Hudební a výtvarná výchova jako pevná součást základního vzdělávání a všem dětem možnost setkávání s dalšími uměleckými obory

Komentáře

#2

Souhlasím s koncepcí A revize RVP ZV v oblasti Umění a kultura, protože zajišťuje rovné příležitosti všem dětem setkat se s kvalitním vzděláním v oborech výtvarném a hudebním, stejně tak uměleckých oborech doplňujících. Koncepce A zrcadlí potřeby současného školství. Koncepce B nesměřuje k integraci vzdělávacích obsahů, ale spíše k jejich výrazné redukci.

Monika Plíhalová (Plzeň, 2023-04-03)

#3

Koncepce A nabízí rovné šance ve vzdělávání. Skutečně širokou reálnou nabídku. Výtvarná a hudební výchova 1. - 9. třída, další umělecké obory v rámci workshopů s umělci pro všechny děti ČR!

Věra Uhl Skřivanová (Domažlice, 2023-04-03)

#5

Velmi se obávám, že uskutečnění radikálních změn ve vzdělávací oblasti Umění a kultura povede k jejímu odklonu od výchovy a vzdělávání ve prospěch zábavných aktivit. postupnému

Leonora Kitzbergerová (Praha 5, 2023-04-03)

#9

Podepisuji, protože vnímám tíhu zodpovědnosti za tvorbu kvalitního kurikula.

Lenka Pobudová (Praha 9 - Vinoř, 2023-04-03)

#10

Jsem proti destrukci výtvarné a hudební výchovy a jejich nahrazení zejména na prvním, ale i druhém stupni.

Jiří Šíp (Milín, 2023-04-03)

#14

Zcela souhlasím s obsahem petice! Podporuji realizaci koncepce A v rámci vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání!

Petr Vacek (Pardubice, 2023-04-03)

#18

Jsem učitelka a studovala jsem hudbu

Veronika Sabáčková (Moravská Třebová , 2023-04-03)

#21

Výtvarná a hudební výchova kultivují osobnost a dávají dětem možnost vyvážit náročnou výuku v jiných předmětech.

Radka Manáková (Teplice, 2023-04-03)

#23

Není mi lhostejná koncepce a kvalita vzdělávání v hudební a výtvarné výchově na základních školách.

Darina Krejčiříková (Uherské Hradiště , 2023-04-03)

#25

Podporuji realizaci koncepce A v rámci vzdělávání oblasti Umění a kultura v RVP pro ZV. Pokud bude nabourán systém vzdělávání v oboru HV v základním vzdělávání, nabourá se i kontinuita vzdělávání např. na středních odborných školách pedagogických, kde hudební výchova patří mezi profilové předměty. To následně ovlivní i kvalitu vzdělávání v mateřských školách. Dotkne se to tak celé další generace!!!!!

Alena Matějovská (Nová Paka, 2023-04-03)

#31

Jsem učitelka hudební výchovy a nesouhlasím s redukcí obsahu tohoto předmětu.

Vilma Polmanová (Brno, 2023-04-03)

#32

Podepisuji, protože hudba a výtvarné umění jsou pro člověka velkým přínosem z mnoha hledisek.

Daniela Krčmářová (Litomyšl, 2023-04-03)

#33

Nesouhlasím se zrušením výtvarné a hudební výchovy. Považuji je za důležité pro vzdělávání dětí.

Hana Toužimská (Milín, 2023-04-03)

#34

Jsem učitelka výtvarného oboru na ZUŠ a souhlasím se zněním petice.

Kamila Kulhavá (Chvalčov , 2023-04-03)

#35

Koncepce A je za zachování hudební a výtvarné výchovy na ZŠ a rovné šance pro vzdělávání pro VŠECHNY děti v ČR při setkávání se VŠEMI uměleckými obory. Koncepce A rozšiřuje, koncepce B redukuje.

Eva Poprová (Poděbrady, 2023-04-03)

#36

Jsem 20 let učitelem hudební a výtvarné výchovy. Oba obory jsou nezbytnou součástí kvalitní a vyvážené koncepce školství.

Milena Lelková (Jaroměř , 2023-04-03)

#37

Hudební výchova a výtvarná výchova jako součást vzdělávání.

Miroslav Popr (Poděbrady , 2023-04-03)

#41

Pestrost pro UaK ano, ale ne za cenu dalšího utlačovaní a osekávaní VV a HV. Díky!

Lucie Jakubcová (Praha, 2023-04-03)

#48

Plně spuhlasím s autory petice.

