdíl mezi rozpočtem hl. města Prahy a veřejnou diskusí obyvatel, kterou kupř. v rámci projektu Ladíme Prahu podporuji a kontinuálně veřejně vyzývám k co nejširší občanské účasti. Rozpočtový proces metropole totiž považuji za takovou odbornou záležitost, která je řešitelná nejlépe pomocí principů a nástrojů nepřímé demokracie – prostřednictvím informovaného názoru svobodně a demokraticky zvoleného Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Zároveň mi dovolte poznamenat, vážení členové petičního výboru, že dva z vás jsou zároveň členy současného Zastupitelstva hl. m. Prahy, tudíž se na rozpočtovém procesu aktivně podílejí a jistě jej sledují i z pohledu zájmu občanské společnosti, mají tedy široké právo komentovat, ovlivňovat a podávat pozměňovací návrhy, a to pochopitelně i jménem občanů, které jakožto zastupitelé zastupují, tlumočí tedy jejich vůli a jsou tak v nepřímé demokracii oním klíčovým prostředníkem vlivu a účasti občanů na většinovém rozhodování.
S pozdravem (podpis)

I možnosti zmiňované primátorem je vhodné všude využívat. Petiční výbor a občanská iniciativa budou dál pokračovat v osvětové činnosti a usilovat o zavedení participativního rozpočtu.
Dr. Václav Exner, zmocněnec petičního výboru