Stydím se za své politikyMyslím, že postup ministra Vondry v případě ocenění Ctirada Mašína je stejně škodlivý jako skandální Bátorovy výroky z pozice vysokého úředníka Ministerstva školství ČR.
Ministr obrany totiž:

1) Devalvuje ocenění, jež pro mnoho vyznamenaných mohlo znamenat satisfakci za celoživotní dílo, teď ho mohou spláchnout do záchodu a nikdo se jich neptá, jak jim je. Je to obdobná degradace jako u vysokoškolských diplomů po plzeňské aféře.


2) Mluví jménem všech občanů, aniž respektuje početnou část společnosti, jež nesouhlasí, aby vrazi byli adorováni za to, že vraždili pro peníze, pro uspokojení nenaplněné touhy být hrdinou a kdovíčeho ještě, jen ne pro ochranu lidských práv a svobod…


3) Výrokem, že lidé jednou Mašíny jako hrdiny ocení, jen dává najevo svou zaslepenost a neschopnost reflexe.


4) Dopouští se tím pode mého propagace násilí, poštvávání lidí proti jednotlivci či skupině osob, oslavuje „třídní boj“ a výrazně překračuje limity demokratické společnosti. Porušuje platnou legislativu, podle níž Mašínové žádní partyzáni nebyli, vykládá si zákon, jak se mu momentálně hodí. Možná tím sleduje své zájmy, kdy chce získat vlivnou oporu v USA, aby byl doma neodvolatelný. V každém jiném demokratickém státě by s podezřeními, jež jsou s jeho jménem spojená, sám od sebe odstoupil.


5) Poškozuje dobré jméno ČR ve světě. Oceňuje vrahy, kteří urážejí bývalého prezidenta republiky, V. Havla, s jehož postoji se A. Vondra kdysi ztotožňoval, než se názorově přesunul k tzv. euroskeptikům a lidem, pro něž „pravda a láska“ rozhodně nad ničím nevítězí, v žádném případě nad jejich osobními zájmy.


Takovéhoto člověka nelze na tak vysokém postu nejen si vážit, ale ani tolerovat. Kdo zpochybňuje legitimnost platných zákonů, zpochybňuje legitimnost vlastní. Ministr Vondra nemluví mým jménem, není to můj ministr, od jeho neomluvitelných činů se tímto distancuji.

 To, že v postoji ke kauze bratrů Mašínů je vláda jednotná, od exministra Vintra, Johna po TOP 09, považuji za politováníhodné.


Marek Řezanka    Kontaktujte autora petice