Obrana svobodného vědeckého bádání: Výzva etické komisi Akademie věd ČR

Komentáře

#1

Souhlasím

Jan Procházka (Brno, )

#2

Podepisuji, protože se plně ztotožňuji s obsahem petice.

Dušan Krátký (Brno, )

#3

S petici souhlasim

Andrej Čekan (Brno, )

#7

Podepisuji se pod přímluvnou petici za Marka Hrubce. Napadání jeho práce mi připomíná neblahé doby minulého režimu.

Blažena Švandová (Brno, )

#8

Protože sám jsem zažil censuru slova a veřejného projevu v soudu s protektorátními restituenty a musel odstranit z pamětní desky dědečka legionáře a strýce odbojáře slovo - jméno knížete, u kterého pracoval nacista, který udal mé příbuzné a skončili v Osvětimi a u gestapa. Cenzura dle Listiny práv nepřípustná!

Jiří PhDr.Jaroš (Brno, )

#9

je CHUPCE, když se z Akademie věd stane CENSOR. Kde jinde než na AV by měla být svoboda slova!

Jan Mládek (Praha 3, )

#19

Podepisuji, protože nesouhlasím s tím co se okolo PhDr. Marka Hrubce děje

Josef Šenfeld (Hoštka u Roudnice n.Labem, )

#21

Protože je to do nebe volající cenzura a šikanování. Když se neozveme teď, příště už nebude příležitost.

Petr Žantovský (Rudná, )

#22

Plně souhlasím s obsahem petice, svoboda myšlení a bádání ve veřejném prostoru a na akademické půdě musí být zaručena všem bez rozdílu a nesmí podléhat politickým tlakům.

Tomáš Doležal (Kamenice, )

#24

podepisuji protože jde o skandální porušení svobody vědeckého bádání, svobody slova a svobody názoru.

Monika Hoření (Praha , )

#25

Znovu se začínají objevovat temné přízraky, kvůli nimž jsem kdysi podepsal Ch77. Nechci podruhé v jednom životě zažít normalizaci!

Jan Schneider (Havlíčkův Brod, )

#26

Sám jsem byl v roce 1976 obdobným způsobem (tehdy jako "pravicový element") vyhozen z Astronomického ústavu ČSAV.

Miroslav Prokeš (Praha 8, )

#28

Následovníci koniášů, bobligů, himmlerů, lysenků, mccarthyů, biľaků a jejich pomahačů již zase přišli k moci. Jako osnovatelé i už i jako vykonavatelé. Léta pomlouvali, dnes však vedle čtenářů už opět mají na své straně i řídíci funkcionáře a mohou slova měnit v činy. Hloupost, fanatismus, strach, polovzdělanost, podlézavost, podrazáctví, kariérismus, intrikánství, závist, nepřátelství, nesnášenlivost - intelektuální a morální špína plní už ne suterén, nýbrž výkladní skříně dnešní společnosti. Pro takové jsou osobnosti jako Marek Hrubec, lidé svobodného poznávání, bádání, informování a spolupráce úhlavním nebezpečím. Tady nejde o Čínu, jde o obranu komplexní informovanosti o jakékoli věci, o odhalování pravdy z mozaiky rozličných faktů. Koniášové nechtějí hledět oknem do světa, jen civět do vitríny svých výmyslů, jen na obrazy svých bludů a fikcí. Kdo chce vidět, poznávat a chápat realitu, potřebuje takové jako je Marek.

Karel Růžička (Praha, )

#34

M. Hrubce a výsledky jeho činnosti znám a jeho postih pokládám za hrubě nespravedlivý - měl by být naopak znovu oceněn.

Václav Exner (Praha, )

#37

mám poslední dobou dojem, že se nám vracejí staré pořádky. Tím mám na mysli předevšímn předposranost, tak dobře mně známou z dob normalizace! Mikolas Chadima

Mikoláš Chadima (Praha, )

#46

podepisuji, protože nesouhlasím s potlačování svobodného vědwckého myšlení

Martina Kubínová (Brno, )

#48

Podepisuji, protože jako pro vědeckého pracovníka je pro mě svoboda bádání klíčovým faktorem vývoje lidstva a navíc jsem sám něco podobného zažil.

Jaroslav Štefec (Brno, )

#50

Podepisuji petici, neboť s jejím obsahem naprosto souhlasím!

