Výzva občanů Richardu Brabcovi a vládě České republiky, aby dostáli svým ústavním povinnostem a začali efektivně hájit zájmy České republiky a jejích občanů ve věci plánovaného rozšíření dolu Turów.

Vyzýváme Vládu České republiky, zejména Ministerstvo životního prostředí, aby se negativně vymezili vůči plánu prodloužení těžby v polském dole Turów způsobem, který bezprostředně ohrožuje pitnou vodu pro desítky tisíc českých obyvatel.

  1. Jakékoli rozšíření dolu směrem k české hranici a jeho zahloubení je obrovským rizikem pro obyvatele nejbližších obcí na české straně, jelikož problém s nedostatkem spodní vody je v některých obcích (např. Václavice) aktuálním tématem již řadu let. Řada studní je již dnes vyschlá, nebo v nich voda rychle dochází. Již nyní akutně chybí plán náhradního zásobování pitnou vodou, ačkoliv řada lidí o ni v posledních letech přišla. Zavedení vodovodů je zatím jen ve fázi vypisování grantu na zahájení projektových prací a samotná realizace bude trvat řadu let, pokud vůbec projekt dostane potřebná povolení.
  2. Dojde-li k dalšímu úbytku a poklesu hladiny spodní vody, nápravná opatření (vodovody + infrastruktura) mohou dle Frýdlantské vodárenské společnosti přijít až na 2 miliardy korun, které zaplatí čeští občané ze svých daní.
  3. Jakákoli budoucí nápravná opatření však nevyřeší akutní situaci, ve které se obyvatelé ocitnou v okamžiku, kdy jim voda ve studnách zcela zmizí. Realizace opatření (nových vodovodů) nedokáže překlenout období mnoha let, během kterých budou obyvatelé zcela bez zdroje pitné vody.  Ke kritické situaci může v případě obcí Uhelná a Václavice dojít již během let 2023 a 2024, kdy se těžba přibližuje českému území nejvíce.
  4. Argumentace ministra Brabce možným doplněním zdrojů pitné vody z polské Bogatyně (viz interpelace 7.11.) je naprosto lichá, jelikož k takovému opatření není připravena naprosto žádná technická infrastruktura (vodovody) ani na české, ani na polské straně. Podobné opatření není v dokumentaci EIA vůbec zmíněno. Pokud chce ministr Brabec takovéto argumenty polské strany přejímat, musí v prvé řadě požadovat konkrétní a relevantní projekty takových řešení a doložit skutečnou připravenost na jejich realizaci. Tato věta ministra Brabce vzbuzuje nemalé pochybnosti o znalosti místní situace a kompetence se k celé věci jakkoli vyjadřovat a je důkazem toho, jak absurdní argumentaci polské strany je schopno MŽP přejímat. Polsko v dokumentaci EIA navrhuje pouze jedno preventivní opatření (proti filtrační clonu), jehož funkčnost se do dnešního dne ani přes zaslané podklady nedokázalo prokázat.
  5. Jste nadání celou řadu právních i faktických možností, jak se znehodnocování českých podzemních vod bránit. Doteď jste však ani na unijní úrovni (např. stížnost Evropské komisi) ani na bilaterální úrovni (kompenzace) svých možností vědomě nevyužili.  

Jelikož má vliv prezentovaného záměru JEDNOZNAČNĚ NEGATIVNÍ VLIV NA OBČANY A ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, A TO NAVÍC ZÁSADNÍHO ROZSAHU, je Ministerstvo životního prostředí na základě ústavních povinností státu ke svému území i občanům povinno se záměrem těžby navrhovaných parametrů nesouhlasit a proti takovému záměru se za využití veškerých dostupných prostředků bránit. _DSD7564_IBRA_NET.jpg

Informační video 1

Informační video 2


Petiční výbor občanů Václavic a Uhelné: Michael Martin, Daniel Gabryš, Milan Starec    Kontaktujte autora petice