Petice za přemístění skateparku v Uherském Brodě

Co chceme změnit?
Aktuální umístění skateparku v Uherském Brodě (v těsné blízkosti obydlené lokality "Nad zámkem"), chceme změnit a přesunout toto "sportoviště" na vhodnější místo, ideálně do oblasti, která není určena k rodinnému bydlení.
 
Na koho je petice směřována?
Vlastník: Město Uherský Brod
Provozovatel: CPA Delfín Uherský Brod
 
Důvod?
Enormní hluk způsobován nárazy koloběžek a skateboardů o rampy a překážky, shlukování mladistvých za účelem nepřímo souvisejícím se sportováním. Zejména se jedná o vulgarismy, popíjení alkoholu, hlasitou hudbu a hlasité zvukové projevy návštěvníků, nezřídka trvajících do pozdních večerních hodin, nepořádek roznášející se po celém okolí (toto se částečně zlepšilo po několika stížnostech na provozovatele hřiště a hlavně díky ochotě správců stadionu Lapač). Městská i státní policie zasahovala na tomto místě několikrát, zejména kvůli přestupkům proti rušení nočního klidu, přestupkům proti občanskému soužití a také z důvodu porušování provozního řádu. Mimochodem, provozní řád několikrát zmizel i se zabetonovanou ocelovou patkou. Toto jako celek, nám vlastníkům bytových jednotek ve viladomech (zejména ulice Františka Kožíka, č.p. 2767,2768,2734,2735,2667,2720,2719 a ulice Jaroslava Hlobila), značně snižuje kvalitu bydlení, prakticky znemožňuje užívání zahrad u domu, či v parném létu dokonce i otevření oken! Vzhledem k tomu, že v této lokalitě bydlí z 90% rodiny s malými dětmi, je tento stav naprosto nepřijatelný.
Dne 16.5.2021 v 16:03 bylo provedeno orientační měření hluku*, kdy bylo na 82s záznamu zachycen hluk, který se v průměru pohyboval nad hranicí 50 dB a ve špičkách dosahoval hodnot nad 65 dB (záznam byl pořizován ze zahrady vzdálené cca 70m).
Druhé měření proběhlo dne 3.9.2021 v 17:27 s průměrnou hodnotou 64,9 dB a ve špičkách hluk dosahoval 75,9 dB (záznam byl pořizován při přecházení mezi soukromím parkovacím stáním u bytového domu a vstupem do domu).
*Záznam byl pořizován pomocí aplikace Decibel X v9.3.3
 
Řešení?
  1. Jako nejvhodnější řešení se nám jeví přesun překážek do jiné lokality, která těsně nesousedí s územím určeným k rodinnému bydlení, protože jedině tak by nedošlo k dalšímu, v pořadí třetímu, stěhování skateparku. Tohoto bychom chtěli docílit peticí a věřím, že po rozumné rozvaze výše uvedených argumentů, bude i vyhověno. Je nám jasné, že sportoviště využívají i nekonfliktní jedinci, kterým jde pouze o sport a kteří bohužel doplácí na nešťastně zvolenou lokalitu umístění skateparku a nechceme jim bránit v rozvoji dovedností. Dle požadavku pana starosty přidáváme i návrh na nové umístění skateparku - parcela č. 7523/1, k.ú. Uherský Brod
  2. Dalším řešením je zaslání stížnosti na krajskou hygienickou stanici k prokázání překračování hygienických limitů pro hluk, což nevyhnutelně povede k uzavření hřiště.
  3. Dále nám zákon umožňuje bránit se tzv. negatorní žalobou podle ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový), kdy se vlastník musí zdržet všeho, co způsobuje, že hluk vniká na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku (což tento případ jednoznačně splňuje).

 


Vlastníci bytů v rodinných domech - viladomech (Františka Kožíka, Jaroslava Hlobila, UB)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Vlastníci bytů v rodinných domech - viladomech (Františka Kožíka, Jaroslava Hlobila, UB) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...