vyhláška č. 23/1998 Sb., HMP o ověřování znalostí řidičů taxisluž

Primátorka hl. m. Prahy

Adriana Krnáčová

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1  

 

Věc: Postup MHMP Praha v čele s paní primátorkou vůči provozovatelům taxislužeb.  

Přes mnohaletou nečinnost úředníků MHMP odboru dopravních agend a na základě tiskové konference ze dne 30. 06. 2015, na které byli provozovatelé taxislužeb prezentováni jako nepoctiví podnikatelé, nesouhlasíme s návrhem změny vyhlášky č. 23/1998 Sb., HMP o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hlavního města Prahy včetně dalších prezentovaných legislativních kroků. Žádáme proto, aby nám bylo zodpovězeno na níže napsané otázky a prošetřený celkový postup odboru dopravních agend ve vztahu k nelegální taxislužbě.  

1)  Kolik je údajných nepoctivých řidičů taxi z celkového počtu řádně registrovaných?

2)  V jakém směru je myšleno, nepoctivý dopravce?

3)  Jaký je důvodný postih pro všechny řádné dopravce?

4)  Jak postupuje odbor dopravních agend a MHMP jako celek v boji proti černému podnikání a černému zaměstnávání v taxislužbě?

5)  Jak bude postižen vedoucí odboru taxislužby, který svou nečinností kryje nelegální činnost a sám porušuje vydané OZV HMP?

6)  Z jakého titulu nazýváte provozovatele taxislužby nepoctivými dopravci?

7)  Proč v návrhu připomínkovacího řízení není datum o usnesení zastupitelů?  

Vzhledem ke všem finančním aférám Vás i Vašich úředníků, žádáme o svolání tiskové konference a omluvu za nařčení, že jsme nepoctiví a za podněcování vyzývající k nesnášenlivosti skupiny podnikatelů.

Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním  

Asociace koncesionářů v taxislužbě                                                             V Praze dne 02.07.2015

Arnošta z Pardubic 4

250 82 Úvaly                                                                                                                                                                               


Asociace koncesionářů v taxislužbě    Kontaktujte autora petice