Petice za Zlepšení Školního Prostředí na SPŠ stavební Lipník nad Bečvou

Důležité upozornění: Po podpisu petice Vám přijde e-mail z adresy info@petice.com, kde musíte kliknutím na zaslaný odkaz potvrdit svůj podpis, jinak se Váš podpis nezapočítá. Pozor, tento e-mail často spadne do složky Hromadná pošta nebo SPAM...

 

Petice za Zlepšení Školního Prostředí na SPŠ stavební Lipník nad Bečvou

My, níže podepsaní, se s vážnými obavami obracíme na zřizovatele - Krajský úřad Olomouckého kraje. Chceme upozornit na některé závažné problémy a nedostatky v naší škole

1. **Problematika návykových látek:** Žáci několikrát upozornili vedení školy na to, že se v budově školy užívají a distribuují návykové látky, jako je kratom, HHC, THC a žvýkací tabák. Vedení dosud nezareagovalo na tuto naléhavou problematiku, což vyvrcholilo případem, kdy jeden z žáků utrpěl předávkování přímo ve školní budově a musela být přivolána sanitka.

2. **Kyberšikana a šikana:** Ve školním roce 2021/2022 se objevil Instagramový účet, na kterém žáci anonymně šířili zprávy vykazující známky kyberšikany jak vůči spolužákům, tak i vůči učitelům. Tyto zprávy byly komentovány a hodnoceny, což vedlo k psychické újmě několika žáků. Školní vedení nejenže nereagovalo včas, ale i následně potrestalo žáky, kteří komentovali a hodnotili příspěvky, což považujeme za nepřiměřenou reakci. Zároveň vedení nedbá na kvalitní primární prevenci.

3. **Nedostatek psychické podpory:** Mnoho žáků má psychické potíže, které jsou často spojeny s prostředím školy nebo rodiny. Žáci nemají dostatečně kvalifikovaného psychologického poradce, na kterého by se mohli obrátit. Ředitel odmítá tuto situaci řešit a psychologa na škole zaměstnat.

4. **Nedostatečná kvalifikace učitelů:** Někteří učitelé vyučují předměty, ve kterých nemají dostatečné kvalifikace. Týká se to hlavně odborných předmětů. To má za následek nízkou kvalitu výuky a omezuje tak možnosti žáků.

5. **Nepřehledný obor Grafická tvorba interiéru a exteriéru:** Žáci vnímají, že tento obor nemá jasný směr a cíl ani indentitu, což způsobuje zmatky ve výuce. Ředitel školy neprojevuje pochopení pro specifičnost tohoto oboru a neumí ho vhodně prezentovat veřejnosti.

6. **Šikana a nepříznivé chování zkoušejícího při maturitní zkoušce:** Byly zaznamenány případy šikany a nevhodného chování ze strany zkoušejícího během maturitní zkoušky, a to i po upozornění předsedy maturitní komise.

7. **Konflikt zájmů ředitele a učitelky:** Existuje podezření ze střetu zájmů mezi ředitelem školy panem Kolajtou a učitelkou paní Kolajtovou, což ovlivňuje objektivitu a nestrannost vedení školy.

8. **Nepříprava žáků oboru Architektura na přijímací zkoušky:** Žáci tohoto oboru nejsou dostatečně připravováni na přijímací zkoušky na vysoké školy ani na samotné vysoké školy, což omezuje jejich možnosti.

9. **Vytvoření prostředí nepodporujícího vzdělávání:** Někteří žáci pociťují šikanu, zastrašování a nemožnost se rozvíjet nebo skládat zkoušky ze strany některých učitelů.

My, níže podepsaní, žádáme, aby se výše zmíněné problémy začaly konečně řešit. Domníváme se, že tyto problémy jsou opravdu závažné. Chceme, aby se naše škola stala bezpečnějším a vhodnějším místem pro vzdělávání a rozvoj všech, kteří na škole studují či vyučují.
Žádáme o transparentnost, profesionální podporu pro žáky a vyřešení všech námi upozorňovaných problémů.

S úctou podepsaní

 

Aktuální dění na škole

https://robertcapek.cz/pripad-sps-stavebni-v-lipniku-nad-becvou-i-reditel-ing-petr-kolajta/

https://robertcapek.cz/pripad-sps-stavebni-v-lipniku-nad-becvou-ii-pani-reditelova-marketa-kolajtova/

https://robertcapek.cz/pripad-sps-stavebni-v-lipniku-nad-becvou-i-jak-se-nici-jednickarka/


Josef Zámorský    Kontaktujte autora petice