VRAŤTE 300 milionů Kč určených pro tělovýchovné jednoty

(300 milionů Kč schválených Parlamentem ČR v zákoně o státním rozpočtu 2013)

Jsme vzdělaní sportovci. Jsme bývalí reprezentanti. Jsme medailisté z MS a OH. Dnes jsme dobrovolní trenéři ve sportovních klubech a TJ, věnujeme se zejména mládeži. Občas nám někdo ve formálních placených reklamních spotech děkuje, že děláme svou práci zadarmo. S tímto stavem se nechceme smířit protože:

• Český stát financuje český sport cca 3 miliardami Kč ročně.

• 95% sportovní činnosti se odehrává v TJ a sportovních klubech.

• Za poslední 3 roky se do TJ a klubů (základní jednotky aktivního sportu) nedostala téměř ani koruna.

• Vrcholem arogance je „odklonění“ 300 mil. Kč schválených Parlamentem ČR a určených zákonem o rozpočtu ČR 2013 výhradně pro tělovýchovné jednoty.

A právě proto, že jsme vzdělaní a právě proto, že ze svých sportovních kariér dobře známe systémy podpory mládeže a sportovních klubů v okolních státech, nechceme se s tímto stavem v ČR smířit.  A právě proto máme tyto tři hlavní cíle.

1)     Rychle nalézt „odkloněných“ 300 milionů pro kluby a TJ

2)     Rychle rozeslat  300 milionů do sportovních klubů a TJ.

3)     Změnit systém financování klubů ve prospěch sportovních klubů a TJ.

Za jedinou možnou techniku získání prokazatelné podpory považujeme PETICI VLÁDĚ a PARLAMENTU ČR.

PETICE za okamžité nalezení „odkloněných“ 300 mil. Kč schválených ve státním rozpočtu 2013 Parlamentem ČR na podporu činnosti tělovýchovných jednot a okamžité rozeslání částky tělovýchovným jednotám, které zákon o rozpočtu ČR určil jako adresáta 300 milionů Kč. (zákon o státním rozpočtu 2013, sněmovní tisk 857, pořadové čísl. B/11, číslo kapitoly 333, kapitola MŠMT, schválená částka 300 milionů Kč)

Vyzýváme vládu České republiky k:

1. Okamžitému nalezení „odkloněných“ 300 milionů Kč v rozpočtu ČR na rok 2013, částky schválené Parlamentem ČR v rámci zákona o rozpočtu ČR, určené zákonem pro tělovýchovné jednoty.

2. Okamžitému rozeslání částky 300 milionů Kč dle jednoduchého klíče (počtu členů v TJ) všem tělovýchovným jednotám a sportovním klubům v ČR v souladu s textem zákona o státním rozpočtu 2013.

3. Nalezení obdobné částky v rozpočtu pro potřeby TJ a sportovních klubů (základních článků sportu) pro rok 2014.

4. Komunikaci s odborným sportovním prostředím při klíčování financí pro český sport.

PROSÍME VÁS – ŘEKNĚTE O NAŠÍ PETICI I VŠEM SVÝM ZNÁMÝM. ČÍM VÍCE PODPISŮ NAŠE SPOLEČNÁ PETICE ZÍSKÁ, TÍM BUDEME MÍT VĚTŠÍ SÍLU V KOMUNIKACI S VLÁDOU A PARLAMENTEM


Ing. Robert Kysela                     PaedDr. Olga Charvátová, Křížová                       Mgr. René Novotný

mistr světa v hokeji                      olympijská medailistka ve sjezd. lyžování               mistr světa v krasobruslení, pověřený jednáním za pet. výbor


V případě ztotožnění se s textem petice můžete svůj SOUHLAS vyjádřit v elektronické komunikaci. Podmínkou zaregistrování Vašeho SOUHLASU S TEXTEM PETICE je vyplnění všech kolonek označených hvězdičkou.

ZÁKONY MUSÍ DODRŽOVAT I ÚŘEDNÍCI NA MINISTERSTVECH.

Termín odklonění nebyl zvolen náhodněPro sport a zdraví    Kontaktujte autora petice