Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace

Za ochranu pastevectví, proti nekontrolovatelnému šíření vlčí populace

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

V posledních letech dochází k dramatickému nárůstu vlčí populace. S tím je spojený obrovský tlak na chovatele pasených zvířat. Čím dál častěji dochází k neomluvitelnému utrpení zvířat, která jsou terčem útoků vlků. Zkušenosti z ciziny ukazují, že i přes vynaložení obrovských finančních a pracovních nákladů, nelze těmto útokům účinně zabránit. Žádáme příslušné státní orgány o změnu současné právní úpravy, která vlka chrání po celém území republiky.

NAŠE POŽADAVKY

• Rajonizace vlčí populace – vymezení území bez vlků

• Stanovení počtu vlků, který je únosný pro jednotlivé regiony

• Povolit eliminaci vlků při napadení stáda

• Vyřazení vlka ze seznamu kriticky ohrožených druhů ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.

• Podporujeme požadavek na vyřazení vlků ze současného stupně ochrany v Bernské úmluvě a ve Směrnici o stanovištích (Směrnice Rady č. 92/43/EHS z 21. května 1992)

• Hrazení 100 % přímých i nepřímých nákladů spojených s vlky

• Vyplácení reálných náhrad za škody v krátkém čase


Ing. Tomáš Havrlant, Vernéřovice 106.    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Tomáš Havrlant, Vernéřovice 106. svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...