Výzva děkanovi Fakulty architektury VUT v Brně

Vážený pane děkane,

 

obracíme se na Vás v souvislosti s událostmi, které se odehrály v posledních dnech. Jsme znepokojeni, že naši fakultu opouští schopní architekti. Obáváme se, že tímto odchodem fakulta ztrácí na rozmanitosti. Jsme přesvědčeni o tom, že by na naší fakultě měla být zachována široká škála názorů na výuku a studenti by měli mít možnost setkat se s různými přístupy k architektonické tvorbě.

 

Právě architekti, se kterými byl rozvázán pracovní poměr, vytvářeli ve svých ateliérech osobité prostředí, které bylo založeno na znalosti řemesla a praxe architektonické tvorby. Provázanost s praxí je trendem i na špičkových zahraničních univerzitách, což dokládá například obsazenost míst odborných asistentů praktikujícími architeky na ETH v Zurichu.

 

Architekti opouštějící naši fakultu se orientují v současné domácí i světové scéně a své znalosti jsou schopni předat nejen dobře naplánovanými studijními výjezdy. Díky svému napojení na praxi jsou schopni studentům poskytnout konzultaci se specialisty z jiných oborů, například v oblastech krajinné architektury, interiérového designu nebo dopravního inženýrství.

 

Samozřejmostí je pro ně práce nad rámec vyučování, jako je pořádání workshopů a ochota konzultovat i ve svém volném čase. Výsledkem jsou zpravidla kvalitní práce, oceňované nejen na půdě naší fakulty nezávislými porotami, ale i mimo ni.

 

Vyzýváme Vás tedy k zamyšlení nad přínosem Vašich kroků pro budoucnost fakulty.


Filip Musálek    Kontaktujte autora petice