Slovanské národy spojme se - Славянские народы объединиться

PROHLÁŠENÍ KE SLOVANSKÝM NÁRODŮM

14 SLOVANSKÝCH NÁRODŮ. To už je pořádná síla, která stojí proti choutkům germánských národů. Po staletí se nás snaží podrobit, jenže i když jsme každý národ žil svým životem, přesto do dnešní doby existujeme. Jediné co se jim povedlo bylo, že ovlivnili naši kulturu a tradice. Máme své vlastní státy a vlády. Když sledujete tisk a dění ve světě, tak státy se neustále slučují v nějaké spolky. Ať už to bylo za socialismu RVHP a vojenský pakt Varšavská smlouva, tak v současné době je to EU a NATO. Jenže tyto spolky však řídí germánské státy, které je vytvořily, aby měli všechny národy pohromadě a mohly je snadno ovládat. 
My Slovanské národy jsme ty o jejichž zájmy nikdo nestojí a které jsou jen zdrojem levné pracovní síly - otroků. Roztahují se nepřímo na našich územých a diktují nám, co smíme a co ne. Jejich zbraní jsou peníze. Drží nás pomocí našich vlastních lidí v chudobě, aby se mohli na náš úkor obohacovat. Germánským národům nikdy na nás nezáleželo. Buď budeme pro ně pracovat a nebo nás zlikvidují. Jsme pro ně méněcennou a zbytečnou rasou. 
Slované popřemýšlejme a sjednoťme se v jeden celek. Vytvořme organizaci, kterou by germánské národy musely brát jako rovnocenného partnera. Ať už konečně skončí toto ponižování nášich národů a my jsme mohli žít důstojným životem a vše bylo pro nás jen zdrojem poučení a vzpomínek. Ať naši potomci na nás vzpomínají v dobrém a mohli říci. Ano naši předkové nám vytýčili novou cestu vlastni integrity a my jsme součástí spolku (organizace) Slovanských národů. Aby jsme to byly my, kdo určuje podmínky spolupráce s jinými státy. My jsme tady doma a vy jen návštěvníci, tak se podle toho chovejte. My máme svá pravidla a ty buď budete respektovat, nebo žádná spolupráce nebude. A ne aby germánské národy i nadále pod rouškou demokracie si z nás dělali otroky a my žily jen v chudobě, protože investice z naši práce jdou do kapes někoho jiného.

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Jana , aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...