Jan Poláček (Všenory, )

#57

Podepisuji,proto že současná Akademická obec (hlavně její vedení) je ve vleku pravicových představ o demokracii.

vladimír blažek (frýdek-místek, )

#59

Glajšaltování názorů ve veřejném prostoru mi bylo odporné už v minulém režimu

Jaroslav Navrátil (Praha, )

#60

Nikomu nesmí být upíráno právo na svobodný názor a svobodnou vědeckou práci!

Jiří Fejt (Planá u Mar. Lázní, )

#62

nesouhlasím se zhoubnou a lokajskou ideologickou servilitou a totalitními praktikami establishmentu současného systému.

Vladimíir Opatrný (Jablonec nad Nisou, )

#66

Souhlasím s peticí.

Soňa Pulerová (Čížkovice, )

#68

Potlačení svobody vědy a projevu názoru byly a jsou znaky nastupující diktatury.

Petr Schnur (Hannover, )

#69

Naprosto s ní souhlasím.

Jan Kavan (Prague 5, )

#72

Podepisuji, protože jsem krajně zneklidněna způsobem, kterým je diskreditován PhDr. Marek Hrubec a plně se ztotožňuji s výše uvedenou peticí.

Viktoria Hradská (Dobřichovice, )

#81

souhlasím s peticí

Jan Kozlík (Praha, )

#83

Po seznámení se dvěma články od dr. Hrubce jsem byl překvapen současnu situací ve Filosf. ústavu, tím spíše, že jde o součást AV ČR. Petici proto podporuji.

Průcha Václav (Praha, )

#86

Jedná se o hrubé porušení lidských práv,o poru-
šení mezinárodních dokumentů,podepsaných
vládou a o návrat do jezuitských časů.Copak
jsme se nepoučili,proč tedy byl listopad 1989.

Antonín Surový (Praha 8, )

#88

Ide o doočibijucu nwapravodlivosť a dvojitý kilometer

Ján Košč (Lemešany, )

#91

"volnost, rovnost, bratrství" ... heslo velké francouzské revoluce po dvou stoletích není "demokratická" společnost naplnit

Pavel Ambrož (Kroměříž, )

#93

Podepisuji. Poprvé, a snad i naposledy, neboť považuji jednání Akademie věd ČR za tak ostudné a politicky servilní, že nesmí zůstat bez reakce. Svoboda slova a svoboda vědeckého bádání jsou ústavní Listinou zaručená práva, tvoří základ demokratické společnosti.

Štěpán Kotrba (Praha 5, )

#94

Souhlasím s touto peticí.

Břetislav Morys (Raškovice, )

#95

Souhlasím s peticí Občanského a odborného výboru Brno, spolek Dušan Krátký.

Jiří Nejedlo (Praha 8, )

#97

Podepisuji, protože tak chci protestovat proti potlačování svobody slova a rozpoutávání štvavých kampaní proti nepohodlným občanům u nás a proti štvavým, nepřátelským kampaním namířeným proti vybraným zemím a národům.

Lubomír Škarda (Praha 2, )

#98

Souhlasím s textem petice.

Miroslav Opálka (Opava5, )

#99

Takové jednání s poctivými lidmi je mi odporné.

Jaroslav Bureš (Vítkov, )

#103

Bez svobodné diskuse není demokracie možná. Bez demokracie není svoboda, jen nějaká z forem totality.

Jaroslav Ptáček (Radonice, )

#104

Já ho neznám, ale jako historik moderních dějin vím, kam takovéto postupy v minulosti vždycky vedly.

Libor Vykoupil (Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, )

#107

Od převratu v roce 1989 si tu na svobodu jen hrajeme a jen, když se to zrovna vládnoucí klice hodí....

Marek Tošil (Praha, )

#108

Chci znát pravdu!

Silvie Líznerová (Kamenice, )

#110

Svoboda slova a bádání, znalost poměrů ve světě je naším základním lidským právem a doufám, že naše AV nám toto právo nebude upírat. Nebo snad bude jednat proti občanům ČR? Ve prospěch koho?

Jana Simonová (Praha, )

#111

Nesouhlasím s potlačováním svobody slova, vědeckého myšlení, vyjadřování a výměny názorů.

Petr Olšovec (Opava, )

#113

podepisuji, protože se jedná o ničím nezdůvodněný zásah politicky a mocensky motivované zvůle.

