TRŠICKÁ VODA - O NÁS BEZ NÁS!

Dne 3.6.2024 zastupitelstvo obce Tršice odsouhlasilo připojení obce Suchonice na náš obecní vodovod. My s tímto rozhodnutím nesouhlasíme! Domníváme se, že o takto důležité věci, která ovlivňuje každou domácnost, by měli rozhodnout samotní občané.

Proto tímto žádáme zastupitelstvo o:

  1. revokaci usnesení 
  2. obeznámení občanů o důvodech a všech dopadech tohoto záměru
  3. vyhlášení místního referenda, ve kterém by samotní občané na základě získaných informací rozhodli o případném připojení obce Suchonice na náš vodovod.  

Termín předání petice zastupitelstvu obce Tršice: 17.6.2024

Pokud s naší žádostí souhlasíte, můžete nás podpořit svým podpisem na petici, která se spustila tímto dnem.

Za petiční výbor

Ing. Luděk Bednařík, Tršice 313 

https://www.trsicko.cz/


Ing. Luděk Bednařík    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Ing. Luděk Bednařík bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Tyto informace nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...