Petra Hazlbauerová (Praha, 2023-04-03)

#50

Považuji za šokující fakt, že namísto inovace oblasti Kultura a umění, navrhovaná koncepce B předkládá zcela zásadní, nelogickou a neakceptovatelnou změnu v konceptu výuky uměleckých předmětů, která se neslučuje s harmonickým rozvojem dětí a estetickými potřebami žáků.

Šárka Coganová (Jablonec nad Nisou, 2023-04-03)

#53

Hudba je nenahraditelný faktor lidského života a lék!

Iva Kvasničková (Dvůr+Králové+nad+Labem, 2023-04-03)

#55

Protože rozumím, jakou roli hraje základní škola ve vývoji dítěte. Kde jinde má dítě bezpečně objevovat, co ho baví? Nechci dětem tuto příležitost brát.

Kristýna Vachudová (Tachov, 2023-04-03)

#57

Je výtvarná i hudební výchova ve vzdělávání dětí důležitá.

Sandra Stejskalová (Letohrad, 2023-04-03)

#60

Souhlasím, aby VV a HV byly ponechány, vyučovány, součástí výuky.

Renata Polyák Pavlovičová (Děčín, 2023-04-03)

#69

Jsem učitelka hudební výchovy 30let a kulturu je třeba rozvíjet mezi dětmi stále. Technika není náhradou kultury a umění je třeba pěstovat v dětech naživo.

Jana Kovalčuková (Hradec Králové , 2023-04-03)

#70

Si uvědomuji důležitost estetické výchovy ve vzdělávání. Je prokázáno, že hudební výchova má souvislost s výukou jazyků a dalších předmětů.... Ale také obohacuje člověka...

Simona Hlavatá (Jaroměř, 2023-04-03)

#71

Souhlasím s obsahem a účelem petice

Barbora Sýkorová (Pardubice, 2023-04-03)

#72

Podepisuji, protože by tyto výchovy rozhodně neměly být redukovány.

Jana Mátyásová (Plzeň, 2023-04-03)

#73

Chci udělat maximum pro zlepšení podmínek výuky Hv a Vv na ZŠ, což se na nově vznikajících koncepcích moc dobře neprojevuje.

Jiří Jablunka (Kroměříž, 2023-04-03)

#77

Věřím ve smysl výuky předmětů hudební a výtvarné výchovy.

Šárka Hlavatá (Karlovy Vary, 2023-04-03)

#80

Absence HV a VV bude znamenat pro žáky nesmírné ochuzení zejména v oblasti jemné motoriky, rozvoji estetiky, základy hudební historie, lásky k hudbě skrze hudební činnosti - aktivity, přímé zkušenosti s hudebními nástroji a klasickou hudbu. Žáci, kteří nemají v rodině možnost setkat se s klasickou hudbou se díky těmto změnám velice těžko dostanou k tomuto umění.

Monika Svěchotová (Praha, 2023-04-03)

#83

Rychlost a zábava nejsou vodítky pro trpělivou a bdělou práci. Každá profese potřebuje tento základ. Základní škola má děti vést i k tomu, co je obtížné, pomoci jim překonávat sama sebe a zároveň to umožnit v dost dlouhém časovém horizontu, aby byly osvojeny a prožity základní dovednosti pro život.

Eva Čermáková (Liberec, 2023-04-03)

#85

Jsem učitelkou hudební výchovy a za 20 let své praxe jsem měla možnost sledovat, co hudba dětem přináší. Neberte dětem možnost sdílet se svými vrstevníky emoce prostřednictvím hudby!

Marie Hánová (Chomutov, 2023-04-03)

#86

Podepisuji, protože zcela podporuji důvody navrhovatelů, jsem totiž učitel HV a mám letité zkušenosti v oboru.

Karel Dostál (Nový Jičín , 2023-04-03)

#87

Hudební a výtvarná výchova by měly zůstat jako součást základního vzdělávání, aby mohly být děti rozvíjeny a vzdělávány i po estetické stránce!

Daniela Střílková (Ostrava, 2023-04-03)

#93

Varianta B nerespektuje elementární pedagogickou logiku a ignoruje realitu současného českého školství.

Martin Mužík (Říčany, 2023-04-03)

#94

Integrace taneční, filmové i dramatické výchovy do hodin Hudební výchovy se na osmiletém i čtyřletém gymnáziu už dávno děje a je to dobré, takže proč měnit něco, co funguje? Proto hlasuji pro koncepci A!

Miloslava Šmolíková (Příbram, 2023-04-03)

#97

Koncepce A v dostatečném rozsahu umožňuje zapojení dalších uměleckých disciplín, aniž by redukovala vzdělávací obsahy oborů poskytujících základní vzdělání v oblasti Umění a kultura.