Naděžda Bonaventurová (Praha, )

#116

Pokud si aspoň hrajeme na demkokratickou společnost, není možné, aby byl někdo odvolán jen proto, že někomu nevoní jeho odlišné názory. Hlavně ve vědě by mělo platit, ře určující jsou fakta a hledání, nikoli postoje.

Marek Vojtěch Řezanka (Praha 5, )

#118

To, v čem dnes žijeme, není demokracie, ale jen její kulisy, za kterými cení svoje zuby totalita!

Milan Bičík (Podmoklany, )

#132

ano

Josef Dobrotka (Litoměřice, )

#135

Souhlasím s obsahem petice.

Jaroslav Porcal (Lovosice, )

#143

Plně se ztotožňuji s textem petice.

Monika Havlíčková (Havířov 1, )

#145

Podepisuji, protože považuji za důležité, aby nebyla potlačována svoboda vědeckého myšlení, vyjadřování a výměny názorů.

Jaroslava Štrossová (Praha 10, )

#148

Svobodné bádání je základ všech ostatních svobod.

Věra Klontza (Brno, )

#153

Postup vůči PhDr. Marku Hrubcovi považuji za politicky motivovanou cenzuru, tedy porušení principů svobody slova a svobody vědeckého bádání.

Jaroslav Bašta (Praha, )

#159

Sleduji dlouhodobě v obecné rovině světový vývoj.
Změny v Číně i jejich výhled dle zahraničních materiálů je veřejně přístupných spoustu a jasně dokumentují obdivuhodné přínosy realizovaných změn.
Dřívější záporné informace přinášené veřejnoprávní českou TV jsem určitý čas bral jako fakt až do té doby, než jsem si vyslechl vyprávění důvěryhodné osoby o jeho návštěvě Číny. Pochopil jsem,, že naše TV dlouhodobě lhala s cílem zkreslení pro nás "nepříznivého vývoje" Číny.
Dostupné objektivní údaje prokazují zvyšující se ekonomickou výkonnost, která jednoznačně směřuje na špičku světových ekonomik, pokud ji už vlastně nedosáhla.

Tyto údaje se vůbec nehodí skupině zastánců jediného nejlepšího modelu "tržního hospodářství bez přívlastků".
Argumentů, proč připojuji svůj podpis je daleko více, ale na tomto místě asi není potřeba.

Bohumil Beneš (Praha, )

#163

Podepisuji, protože znám dr. Marka Hrubce z více přednášek pro veřejnost a vždy na mě působil velmi dobrý, uvážlivým a objektivním dojmem.
I když bych mohla mít k jeho inkriminovaného článku o Číně nějaké výhrady, nepřipadá mi, že by měl být za něj jakkoliv dehonestován, natož sankcionován.

Miluše Čechová (Brno, )

#164

nejsme v %cechách 17 století !!!

Bedřich Friedecký (Praha, )

#169

Podepisuji na obranu svobody slova a vědeckého bádání, pro obranu kritického myšlení, pro obranu inteligence, pro obranu odborné a společenské odpovědnosti, považujíc tyto hodnoty a jejich nositele, vč., mj., pana PhDr. Hrubce, v dnešní době za ohrožené.

Ludmila Kohutová (Brno, )

#177

Svoboda vědeckého bádání musí být každému zaručena.

Ogňan Tuleškov (Praha, )

#180

Jednou už ty darebáky musíme zastavit !

Igor Hendrych (Praha 4, )

#185

Podepisuji, protože znám situaci na AVČR, na Actualne.cz a také situaci v Číně!

1/ Když jsem kdysi na Národní kritizoval zneužívání AVČR jejím tehdejším předsedou, biochemikem V. Pačesem, coby předsedou "Nezávislé energetické komise" za vlády Topolánka, byl jsem pak následně na Novotného lávce na semináři o "budoucnosti české energetiky" oznáčen "mafiánem" (můžu to násobně prokázat) Pačesem a to veřejně, cituji: Andrey poškozuje AVČR a měl by být okamžitě z AVČR vyhozen". Asi 80 účastníků strnulo, seminář okamžitě byl ukončen... Prof. Pátý a další mi pak vykládali, kdo je Pačes, jak jeho otec coby kovaný bolševik operoval prostatu půlce ÚV KSČ... Předseda AVČR Pačes pak na vánoční besídce ve vile Lanna osobně a soukromě předal dopis řediteli ústavu AVČR, ve kterém jsem působil, údajně vyžaduje mé okamžité propuštění, jinak prý hrozí seškrtání dotací na ústav (ÚI AVČR)... K mému vyhazovu pak opravdu došlo... Nikde o tom nebylo nic zveřejněno. Poslal jsem to i do zahraničí, kde byla např. od prof. J. Lebowitze z NAS kladná odpověď. Doposud mi nebyla daná možnost do dopisu nahlédnout (žádal jsem o to i dalšího předsedu AVČR, p. Drahoše... Bez reakce!! Psal jsem i na tzv. etickou komisi AVČR, žádná reakce...

