Petice za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu Vrbětic

PETICE OBČANŮ 

Za odvoz veškeré munice a nebezpečného materiálu z areálu bývalých 

vojenských skladů v katastru obcí Vlachovice a Vrbětice 

 

Vážená paní starostko Vlachovic a starostové okolních měst a obcí 

Vážené současné i budoucí zastupitelstvo obce Vlachovice a Vrbětice 

Vážená bezpečnostní rado Zlínského kraje 

Vážené Ministerstvo obrany ČR 

Výbuch muničního skladu, ke kterému došlo dne 16. 10. 2014, nemá obdobu v novodobé historii 

Česke republiky. Jednalo se o explozi mimořádného rozsahu! A nebezpečí přetrvává dosud! 

My, občané obce Vlachovice a Vrbětice, se na Vás obracíme jako na naše zástupce. 

Jsme přesvědčeni, že jste přijali výzvu kandidovat a posléze usednout do zastupitelstva obce, 

abyste hájili především zájmy nás občanů a také krajiny, ve které žijeme. 

Jsme přesvědčeni, že munice uskladněná v areálu bývalých muničních skladů nepodléhala 

kontrole, jakou si tato technika vyžaduje, a proto nyní požadujeme odvoz veškeré munice, která 

se v jednotlivých objektech bývalých muničních skladů nachází. 

Po této mimořádné události je na místě obava o naši další bezpečnost. Odmítáme sledovat tuto 

událost pouze prostřednictvím médii. Žádáme Vás, abyste ve spolupráci s bezpečnostní radou 

 

Zlínského kraje a Ministerstvem obrany co nejdříve odpověděli také na naše níže uvedené dotazy: 

 

1. Žádáme vysvětlení Ministerstva obrany, 

- jaká vojenská technika a v jakém objemu byla v areálu bývalých muničních skladů 

uskladněna, 

- jakým firmám a za jakých podmínek byly objekty v areálu pronajaty, 

- jakým způsobem byla zabezpečena a kontrolována bezpečnost areálu, 

- jakým způsobem byli zástupci okolních obcí o povaze a objemu skladovaného materiálu 

vyrozuměni. 

Podléhala munice, která byla do těchto skladů navážena, kontrole také během její 

přepravy? 

V jaké vzdálenosti od osídlených území jsou umístěny obdobné sklady ČR/zahraničí? 

 

2. Společnost Bochemie recykluje v areálu bývalých muničních skladů raketové palivo, které je 

vysoce hořlavé. Tento záměr schválil nejen Vojenský stavební úřad v Olomouci, ale i 

zastupitelé Zlínského kraje. 

Byla v rámci EIA přezkoumávána také možnost vzniku výbuchu munice v tomto areálu? 

Jakým způsobem je provoz firmy Bochemie kontrolován? 

Je chloristan amonný z areálu bývalých muničních skladů skutečně vyvážen? 

Podléhá jeho přeprava kontrole?

 

3. My občané si stále klademe otázku, co by následovalo, pokud by byl zasažen rovněž areál 

společnosti Bochemie. 

Žádáme o vypracování nezávislého posudku pro případ zasažení výrobního areálu 

společnosti Bochemie municí z okolních skladů. Výstupem by měl být dopad na bezpečnost 

okolních obcí a také na životní prostředí. 

 

4. Požadujeme záznam naměřených hodnot zplodin, který provedla krajská hygienická stanice 

a rovněž monitorování těchto zplodin po dobu trvání mimořádných bezpečnostních 

opatřeních. 

 

5. Bývalé vedení obce Vlachovice a Vrbětice v roce 2009/2010 se nepostavilo proti záměru 

společnosti Bochemie zpracovávat v areálu bývalých muničních skladů raketové palivo. 

Petice, která bojovala proti tomuto záměru, vznikla na základě iniciativy nás občanů. 

Argumentem vedení obce byl vznik nových pracovních míst. Společnost Bochemie slibovala 

vznik až 30 pracovních míst. 

 

Proto se nyní ptáme, kolik lidí společnost Bochemie v tomto areálu zaměstnává a kolik z 

nich je z obce Vlachovice-Vrbětice? 

Jaké další argumenty/benefity Bochemie naši obci/obcím v okolí představila, že nakonec 

došlo k souhlasu se stavbou? 

Písemné vyjádření ředitele společnosti Bochemie, které je dostupné na webových 

stránkách naší obce k dané události, je politováníhodné. Přestože se výbuch týkal 

muničních skladů, očekávali bychom ze strany Bochemie uklidnění nás občanů, nikoliv apel 

na nás, abychom zachovali její dobré jméno! 

 

Výše uvedené dotazy jsou směřovány jak na bezpečnostní radu Zlínského kraje, tak i na Ministerstvo 

obrany. My, občané obce Vlachovice-Vrbětice, však očekáváme, že současné i budoucí 

zastupitelstvo naší obce bude hájit zájmy a obavy nás občanů a udělá vše, co je v jeho silách, 

abychom dostali jasné odpovědi na naše dotazy. Naše iniciativa bude ukončena až na základě 

plnohodnotného vysvětlení. Do té doby jsme připraveni nepolevit a hájit bezpečnost nás občanů! 

Očekáváme také, že nové zastupitelstvo obce bude co nejdříve iniciátorem veřejného jednání na 

kterém bude tento dopis přečten a budou zodpovězeny všechny naše dotazy. Aby mohly být naše 

dotazy zodpovězeny, je nutná účast zástupců Ministerstva obrany, Ministerstva životního 

prostředí, Vojenského stavebního úřadu a bezpečnostní rady Zlínského kraje. 

 

Spolek 

„za zdravé Valašsko“ 


Jsme PROTI obnovení muničního skladu ve Vrběticích    Kontaktujte autora petice