Behoud het Klein bos

Komentáře

#204

Omdat ik zoveel mogelijk groen om mij heen wil.

Merel Gatarama (Antwerpen Ekeren, 2022-04-26)

#205

Die laatste stukjes groen behouden aub!
De Gemeente mag bovendien eens een grondige screening doen van de huidige bewoners van sociale woningen. Jammer genoeg zijn er misbruiken. Op papier blijken veel mensen misschien hulpbehoevend, maar in de praktijk ziet het er vaak anders uit... Dat knaagt aan de geloofwaardigheid wat betreft de grote noodzaak aan extra sociale woningen.

Jan Majean (Kapellen, 2022-04-27)

#212

Ik in kapellen ben opgegroeid en het triest is om te zien dat er geen groen meer overblijft.

Nancy Willekens (Kwadendamme, 2022-04-27)

#213

Het weinige groen/ bos moet men stillaan ontzien ten opzichte van bouwprojecten. Mensen vragen / verplichten om hun oprit waterdoorlatend te maken maar dan zelf bossen rooien lijkt me niet echt consequent maar eigenlijk eerder hypocriet.

Chantal Beniest (KAPELLEN, 2022-04-28)

#214

Klein bos wil behouden

Chantal Bakker (Kapellen , 2022-04-28)

#215

MEER groen, MINDER appartementen!!! Dat beetje groen dat nog rest MOET blijven!!

Susanne Weber (Kapellen, 2022-04-28)

#217

1. Het bos vlak achter onze tuin ligt. De bouw van appartementen of sociale woningen zal de rust en privacy in onze tuin belemmeren.

2. Wij deden een aanvraag voor het leggen van een verharding voor een autostaanplaats. Dit werd niet goedgekeurd door de gemeente. Het kappen van bos en bouwen van een nieuw project zou dan wel mogen? Hier zie ik de logica niet van in.

Anthony Van Laere (Elzenstraat 19, Kapellen, 2022-04-28)

#218

Omdat er al veel te weinig groen overblijft. En was er geen betonstop? Alles moet wijken voor het grootkapitaal. Het welzijn van de mens en behoudt van natuur is van ondergeschikt belang?

Barbara Deckers (Hoevenen , 2022-04-28)

#219

Het weinige groen moet blijven.

Sandra de Hoog (Kapellen, 2022-04-29)

#221

Ik ben helemaal NIET tegen sociale woningbouw maar in onze wijk wordt er te veel gebouwd en verhard waardoor er te weinig water kan doorsijpelen naar de ondergrond. Bovendien is onze wijk potentieel overstromingsgebied, waar die ontharde oppervlakte juist héél belangrijk is.

Tom de Ruijter (2950, 2022-04-30)

#222

Ik vind het belangrijk dat in woonwijken ook groen aanwezig is.

Caroline Bon (Kapellen, 2022-04-30)

#230

Het bouwen van 35 additionele woningen is onaanvaardbaar op die plaats. Niet alleen omwille van een bos (waarvan iedereen het belang overduidelijk begrijpt), maar ook omwille van de hele impact op de buurt. Een project van die omvang transformeert het karakter van de buurt helemaal; van rustige, residentiële buurt een paar jaar geleden naar een hoge concentratie van mensen, verkeer en voertuigen in een ingekapseld gebied: van 20 woningen toen wij hier kwamen wonen 10 jaar geleden, naar ca. 91 wooneenheden volgens het laatste plan. Verder kan onze buurt niet opnieuw met een meerjaren bouwproject opgezadeld worden. Uit ervaring met de vorige fase weten we dat dit een nefaste impact heeft op onze levenskwaliteit:
-Zwaar werfverkeer dat met onaangepaste snelheid door de Wilgenstraat raast van 's morgens vroeg, waardoor ons huis letterlijk davert.
-Constante geluidsoverlast van werfactiviteiten
-Onderaannemers die op zondagen en feestdagen gewoon verder werken.
Het is correct dat de gemeente moet voldoen aan haar sociaal objectief, maar het grondgebied van Kapellen is voldoende groot om een spreiding te voorzien.

D. Van Gaever (Kapellen, 2022-05-04)

#231

Er is steeds minder groen, eigenlijk al te weinig. Hoe meer groen, hoe gelukkiger de mens zich voelt.

Sanne Spitters (Hoevenen, 2022-05-06)

#232

Dat beetje bos dat we nog hebben moet blijven.

Ronny Brackx (Kapellen, 2022-05-07)

#235

Ik wil dat het bos blijft...

Tina Van Craenenbroeck (Kapellen, 2022-05-07)

#237

Rudi Eulaers

Rudi Eulaers (Kapellen, 2022-05-12)

#238

Ik onderteken omdat kleine groenzones in woongebied een grote waarde hebben voor de leefbaarheid.

Pieter Buysse (Kapellen (Antw.), 2022-05-12)

#243

Het bos is mijn jeugd geweest en draagt bij tot diversiteit

Reno Simons (Kapellen, 2022-06-12)

#246

ik tegen het kappen van groen gebied ben, ik vind dat Kapellen veel te vol gebouwd wordt en ik van mening ben dat de mensen die een sociale woning nodig hebben, recht hebben op een woning zonder vochtproblematiek.

Sara Doms (Kapellen, 2022-06-21)

#251

Open ruimte is noodzakelijk. Stop kappen. Breek bestaande slechte woningen af en bouw daar.

Marc Devisscher (Kapellen, 2023-03-20)

#253

Ik hou van bos en natuur. Er is er veel te weinig in de buurt

Anja Toebat (Waregem , 2023-05-26)

#256

Voor behoud van het bosje ipv beton 💚

Monique heuvelmans (Gent, 2023-05-27)

#257

Ik onderteken omdat ons land groener moet worden

Nelly Goldstein-Meijnema (Breda, 2023-05-28)

#258

Het is de hoogste tijd om onze natuur te beschermen. Zonder natuur is er geen leven

Edith van Walsum (Hoorn, 2023-05-28)

#261

Er is al zo weinig groen in België.
Laat wat er is met rust en plant meer aan.

Annemieke Goudman (Kapellen, 2023-06-20)

#262

Ik onderteken omdat Kapellen al meer dan genoeg verstedelijkt is. Het weinige groen, 'bos', dat er nog is moet ten allen tijde behouden blijven.

Greet Van den Putte (Antwerpen , 2023-06-21)

#263

Ik onderteken omdat ik vind dat zo een prachtig stuk bos, en er zijn er al zo weinig, absoluut moet blijven. Het is er ook heel drassig wat bouwen echt heel erg moeilijk en duur en misschien onmogelijk gaat maken.

Johan Suetens (Zandvliet, 2024-05-30)