Kateřina Štěpánková (Hradec Králové, 2023-04-03)

#98

Jsem pro zachování vzdělávání v hudební a výtvarné výchově pro všechny deti

Michaela Štibrana (Staňkov, 2023-04-03)

#100

Podepisuji, protože bych chtěla, aby byla zachována kontinuálnost vzdělávání ve výtvarné a hudební výchově na základních školách v rámci RVP.

Lenka Kovaříková (Mariánský Týnec, 2023-04-03)

#101

Je třeba dokončit implementaci stávajícího kurikula. Redukce výtvarné výchovy by omezila rozvíjení vizuální gramotnosti na úrovni porozumění komunikování obrazem, obrazu. To by byla velká újma pro kriticky myslícího evropana 21. století. Prosím také, aby se vrátily vyškrtlé obsahy malou revizí. Jsem pro více času pro umění ve školách, pro širší využiťí umění ve vzdělávání obecně. Nestojím o boj mezi jednotlivými uměleckými obory. Jestli se MŠMT rozhodlo podpořit a přidat další obory, je to možné jen na základě navýšení času a prostoru pro tyto obory. Apeluji ale na dobré plánování, dostatečné testování a kvalitní studijní opory.

Kristýna Řihová (Praha, 2023-04-03)

#102

Tyto předměty jsou důležité pro rozvoj kreativity a sebepoznání dětí.

Tereza Žáčková (Osek, 2023-04-03)

#106

Sama učím v ZUŠ a sleduji, jak je důležité pro žáky v současné digitální době tvořit …!

Romana Strnadová (Praha , 2023-04-03)

#107

Hudební a výtvarná výchova jsou nezastupitelné pro duševní zrání dítěte.

Sylva Kočí (Olomouc , 2023-04-03)

#109

Podepisuji, protože vnímám a vím, že je to správné.

Alena Konečná (Zlín, 2023-04-03)

#119

Myslím si, že každé dítě by mělo možnost se hudebně nebo výtvarně vzdělávat. Už nyní děti přicházejí málo do styku s uměním, proto by jim tato možnost vzdělání měla být zachována. Navíc je hudební a výtvarná výchova brána také jako relaxace a odpočinek, což může dětem v tomto hektickém a urychleném světě pomoci k duševní rovnováze a klidu.

Natálie Burešová (Plzeň, 2023-04-03)

#121

Podepisuji, protože jsem přesvědčena o tom, že základy hudební a výtvarné výchovy jsou nezbytně nutné pro správný vývoj člověka. A všechny ostatní umělecké obory - film, divadlo… - již dnes dobrý kantor do výuky HV a VV vkládá. A těch je minimálně v mém okolí naprostá většina. MN

Milena Naglmüllerová (Sušice, 2023-04-03)

#122

Protože mám zájem na tom, aby vyrostla další generace schopných techniků, lékařů, básníků, vědců... a jen zabedněnec stižený chronickou touhou šetřit na nepravém místě si myslí, že to bez "hudebky" a "výtvarky" půjde stejně dobře, ne-li lépe.

Petr Hala (Brno, 2023-04-03)

#123

Učím výtvarný obor na ZUŠ. Kreativní učitel sleduje trendy a ve výuce výtvarné výchovy pracuje v přiměřené míře i s multimédii. Bojím se, že s plánem B, by se žáci už pomalu nedostali ke štětci s barvou. Práce s materiálem, barvou jednak rozvíjí zručnost a pak tvořivé myšlení na kterém se dá později při práci s multimédii stavět. Na základní škole starší ročníky mají jen jednu hodinu při plném počtu žáků. Mám zkušenost i s výukou na nižším gymnáziu, kde jsou třídy naštěstí aspoň půlené. Ale času na tvorbu samotnou je to málo.

Svobodova Iva (Jeseník , 2023-04-03)

#126

Podepisuji, protože koncepce A vzdělávací oblasti Umění a kultura v revizi RVP ZV je vytvořena ve vztahu k realitě a nabízí rovné vzdělávací příležitosti všem dětem základních škol. Zachovává kontinuální vzdělávání v oborech výtvarná a hudební výchova pro všechny, ale také všem dětem nabízí setkávání se všemi doplňujícími obory – taneční a pohybovou výchovou, filmovou/audiovizuální výchovou a dramatickou výchovou v projektech, workshopech za účasti odborníků těchto oborů či v rámci disponibilních hodin.

