Starobní důchod

Nesouhlasíme s nesmyslně navyšovaným věkem pro odchod do řádného starobního důchodu.

Výpočty průměrného věku dožití jsou zkreslené predikce lidí, kteří zřejmě nezakusili náročnou fyzickou práci. Normy a požadavky na výkon zaměstnanců se průběžně zvyšují.

Pokud současná vláda nedokáže správně hospodařit, ale jen poukazovat na chyby předchozích vlád, jeví se jako neschopná.

MPSV je neskutečně špatně vedený institut, který zapříčiní snížení porodnosti a fakticky  úplně zlikviduje sociální jistoty a důstojné stáří.


Josef Decker    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Josef Decker bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...