Za vyhlášení referenda o imigrantech v Kostelci nad Orlicí

dle čl. 18 usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v aktuálním znění adresovaná zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí  

Ne přesunu nelegálních imigrantů do Kostelce nad Orlicí! Dne 22. 9. 2015 se vláda Bohuslava Sobotky dobrovolně zavázala k přijetí 3 091 nelegálních imigrantů. K tomu plánuje Sobotkova vláda využít kapacit v Kostelci nad Orlicí. My, níže podepsaní, vyzýváme představitele Královéhradeckého kraje, členy Parlamentu ČR a Vlády ČR, aby ukončili tento proces. Jsme ostře proti jakémukoliv přesídlení islámských nelegálních imigrantů do Kostelce nad Orlicí. Odmítáme nést následky politiky neodpovědné vlády, která navzdory mínění naprosté většiny občanů kapitulovala před diktátem Evropské unie a vpustila do naší země nelegální islámské imigranty.  

Vlastní text petice: „Žádáme zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí o vyhlášení místního referenda o umisťování imigrantů v katastru města Kostelec nad Orlicí.   Prostřednictvím této petice dále požadujeme, aby představitelé města Kostelec nad Orlicí dostatečně předem informovali občany o aktivitách týkajících se přijímání imigrantů a poskytli občanům právo vyjádřit svou vůli.“    

Spouštíme i papírovou a právně závaznou verzi této petice. Postup: stáhněte si PDF kliknutím na tento odkaz, vytiskněte plné znění petice, připojte k němu podpisy svých blízkých, přátel a známých, případně zřiďte podpisové místo, a poté zašlete podepsané archy na adresu Jiří Rojek Dukelských hrdinů 30, Kostelec nad Orlicí 517 41. Každý podpisový arch, třeba i s jedním jediným podpisem, hraje ve výsledku nesmírnou roli. Můžete si být jistí tím, že nenecháme vaše podpisy zapadnout a že budeme na základě těchto podpisů požadovat prosazení textu petice! 

 

 

 

 

 

 

PODPOŘTE:

Transparentní účet SPD: 2900839572/2010 

https://www.facebook.com/hnutispd

https://www.facebook.com/SPDkralovehradecky

https://www.facebook.com/tomio.cz 

https://www.facebook.com/radimfiala.cz

http://spd.cz/

Za petiční výbor:

Jiří Rojek, Kostelec nad Orlicí  

Jiří Bartoš, Kostelec nad Orlicí    

Jana Králová, Kostelec nad Orlicí          

V Kostelci nad Orlicí 22. 3. 2016


Jiří Rojek    Kontaktujte autora petice