Kateřina Mesdag (Praha, 2023-04-03)

#129

Výtvarná a hudební výchova jsou klasickým základem pro děti, pro zachování kultury a tradic. Moderní speciality jsou možné až jako vyprofilování se v pozdějším věku, např. při studiu na univerzitě.
Važme si učitelů, kteří se žákům věnují naplno rozvíjet tyto dva obory. Není potřeba vymýšlet inovace. Navíc z důvodu, aby někdo odvedl jistou práci, ač se jedná o naprostý paskvil.

Dita Hrušková Grusová (Loučeň , 2023-04-03)

#130

Podepisuji, protože se mi nelíbí zrušení hudební a výtvarné výchovy na základních školách a odpovídajícím stupni gymnazií.

Klára Fraňková (Nymburk , 2023-04-03)

#131

Umění a kultura je pro děti velmi důležitá. Je třeba rozvíjet a vzdělávat děti od útlého věku.

Hana Endrychová (Chlumec nad Cidlinou, 2023-04-03)

#132

Podpepisuji, protože tvořit a být kreativní je důležité

Štěpánka Herková (Chomutov, 2023-04-03)

#133

Veřim že výtvarná výchova je důležitá část vzdělání pro mladé děti. Přispívá nejen k všeobecném znalostem, ale i k rozšíření pojmu vyjadřování, komunikaci, což obohacuje lidské vztahy, i duševní zdraví jednotlivce.

Karin Kempf (Černošice, 2023-04-03)

#136

Podepisují, protože je to součást rozvoje dětí všemi směry!

Tereza Jahodová (Praha, 2023-04-03)

#143

Podepisuji, protože sama tvořím, mám tvořivé děti a i další děti potřebují tvořit a setkávat se s uměním, citem a krásnem... Je to moc důležité, jsme lidi!!!

Jana Tóthová (Jirkov, 2023-04-03)

#144

Jako budoucí učitelce výtvarné výchovy mi záleží na jejím plnohodnotném zachování.

Kateřina Ritterová (Praha, 2023-04-03)

#146

Myslím, že základní vzdělávání je důležité právě proto, že nabízí všeobecné vzdělávání, ke kterému patří i hudební a výtvarná výchova. Tyto předměty napomáhají k celkovému rozvoji a některé žáky ovlivní natolik, že se pak uměleckým oborům chtějí věnovat.
Hudební výchova například vede k udržení lidové slovesnosti a tradic, které jsou důležité pro další generace. Díky některým trendům ustupují naše tradice do pozadí a do popředí se dostávají svátky a zvyky jiných států, což není dobré.
Hudební sluch má příznivý vliv na vzdělávání v oblasti cizích jazyků.
Výtvarná výchova rozvíjí jemnou motoriku, prostorovou představivost, fantazii...
Jako další důvod bych uvedla, že při výuce HV a VV si žáci mohou psychicky odpočinout. Někteří se na výuku těchto předmětů těší, protože právě v nich mohou vyniknout.
Důvodů je mnoho.
Každý z nás je něčím jedinečný. Někdo je úspěšný v matematice, jiný v přírodovědě a další právě třeba v hudební či výtvarné výchově.
Sama jsem na základní škole učila a nedovedu si bez těchto předmětů výuku představit.

Miluše Seidlová (Roztoky , 2023-04-03)

#149

Protože tvůrčí činnost a kreativní myšlení není něco, co by mělo být zakazováno, ale podporováno. Děti potřebují poznávat napříč obory to, co je dobré a v čem jsou dobří. Nejsme stroje, nedělejte stroje ani z dětí:)

Eliška Hofmannová (Praha, 2023-04-03)

#153

Souhlasím.

Daniela Roková Vázlerová (Kraslice , 2023-04-03)

#156

Sama jsem učitelka HV a vím, že estetické předměty HV a VV jsou pro děti nesmírně důležité, chceme-li žít v kulturní, slušné a vzdělané společnosti založené na pevných kulturních a morálních hodnotách.

Kateřina Dobrá (Chuchelná , 2023-04-03)

#159

Souhlasím s petici.

Anna Růžičková (Strakonice , 2023-04-03)

#162

Podepisuji, protože studuji hudební výchovu a přijde mi důležité nadále zachovávat tento předmět a rozvíjet v něm naše děti.

Aneta Holomčíková (Boršice , 2023-04-03)

#169

Hudba a zpěv dává radost, obohacuje naše životy. V Asii se ve škole učí na hudební nástroj hrát každé dítě, i netalentované. Je potřeba u dětí muzikálnost podporovat.

