STOP zdražování kolejí VUT!!!

Důvody, kterými vedení kolejí a menz VUT zdůvodňuje zvýšení ceny ubytování, jsou přinejmenším zavádějící.

Je smutné, že si vedení kolejí a menz VUT  váží práce svých zaměstnanců, na tolik málo, že zvýšení minimální mzdy se odrazí na jejich platech. Je otázkou, zda opravdu dojde ke zvýšení mzdy těchto zaměstnanců.

Rozvázání smluvního vztahu s úklidovou firmou přineslo rozporuplné výsledky. Na některých budovách kolejí VUT dokonce standardy úklidu společných prostor naopak snížilo, místo toho aby je povzneslo. Je zarážející, že tento rozporuplný výsledek stál vedení kolejí navíc 6 600 000 Kč.

Fyzické útoky na zaměstnance kolejí by měla řešit policie ČR, nikoliv soukromá bezpečnostní agentura.

VUT by mělo vypracovat seznam konkrétních incidentů, při kterých existence bezpečnostní služby na budovách KaMu vedla k zabránění vandalismu a předejití škod na majetku VUT a na jejich základě vyhodnotit, zda je její existence přínosem, či zda pouze zatěžuje režijní náklady kolejí.

Škody způsobené individuálními jedinci není možné, řešit na úkor všech ubytovaných, nýbrž je potřeba je opět řešit individuálně s dotyčnými jedinci.

Není pravdou, že by koleje či menzy VUT Brno byli cenově přijatelnější než koleje jiných VŠ.

Není možné, aby se se zvyšující cenou kolejí snižoval standarty ubytování.

Za rok 2016 (výroční zpráva za rok 2017 na stránkách kolejí a menz VUT chybí) generoval KaM zisk ve výši 29 048 137,30 Kč, nejedná se o částku, která by byla na tolik nízká, že by bylo potřeba zvyšovat cenu ubytování.

Podepsaní pod touto peticí požadují zachování stávajících cen, za ubytování na kolejích VUT a zvýšení standartu ubytování tak, aby minimálně odpovídal standardům ubytování na jiných kolejích VŠ v Brně ve stejných cenových relacích.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Roman Prus, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...