2/ O aktualne.cz bych mohl dlouze vyprávět. Já to nesledoval, upozornil mě na to kolega z ústavu. Tak jsem reagoval např. na doslova odborné "tuposti" psané tehda ředitelem ÚMG AVČR, nějakým V. Hořejším. Reakce žádná a ten doposud ohlupuje českou veřejnost svoji doslova odbornou tupostí, ohledně COVID-19. Vystudovaný anorganický chemik, co asi může vědět o fyzice, biologii, natož imunologii... ˇJako správný "mafián" šel ve stopách svého přítele Pačese, řídil ÚMG AVČR deset let s platem měsíčně, dle jeho vlastních slov, 110 000 Kč! Postavil si za to hacyendu, odkud dodnes ohlupuje slušné lidi... jednou při diskusi na ÚMG AVČR mi coby ředitel odebral mikrofón...

3/ Do Číny jsem jezdil opakovaně, doteď mi posílají pozvání. A to i na delší pobyty. Měl jsem to štěstí potkávat vysoce postavené čínské vědce na Academia Sinica, různých univerzitách... Vím přímo ze zákulisí, jak se budoval tzv. čínský ekonomický zázrak a to počínaje rokem 1975, kdy ročně desítky tisíc čínských studentů odcházelo na nejlepší americké univerzity... Vím, jak to chodí dnes, kdy desítky čínských vědců z Akademie, univerzit pracuji přímo pro čínskou vládu...
Jen jeden příklad pro ty doslova zamindrakované chudáky tady, co utočí na Čínu. Na světovém Matematickém kongresu v Pekingu, s 10 000 účastníky (kde jsem měl přednášku, na které v první řadě seděl jeden z největších současných vědců, E. Witten) byli nejlepšími "kamarády" právě Číňané a Američené... spolu s vědci z Israele... Mohl bych o vědě v současné Číně dlouze vykladat. Přebytek v obchodní bilanci Číny s USA, odhadovaný na 1 000 000 000 000 USD, umožňuje Číně nakoupit jakékoliv experimentální zařízení, v poslední době především v absolutně strategickém výzkumu kvantových počítačů (Troufám si říct, že o této problematice asi vím nejvíc v ČR...)
Když čtu v českých médiích primitivní, falešné, selektivní a účelové útoky na současnou Čínu, je mi na blití, fyzické i morální... z lítosti nad tou úbohostí.

P. S. Jen na okraj, byl jsem členem většího počtu světových,mezinárodních odborných a vědeckých institucí, jak bývalí předsedové AVČR, Pačes a Drahoš dohromady, sic!

Ladislav Andrey (Praha, )

#186

Protože svoboda slova prochází hlubokou krizí.

Ivan Němec (Brno, )

#188

Mám pochybnosti o oprávněnosti kritiky doc. Hrubce.

Michal Kostka (Kroměříž, )

#193

Režim v ČR po r. 1989 je režimem totálního všeobjímajícího a všudepřítomného úpadku materiálních a duchovních hodnot, člověčenství, paměti, kultury a etiky.

Martin Bacík (Moskva, )

#194

souhlasím s peticí

Petr Janoušek (Modlany, )

#195

Podepisuji, protože souhlasím bezvýhradně s výšeuvedeným textem a stydím se za současné vedení vysokých škol v ČR.

Július Masár (Čelákovice, )

#197

kdo bude další

Karel Šváb (Blansko, )

#200

Podepisuji, protože obecně svobodu slova a rozvíjení konstruktivní partnerské spolupráce na úrovni akademické sféry s kýmkoliv vnímám jako správné.

Jaroslav Michna (Praha, )Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...