Margita De Heij Kolářová (Praha, 2023-04-03)

#172

Ve své dlouholeté praxi vnímám stále větší potřebu žáků projevit svou spontánnost, radost pomocí hudebně aktivizačních metod. Žáci tak pronikají do hlubších vrstev hudby, učí se ji lépe vnímat, pracovat s dechem, s hlasem. Tyto dovednosti získávají postupným obohacováním výuky. Je to dlouhodobý proces, který se nedá ošidit. Kultivuje člověka jako takového. Společné muzicírování stmeluje třídní kolektivy, zlepšuje celkovou atmosféru školy.

Marie Exnerová (Louňovice , 2023-04-03)

#179

Podepisuji, protože souhlasím!...Návrh je pro mne nesmírným zklamáním. Je to dokument velice slabý, který ignoruje zájmy dítěte a jeho harmonický rozvoj.

Vladimír Šavel, doc. Mgr. (Ústí nad Labem, 2023-04-03)

#180

Výchovy zaměřené na umění formují a rozšiřují myšlení a představivost dětí a jsou neodmyslitelnou součástí vzdělání. Větší rozsah těchto předmětů má pozitivní vliv nejen na žáky, ale společnost jako celek.

Martin Šuk (Poděbrady, 2023-04-03)

#185

Jsem sbormistryně pěveckého sboru a vím, jak hudba rozvíjí osobnost dítěte. Pokud se omezí Hv na základní škole, zamezí se možnost rozvíjet hudebnost dětí, které nepocházejí z podnětného prostředí. Spousta dětí se ani nedozví, že mají talent a to bude škoda! Bude to jako pyramida, méně hudby a zpěvu na ZŠ - méně dětí v ZUŠ a ve sborech - méně posluchačů na koncertech. Hudba rozvíjí city, vnímání krásna, kreativitu a to je důležité! Nechceme snad vychovat generaci dětí, které budou jen čučet na filmy, nebo ťukat do mobilu.

Šárka Mistrová (Úvaly, 2023-04-03)

#190

Pozitivní vliv výtvarného a hudebního média na ontogenezi je nezpochybnitelný. I proto mají mít VV a HV své nezastupitelné místo v primárním vzdělávání - kontinuálně a v plném rozsahu.

Karel Řepa (České Budějovice, 2023-04-03)

#192

Podepisuji, protože souhlasím s výše uvedenými postoji, umění je obecný rozvoj každého bez ohledu na talent. Hudba je univerzální jazyk, stejně jako k člověku promlouvá pocit z malby nebo kresby. Bc. Marek Čechák

Marek Čechák (Liberec, 2023-04-03)

#194

Jsem budoucím učitelem výtvarné výchovy.

Lien Schläfer (Plzeň, 2023-04-03)

#196

Chci zachovat HV a VV na ZŠ, je to důležitá součástí vývoje dítěte a základního vzdělání

Eliška Zelenková (Chomutov, 2023-04-03)

#197

Nic proti " béčkařům", míní to dobře, té myšlence rozumím a určitě nechtějí HV a VV rušit, jen mi už teď přijde zcela samozřejmé, že se k výchovám přistupuje v širším kontextu a není neobvyklé, že se v rámci hodin výtvarky můžeme setkat s prvky dramatické výchovy, scénografií, filmovou vědou atd. Jsem pro variantu A, protože se trochu bojím, abychom nepřišli o dobrý základ, na kterém se dá vystavět velkolepý mezioborový chrám umění.

Anna Kotrbová Rejchrtová (Praha, 2023-04-03)

#200

Studuji již druhým rokem vysokou školu v oboru Výtvarná výchova a kultura, taktéž mám za sebou 4 roky umělecké střední školy a mám maturitní list z oboru Grafický designér. Je náš zde mnoho, kdo žijí uměním a většina z nás má původ právě na základních školách, kde výtvarná výchova je často vyučována nesprávně, a proto chtějí výtvarnou výchovu na školách změnit a odprostit od staromódních šablon. Děti POTŘEBUJÍ, aby součást jejich základní výchovy tvořila jak výtvarná, tak i hudební, dramatická, či např. taneční. Každé dítě by mělo vědět o základech každého z těchto oborů, aby v budoucnu mělo možnost jeden či více z těchto oborů dále rozvíjet dle jeho zájmu. Neberte jim tyto zájmy. V žádném případě nelze žádný z těchto a dalších podobných oborů brát na lehkou váhu a říkat jim "doplňovací". Uvědomme si, že všechny tyto obory jsou kolem nás od narození a tak by to mělo zůstat.

Petra Lohrová (Plzeň, 2023-04-03)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...