Spravedlivý rodičovský příspěvek bez kompromisu! Za původní návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové!

My, rodiče dětí do 4 let věku, požadujeme splnění původního slibu vládních stran, od kterého hnutí ANO odstoupilo, tedy zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč pro všechny s dětmi do 4 let věku k 1. 1. 2020. Toto zvýšení víceméně vyrovnává inflaci a růst nákladů domácností od posledního zvýšení rodičovského příspěvku. Ani v nejmenším nejde o přehnaný požadavek!

Nadále podporujeme petici “Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek!”, ale zároveň vyzýváme petiční výbor a správce facebookové skupiny, aby trvali na splnění původního slibu a předem nevylučovali pořádání veřejných protestních akcí za splnění těchto požadavků.

Jsme pro jednotu rodičů a tu lze udržet jen trváním na původním slibu, nikoliv házení části rodičů přes palubu skrze kompromisy, které nejsou nutné. Ač by se mnohých z nás dotklo i pouhé navýšení jen pro aktivně pobírající k 1. 1. 2020, chápeme sociální důvody některých rodin, které je vedly k rychlejšímu čerpání.

Trváme proto na navýšeni dle původní dohody paní ministryně Máláčové s paní ministryní Schillerovou z listopadu loňského roku navýšit rodičovský příspěvek všem rodinám majících k 1. 1. 2020 dítě mladší 4 let.

Zároveň odmítáme získání potřebných 8 miliard Kč prostřednictvím sociálních škrtů, rušením důležitých vládních programů, nevalorizování důchodů apod.

Ať vláda ve spojení s Poslaneckou sněmovnou nehledá zdroje na straně výdajů, ale na straně příjmů. Nadnárodní korporace odvádějí z naší země minimálně stovky miliard korun ročně a mnohé platí nepřiměřeně nízké nebo neplatí žádné daně. Stejně tak mnozí čeští oligarchové se vyhýbají placení daní přesouváním sídel svých firem do daňových rájů. Tam lze hledat dodatečné příjmy státního rozpočtu.

Zároveň deklarujeme připravenost podpořit splnění našich požadavků protestními akcemi.

Slib byl dán a musí být splněn!

 

Spravedlivý Rodičovský příspěvek bez kompromisu (původní plán p. Maláčove)

Zvýšení rodičovské pro rodiče s dětmi do 4 let


Pavel Šanda    Kontaktujte autora petice