Za zachování Železničního mostu

 

PETICE„ZA ZACHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU“
dle čl. 18 Listiny základních práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Adresát: Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

 

Vlastník Železničního mostu, Správa železniční dopravní cesty, na základě provedeného průzkumu projektovou firmou SUDOP dospěl k závěru, že Železniční most se nevyplatí rekonstruovat, ale zbourat a na jeho místě postavit most nový. S tímto návrhem nesouhlasíme.

Železniční most je kulturní a technickou památkou, sejmutí památkové ochrany a následná demolice mohou být precedens pro další památky. Most svou železnou konstrukcí souzní s industriální historií Smíchova, stal se ikonickou součástí nábřeží a v měnící se čtvrti je jedním z posledních nositelů paměti místa. Most je na páteřní trati Praha - Plzeň - SRN a zásadní součástí příměstské dopravy. Pro pěší a cyklisty je spojnicí tří městských částí a hojně využívanou přístupovou cestou k náplavce. Jsme přesvědčeni, že rozvoj železniční, pěší a cyklistické dopravy, úcta k památkám a geniu loci jsou pro Prahu zásadní témata.

Na základě uvedeného, my, níže podepsaní a podepsané, žádáme, aby:

  1. SŽDC ukončila veškeré snahy o sejmutí památkové ochrany Železničního mostu a snahy o jeho následnou demolici.
  2. SŽDC, zodpovědná za dosavadní chátrání, podnikla urychleně alespoň nejnutnější opravy zabraňující dalšímu chátrání mostu do zahájení finální opravy.
  3. SŽDC do diskuse o rozvoji mostu zapojila veřejnost a dotčené městské části, včetně Hl. města Prahy, které je vlastníkem lávek pro pěší.

 Co tedy navrhujeme:

  1. Zachování současného mostu a rekonstrukci, byť náročnou, v souladu s památkovou ochranou.
  2. Pro zajištění železniční dopravy návrat k původnímu plánu výstavby souběžného, tvarově podobného mostu.

 

Předem děkujeme.

Další informace najdete na www.nebourat.cz a na Facebooku.

 

Za petiční výbor:

Tatiana Konrádová, Na Zatlance 1151/8, 150 00 Praha 5

Pavel Štorch, Fráni Šrámka 30, 150 00 Praha 5

Ondřej Havelka, U Nikolajky 174, 150 00 Praha 5

Ivana Brodská, Plavecká 405/2, 128 00 Praha 2

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 


Pavel Štorch    Kontaktujte autora petice