Uzavření škol do konce školního roku

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod

a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

„Za uzavření škol v školním roce 2019/2020“

 

My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice žádáme pana ministra školství Roberta Plagu o uzavření škol do konce školního roku.

 

Jak jistě víte, školy v ČR navštěvuje přes jeden milion studentů. Tito studenti se každé ráno a odpoledne přepravují z domovů do školy a velká část k tomu využívá MHD. Z důvodu velkého zaplnění autobusů v inkriminované časy je mezi lidmi v nich velmi malý rozestup a šíření nebezpečného viru je tak velmi snadné. Navíc MHD často využívají k přepravě i senioři, tedy skupina obyvatel, pro kterou je tento vir obvzláště nebezpečný.

 

 

 

Další problém nastává ve školách, kam se sjedou studenti z celého okolí a v případě, že bude jen jeden z nich tímto virem nakažen, může se stát z celé školy jakési epicentrum viru, studenti si koronavir můžou "odnést" i domů a rázem se jedná o mnohem větší pásmo nakažených. 

 

 

 

Nesmíme zapomínat ani na pedagogy, pro ty by bylo velmi obtížné připravit školu k opětovnému otevření a co se týče výuky, ta se stejně během jednoho měsíce nezvládne "dohnat."

 

 

 

Navrhujeme aby bylo ve studiu pokračováno stejným způsobem, jako nyní. Tedy distanční výukou, většina z učitelů už je s možnostmi výuky seznámena a v případě, že by věděla o tom, že se školy opět otevřou až v září, mohla by se na výuku i lépe připravit a udělat si jakýsi plán učiva pro nadcházející měsíce distanční.

 

 

 

A otázka roušek? Jedna věc je nařízení a druhá jeho uskutečnění. Bylo by nepochopitené chtít po učitelíchaby nosili roušku, po osmi hodinách vyučování by bylo jejich tělo absolutně vysílené a bez kyslíku a stejně by je studenti v zadních řadách neslyšeli a nebo by jim nebylo rozumět. Stejným způsobem by to probíhalo i u dětí a byly by s tím zkrátka samé problémy. 

 

 

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání návrhu věnujícímu se uzavření škol do konce školního roku 2019/2020.

 

 

 

Děkujeme. 


Jakub Novák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jakub Novák svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...