Nechceme, aby příštím ministrem školství byl komunista!

PODPORA JIHOČESKÝM STUDENTŮM,
OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI ČSSD
VÝZVA K OBČANŮM A STUDENTŮM ČESKÉ REPUBLIKY

Podpora studentům Jihočeského kraje :

Chci vyjádřit svou plnou podporu studentům z Jihočeského kraje, kteří se postavili proti
tomu, aby jejich školství šéfovala členka KSČM. Tento „dárek“ k výročí 17. listopadu jim opravdu
nezávidím, plně jejich protesty chápu a podporuji je.

Ing. Radko Sáblík
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, Praha

Otevřený dopis předsedovi ČSSD panu Bohuslavu Sobotkovi :

Vážený pane předsedo!
Dovoluji si Vám napsat tento otevřený dopis, abych vyjádřil svůj hluboký a zásadní
nesouhlas s tím, jak se rozvíjí spolupráce Vaší strany s KSČM.
Nejsem Váš volič a asi nikdy nebudu, neboť moje názory na řešení některých problémů
společnosti jsou odlišné od Vámi prosazovaných, nicméně vždy jsem Vaši stranu respektoval a
považoval za stranu demokratickou, která lpí na základních zásadách, na nichž je vybudována
současná západní civilizace.
Způsob, jakým nyní otevíráte dveře KSČM k návratu do mocenských pozic, mě však přiměl
k tomuto vyjádření.
Vy, stejně jako další politici, často proklamujete, jak vám záleží na mladé generaci, na její
výchově, vzdělání. Vy jste nyní spolu se svými kolegy z ČSSD podal jasný důkaz, jak moc vám na
mladých lidech záleží, když jste jejich vzdělávání vložil do rukou komunistů. I vzhledem
k prohlášením představitelů Vaší strany předpokládám, že komunistický radní pro školství v kraji je
jen prvním krokem, dalším logickým pak bude komunistický ministr školství.
Jelikož mi jako řediteli střední školy na vzdělání studentů opravdu záleží, musím proti
tomuto scénáři ostře protestovat. Na rozdíl od Vás jsou pro mě studenti „number one“, Vám bohužel
více záleží na ovládnutí krajů a posléze i státu. Vámi vyslaný signál mladé generaci, totiž že účel
světí prostředky, považuji za obzvláště škodlivý a hluboce s ním nesouhlasím.
Níže Vám pokládám několik otázek, na které sice neočekávám Vaše odpovědi, ale alespoň
Vás prosím, abyste se nad nimi zamyslel :

 • Již jste zapomněl, jaké bylo poslední výchovné opatření komunistů, když ještě měli v rukách
  vzdělávaní mladých lidí? Pak Vám připomínám, že je nechali 17. listopadu 1989 surově
  seřezat příslušníky červených baretů.
 • Považujete opravdu za vhodné, aby vzdělávání mladých lidí měla v ruce komunistická
  strana, která vždy falšovala dějiny, programově lhala, šířila kolem sebe nenávist, potlačovala
  svobodu projevu, pokřivovala lidské charaktery, která nechávala své oponenty popravovat,
  zavírat a poté mazat z učebnic dějepisu?
 • Opravdu si tak málo vážíte mladé generace, opravdu Vám na ni tak málo záleží, že ji bez
  mrknutí oka předhodíte komunistům? Co je budou učit? O historii třídního boje? O třídní
  nenávisti? A co budou dělat s nespokojenými studenty? Vyhazovat je ze škol? Zavírat?
  Mlátit na ulicích? To vše tu již bylo, i tak se dá jistě vzdělávat mladá generace, ale je to i Váš
  cíl?
 • Opravdu Vám nevadí, že v čele Vašeho koaličního partnera stojí soudruh Filip, který před
  rokem 1989 jako spolupracovník státní bezpečnosti donášel na spoluobčany za peníze?
  Nad tím, že tak činil nevědomky, jak tvrdí on i soud, se při jeho vysokoškolském právním vzdělání mohu jen pousmát.
 • Opravdu Vám nevadí, že členka Vašeho koaličního partnera ve Sněmovně obhajuje střílení
  spoluobčanů na hranicích? Nevadí Vám toto bezprecedentní obhajování vražd?
 • Opravdu Vám nevadí, že mnozí členové Vašeho koaličního partnera veřejně velebí Klementa
  Gottwalda, na jehož rukách lpí krev mnoha lidí tohoto národa?
 • Jak se vyrovnáváte s tím, že komunistický režim byl zákonem označen za zločinný?
  Dovedete si představit, že by koaličním partnerem demokratické strany byla nacistická
  strana? Nacismus a komunismus se sice v něčem liší, mnohé však mají společné, minimálně
  používají stejné prostředky k udržení moci.
 • Opravdu Vám nevadí, že Váš koaliční partner usiluje o vystoupení České republiky
  z bezpečnostních struktur Evropy?

