Za obnovu svatováclavské barokní fontány na Horním náměstí ve Znojmě

My, níže podepsaní občané, si podobně jako většina obyvatel i návštěvníků města Znojma uvědomujeme naléhavost a potřebnost obnovy kašny na Horním náměstí. Současné vedení města připravuje výstavbu kašny v soudobém výtvarném pojetí dle vítězného návrhu vzešlého z architektonické soutěže na jaře 2019. Tuto podobu kašny zásadně odmítáme, neboť se svým tvaroslovím do prostoru historického náměstí nehodí a její uměleckou hodnotu vnímáme jako ryze průměrnou.

Místo toho požadujeme, aby se na Horní náměstí vrátila hodnotná historická památka - původní barokní fontána se sochou patrona zemí Koruny české sv. Václava, datovaná na přelom 17. a 18. století, která hrála významnou roli při ceremoniálním vjezdu římského císaře a čerstvě korunovaného krále českého a markraběte moravského Karla VI. s chotí Alžbětou Kristýnou a dcerou Marií Terezií (budoucí panovnicí) do Znojma v listopadu roku 1723.

Obnovou fontány napravíme osudovou chybu z roku 1897, kdy znojemští radní těsnou většinou hlasů rozhodli o jejím zbourání z ryze pragmatických úsporných důvodů (neochota investovat do její opravy) i z důvodů ideologických (socha svatého Václava byla symbolem starého svazku zemí Koruny české, což nekonvenovalo rostoucímu německo-rakouskému nacionalismu znojemských radních). Obnova bude technicky bezproblémová, neboť originální socha sv. Václava z dílny sochařského mistra moravského baroka Michaela Mandíka se dochovala a původní nádrž s vodními trysky je historickými plány a fotografiemi dobře dokumentována. Obnova historické fontány také vůbec nebrání případnému zřízení zcela nového drobnějšího moderního prvku (vodotrysku, vodní mlhy atd.) v jiné části náměstí.

Pro současnou generaci Znojemčanů i všechny generace budoucí by mělo být ctí a milou povinností, abychom svatováclavskou fontánu na Horním náměstí, nejrušnějším a nejživějším prostranství starého Znojma, opět viděli. Jedině tak budeme moci sami sobě a také návštěvníkům města vyprávět pozoruhodný příběh o přemyslovském světci, českém státním právu a slavné korunovační jízdě Karla VI. s velkou barokní podívanou, do níž byla fontána originálním způsobem začleněna. Bez obnovy historické fontány zůstane tento velký příběh pouze mrtvou historkou z knížek. A to by byla velká škoda!

 Obr_1.jpg


Jiří Kacetl    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jiří Kacetl, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...