Všeobecný základní příjem v ČR

Sledujte na http://www.vseobecnyzakladniprijem.cz/

Zamysleme se a donuťme naše politiky na základě naší petice jednat tak jak již jednají v jiných zemích.

Nebuďme zase ti poslední kteří se učí od jiných a naučme my ostatní, jak budovat nový svět pro naše děti.

Život bez chudoby: nepodmíněný základní příjem

Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem vydala tiskovou zprávu k Celosvětovému dni za odstranění chudoby, vyhlášeném OSN již v roce 1992. Aktivisté a aktivistky evropské kampaně za základní příjem se tím přidávají k dalším organizacím a skupinám, které 17.října upozorní na problém chudoby a mezinárodní závazky proti chudobě bojovat.

Chudoba je často vnímána jako problém rozvojových zemí. Dlouhodobý vývoj ale ukazuje, že lidé žijící v chudobě, nebo skupina těch, kteří jsou ohroženi chudobou, tvoří nemalou část populace také v rozvinutých zemích. Při příležitosti Celosvětové dne za odstranění chudoby Iniciativa evropských občanů zdůrazňuje potřebu zavést nepodmíněný základní příjem. Myšlenka nepodmíněného základního příjmu navazuje na deklarované cíle OSN, která usiluje o odstranění chudoby, a nabízí konkrétní strategii, jak se s problémem chudoby vypořádat.

Základný príjem nie je utópia

V Novém slovu vyšel článek Ladislava Hohoše Základný príjem nie je utópia o historii i budoucnosti nepodmíněném základním příjmu s přídavkem o švýcarském referendu.

Úspěch iniciativy za základní příjem ve Švýcarsku

Kolegové a kolegyně ze švýcarské iniciativy za nepodmíněný základní příjem již uspěli sesbíráním 126 tisíc podpisů, které zavazují k vypsání celostátního referenda o zavedení základního příjmu pro každého. Lidové noviny informují o tom, jak na oslavě v Bernu rozdávali tisíce zlatých mincí.

Základní příjem v Namibii

Nikola Čech napsal článek o pilotním projektu zavedení nepodmíněného základního příjmu v Namibii: Nepodmíněný základní příjem vede lidi k aktivitě a tvořivosti, který byl otištěn na internetových stránkách Levé perspektivy.

 


Procházka Ivo    Kontaktujte autora petice