VÝZVA K ODVOLÁNÍ ALIANCE PRO RODINU ZE STRUKTUR STÁTU

VÝZVA K ODVOLÁNÍ ALIANCE PRO RODINU ZE STRUKTUR STÁTU

Vážený pane premiére Fialo, vážený pane ministře Jurečko, vážený pane ministře Blažku, vážený pane poslanče Králi, 

jako aktivní členové církví či náboženských obcí si vás dovolujeme oslovit v souvislosti s organizací Aliance pro rodinu. Tato organizace často prezentuje své působení v souvislosti s náboženskými hodnotami. My se také opíráme ve svém působení o náboženské hodnoty, z nichž vyrůstají obecně lidské hodnoty, jako je porozumění, empatie a sounáležitost mezi lidmi. Hodnoty, které jsou stěžejní nejen pro naši víru, ale i pro náš stát. U Aliance pro rodinu bohužel tyto hodnoty nespatřujeme. Naopak pozorujeme, že se snaží dosáhnout cílů, které jdou proti těmto hodnotám. My, níže podepsaní, s takovými cíli Aliance pro rodinu nesouhlasíme, protože nejen že jdou proti smyslu a hodnotám našich náboženství, ale zároveň jsou proti principům svobodného, demokratického státu tak, jak ho chápeme jako občané a občanky naší země. Dle veřejně dostupných informací spolupracuje Aliance pro rodinu jako poradní orgán, respektive její čelní představitelé, s ministerstvy práce a sociálních věcí (KDU-ČSL) a spravedlnosti (ODS) v gesci Vašich stran a paní Jana Jochová je zároveň asistentkou pana poslance Václava Krále (ODS). Domníváme se, že tato forma spolupráce ODS, KDU-ČSL a Aliance pro rodinu usiluje o legitimizaci cílů Aliance pro rodinu, případně způsobů, kterými Aliance své cíle prosazuje. Svoboda projevu, svoboda vyznání a pluralita názorů je integrální součástí demokratického politického řádu. Tato svoboda ovšem přináší i zodpovědnost stanovit a jasně vymezit hranice vlastního politického působení a ohradit se proti jednání, které tyto hranice překračuje. Vnímáme ODS a KDU-ČSL jako strany ochraňující demokratické principy naší společnosti, které ctí svobody jednotlivců; jako strany, jejichž politika je podepřena rozumným uvažováním a fakty. A spolupráce Vašich stran s Aliancí pro rodinu podkopává naši důvěru v dodržování těchto principů. Proto Vás vyzýváme k odvolání organizace Aliance pro rodinu a jejích zástupců z poradních orgánů české vlády, ministerstev a dalších struktur státu.

Důvodem našeho znepokojení je například níže uvedená činnost organizace Aliance pro rodinu.

- Zlehčení důležitosti tak základního kamene naší demokratické společnosti, jako je volební právo žen 

- Šíření morální paniky a davové hysterie namísto rozumné a klidné debatyPopírání a znevažování vědeckého poznání 

- Ohrožování zdraví a psychického vývoje dětí a mládeže naznačováním toho, že homosexualita je nemoc 

- Úzká spolupráce s organizacemi jako například Ordo Iuris nebo Alliance Defending Freedom, navázanými na vládní struktury kritizované za ohrožování individuálních práv a svobod demokratického státu

K výzvě nás vede přesvědčení, že takové chování nemá místo v naší demokratické společnosti, jejímž základem jsou základní lidská práva, svoboda a rovnost všech lidí. Aliance pro rodinu svou činností a výroky svých členů, zejména paní předsedkyně Jany Jochové, tyto základy soustavně podkopává.

S úctou,

Jakub Helebrant, evangelický farář, člen dua Pastoral Brothers

Karel Müller, školní kaplan ČCE, člen dua Pastoral Brothers

Kamila Kopřivová, Rabínka v zácviku

Martina Viktorie Kopecká, husitská farářka

Hana Strašáková, bývalá mluvčí Milionu chvilek pro demokracii

Tomáš Petráček, římskokatolický kněz

Jiří Pavlík, proděkan HTF UK

Klára Jirsová, dramaturgyně platformy Dominikánská 8

Norbert Schmidt, architekt a redaktor revue Salve

Zuzana Matisovská, doktorandka teologie na KTF UK

Martin Bedřich, šéfredaktor nakladatelství 

Fr. Benedikt Mohelník OP, šéfredaktor revue Salve

Václav Vacek, římskokatolický kněz, farář v Letohradě

Vít Luštinec, digitální designér

Kateřina Voglová, středoškolská pedagožka, bývalá předsedkyně Křesťanského akademického klubu Salaš

Jan Zeman, zastupitel města Hradec Králové

Pavel Ruml, evangelický farář

https://drive.google.com/file/d/1qtzhSkUkmBB_0MvoraYyLJnxlYswSS8y/view?usp=sharing 


Jakub Helebrant    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Jakub Helebrant bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...