Volby od 16

My, níže podepsaní, 

požadujeme, aby se politická reprezentace začala zajímat o problémy mladých lidí, kteří jsou budoucností této země. 

1. Požadujeme, aby se mladí lidé mohli zapojit do veřejného dění, a to možností volit již od 16 let, čímž by se zvýšil zájem o veřejné dění a dosáhlo by se větší věkové stratifikace a spravedlnosti.

a) Požadujeme, aby se přenastavila minimální věková hranice potřebná k možnosti jít volit v komunálních volbách, a to z 18 let na 16 let. Tím se mladí lidé budou moci přímo podílet na zvelebení jejich nejbližšího okolí; výstavbě obce a zlepšení života v obci. 
b) Požadujeme, aby se přenastavila minimální věková hranice potřebná k možnosti jít volit v krajských volbách, a to z 18 let na 16. Tím se mladí lidé budou moci přímo podílet na zvelebení jejich blízkého okolí, a zároveň se dosáhne spravedlnosti, protože volby do Rady Hlavního města Prahy jsou v rámci komunálních voleb, zatímco v ostatních krajích volí svá zastupitelstva v rámci voleb krajských.

Chceme, aby Česká republika byla vyspělým státem 21. století, a to po boku Rakouska, Německa, anebo Estonska. Států, které tuto změnu již prosadily.

 


Matyáš Paulíny (PRO ŠESTNÁCT)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matyáš Paulíny (PRO ŠESTNÁCT) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...