Vážený pane předsedo, mnohokráte jsem slyšel z úst představitelů Vaší strany i Vašich, že
máte zájem oslovit mladou generaci, která Vaši stranu příliš nepodporuje. Domníváte se opravdu, že
si mladou generaci získáte tím, když jejich vzdělání vložíte do rukou komunistů?
Chápu, nejsou to Vaši potencionální voliči. Pokud tento postup je z Vaší strany takovou
malou pomstou, pak snad dává smysl, byť se nedá akceptovat. I načasování se Vám povedlo, lepší
symboliku jste najít nemohli, když jste tento akt uskutečnili v předvečer výročí 17. listopadu. Mně
však takové počínání přijde nejen jako zvrácené, ale též velmi nebezpečné.

Ing. Radko Sáblík
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, Praha

Výzva k občanům a studentům České republiky

Vážení spoluobčané, vážení studenti!
S velkým znepokojením sleduji, jak se nejprve plíživě a nyní již zcela otevřeně derou
komunisté zpět k moci. Nyní na krajské úrovni, po dalších parlamentních volbách se s nimi již
počítá jako s koaličním partnerem do vlády, což někteří představitelé ČSSD už veřejně připouštějí.
V krajských volbách dostali komunisté 20 % hlasů při necelé 39 % volební účasti. Pokud
dobře počítám, tak to znamená, že je volilo necelých 8 % oprávněných voličů. Stačí těchto osm
procent k tomu, aby komunisté získali místa v krajských radách a ještě se k tomu podíleli na
vzdělávání mladé generace v regionech?
Vážení spoluobčané, současný postup ČSSD a KSČM považuji za test. Za test, co je schopná
tato společnost snést, co je schopná tolerovat. Pokud těch 92 % dalších voličů, včetně voličů ČSSD,
bude mlčet, logickým dalším krokem je získání pozice ministra školství v příští vládě pro KSČM.
Vážení rodiče studentů, opravdu chcete, aby 23 let po listopadu 1989 zajišťoval vzdělání
vašich dětí komunista? Copak jste již zapomněli, že jste to byli vy, nebo minimálně mnozí z vás,
kteří právě proti nim protestovali? Musí vám to připomínat vaše děti, jak se děje v jihočeském kraji?
Komunistická strana se nezměnila, pouze změnila svou rétoriku. Využívá demokracie,
kterou, kdyby se znovu dostala k moci, bez mrknutí oka zase zruší. Jejich ideologie totiž zůstává
stejná a oni se k ní hrdě hlásí, symbolicky i tím, že si ponechali v názvu své strany slovo
komunistická.
Říká se, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Budiž, snad si naše generace opravdu
zaslouží návrat komunistů, protože dává přednost plným nákupním košíkům před svobodou,
možností seberealizace. Ale pokuste se zamyslet, zda si totéž zaslouží i mladá generace, vaše děti.
Vážení spoluobčané, vyzývám vás, abyste nezůstávali hluší k tomu, co se nyní děje. Abyste
se ozvali a nahlas řekli, že návrat komunistů do vedení této země nechcete. Že nechcete, aby se o
vzdělání vašich dětí starali komunisté.
Stejně tak vyzývám i vás, studenti, abyste podpořili své kolegy v jižních Čechách, neboť
jejich protesty a boj je i vaším bojem. Vyzývám vás, abyste se ozvali, pokud tedy nechcete, aby
vaše vzdělání zajišťovala strana, která nikdy neuznávala demokracii, která vždy cenzurovala umění,

zavírala hranice, vraždila a zavírala své oponenty. Rozhlédněte se po světě, jak vypadá vedení
státu v podání komunistů tam, kde ještě zůstali u moci. Uzavřená společnost, cenzurovaný internet,
političtí oponenti v lepším případě ve vězení. Je komunismus opravdu společenským zřízením, ve
kterém byste chtěli žít?

Ing. Radko Sáblík
ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, Praha

PETIČNÍ AKCE :

NECHCEME, ABY PŘÍŠTÍM MIMISTREM ŠKOLSTVÍ BYL KOMUNISTA

My, níže podepsaní, máme zájem, aby naše země nadále zůstala demokratická. Proto si
nepřejeme :

aby se KSČM znovu ujala vlády nad touto zemí
aby příštím ministrem školství byl komunista
aby se komunisté podíleli na správě této země, ať již na republikové či krajské úrovni
aby členové KSČM zajišťovali vzdělání mladé generace


Ing. Radko Sáblík    Kontaktujte autora petice