”Za zachování celoročních přístřešků a karavanů ve veřejném tábořišti Stašov”

My, níže podepsaní občané a táborníci prostřednictvím této petice žádáme a protestujeme proti vyklizení tábořiště Stašov u obce Dobev od všech karavanů a přístřešků a zrušení možnosti mimosezónního využívání a stání v tábořišti. K tomuto kroku sepsání petice bylo rozhodnuto z důvodu nepodání přesvědčivého důvodu k vyklizení tábořiště ze strany starosty obce Petra Kaliny. My, táborníci a návštěvníci aktivně využíváme tábořiště k odpočinku, dovoleným s našimi dětmi, vnoučaty a setkání s našimi blízkými. Někteří z nás již navštěvujeme tábořiště od jeho počátku, byli jsme součástí jeho vzniku a během těchto let se mezi námi vyvinuli přátelské a citové vztahy. Z tohoto důvodu jsme zdrceni, že po rozhodnutí zastupitelstva 24.6.2021, v čele se starostou Petrem Kalinou, bylo odhlasováno, že tábořiště Stašov musí být do 1.9.2021, později do 30.9.2021, vyklizeno. Později se pan starosta částečně vyjádřil k situaci a konstatoval, že přístřešky v tábořišti nemají formu, jakou by si obec Dobev představovala, většina karavanů u přístřešků je nepojízdných, mezi stanujícími se najdou neplatiči a v neposlední řadě obec není schopna zajistit bezpečnost před padajícími větvemi a stromy na kraji lesa, kde tyto “nevzhledné” přístřešky stojí. Realita je ale taková, že většina těchto důvodů pro vyklizení tábořiště pramení z nečinnosti a nezájmu obce a z dřívějšího nekontaktování táborníků o této problematice. Věříme, že dřívějším nastolením jasně stanovených pravidel a jejich kontrolou by se obec vyvarovala vzniklých problémů. Sama obec dne 16.11.2011 vyhlásila záměr pronajmout část pozemků ve veřejném tábořišti za účelem umístění obytných přívěsů na části těchto pozemků mimo sezonu a souhlasila s postavením dřevěných konstrukcí bez pevných základů ke karavanům, které by je chránili před náporem sněhu a zimy mimo sezonu. Důkazem je stále ponechaný dokument se žádostí o souhlas k připevnění přístřešku na stránkách obce. Táborníci si tedy po vyřízení žádosti s písemným souhlasem obce vybudovali konstrukci nad karavanem s doplňujícím přístřeškem či zástěnou proti větru a dešti. Táborníci, kteří jsou Stašovu věrni a tráví zde každoročně léto (především senioři) byli nadšeni, jelikož nemuseli po skončení sezony každý rok pracně obstarávat stání pro karavan mimo tábořiště. Také pro obec byla tato dohoda výhodná, jelikož si za mimosezonní stání karavanů řádně účtovala. Dle hospodářské činnosti tábořiště Stašov za rok 2020 uvedené na stránkách obce, tábořiště vykázalo výnos 503 662,39 Kč, které ovšem podle slov pana starosty Petra Kaliny pro obecní kasu nehrají velkou roli. Několik let  nikdo z táborníků od obce neobdržel jakékoliv námitky k vybudovaným přístřeškům, až do teď, kdy se obec rozhodla ze dne na den a nám nezbývá nic jiného, než nechat letních radovánek, zbytek sezony trávit  bouráním, likvidací a rozebíráním našich přístřešků, se zármutkem se rozloučit  a hledat útočiště jinde. Děkujeme.


Veronika Dundychová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Veronika Dundychová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...