Výzva na podporu Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Jako lidé věnující se výuce dějepisu, vzdělávání učitelů a profesní přípravě studentů učitelství dějepisu sledujeme s rostoucími obavami destruktivní zásahy vedení Ústavu pro studium totalitních režimů vůči Oddělení vzdělávání a jeho pracovníkům.

Oddělení vzdělávání ÚSTR rozvíjí již řadu let činnost, která významným způsobem iniciovala diskusi o podobě výuky soudobých dějin a rozvinula jejich modernizaci na základních a středních školách v ČR. Oddělení zásadním způsobem přispělo k metodické diskusi o cílech dějepisného vyučování a věnuje se nejen výzkumu, popularizaci a vzdělávání učitelů, ale také vyvíjí zcela inovativní učební pomůcky (aplikace HistoryLab, badatelská učebnice Soudobých dějin Fraus), které jsou založeny na nejmodernějších metodách výuky a jsou oceňovány odborníky na vzdělávání u nás i v zahraničí.

Během svého působení se Oddělení vzdělávání ÚSTR stalo partnerem řady domácích a zahraničních institucí, věnujících se vzdělávání, vytvořilo síť spolupracujících didaktiček a didaktiků dějepisu a učitelek a učitelů základních a středních škol a patří k zásadním partnerům tak klíčových projektů pro rozvoj výuky dějepisu, jako je v současnosti projekt Dějepis+, prestižní projekt Ministerstva školství. Oddělení vzdělávání se tak stalo významným aktérem státní vzdělávací politiky v souladu s východisky připravované revize Rámcových vzdělávacích programů.

S obavou proto sledujeme současnou situaci, kterou považujeme za kritickou a alarmující. Stupňující se zásahy vůči Oddělení vzdělávání a jeho vedení vnímáme jako ohrožující pro zachování kvality práce oddělení, kontinuity jeho aktivit a jeho dalšího rozvoje, a tím i pro dynamiku rozvoje dějepisného vzdělávání v ČR.

Jako lidé věnující se výuce dějepisu a vzdělávání učitelů vyjadřujeme maximální podporu Oddělení vzdělávání. Oslovujeme všechny, kterým není jedno, jak se děti učí dějepis. Žádáme předsedu a členy Rady ÚSTR, aby situaci věnovali náležitou pozornost, poctivě ji vyhodnotili a zabránili škodám, jichž se obáváme.


PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., historik a didaktik dějepisu na Katedře historie, Technická univerzita Liberec; Mgr. Jiří Karen, učitel dějepisu, regionální garant projektu Dějepis+; doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., historička, didaktička dějepisu na Katedře historie, Univerzita Palackého v Olomouci; Mgr. Martin Vonášek, učitel dějepisu na Gymnáziu Hladnov, Ostrava    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., historik a didaktik dějepisu na Katedře historie, Technická univerzita Liberec; Mgr. Jiří Karen, učitel dějepisu, regionální garant projektu Dějepis+; doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., historička, didaktička dějepisu na Katedře historie, Univerzita Palackého v Olomouci; Mgr. Martin Vonášek, učitel dějepisu na Gymnáziu Hladnov, Ostrava bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...