PETICE představitelů obcí a měst za NÁVRAT ROZUMU DO STŘETU ZÁJMŮ

Komentáře

#802

Podepisuji, protože stát o mé osobě již všechno ví, navíc z rozpočtů obcí kolem cca 100 obyvatel toho při sebevětší snaze příliš uloupit nelze.

Zbyněk Klose (Kubova Huť, 2020-05-01)

#807

podepisuji a souhlasím s peticí

František Brožka (Mahouš, 2020-05-01)

#812

Celý zákon o střetu zájmů by se měl zrušit, protože pokud je premiér téhle země v permanentním střetu zájmů, k čemu tento zákon potřebujeme?

Pavel Planeta (Želetice, 2020-05-02)

#813

S tím plně souhlasím.

Petr Hajkr (Raková u Konice, 2020-05-03)

#817

Podepisuji ,protože mne osobně se to týká,jakožto neuvolněného starosty v obci Libenice.

Lubomír Marcin (Libenice, 2020-05-03)

#821

Zrušte institut neuvolněný starosta resp. místostarosta!
Podepisuji, protože je to úplný nesmysl, aby člověk, který vykonává funkci neuvolněného starosty ve svém volném čase po 8 hodinách v zaměstnání. A pak musí kvůli pár korunám podat ještě přiznání o střetu zájmu!

Hana Hoskovcová (Hradec, 2020-05-03)

#835

Podepisuji, protože naprosto souhlasím, aby v malých obcích byli neuvolnění zastupitelé vyjmuti ze zákona o střetu zájmů, neboť při své vlastní práci se snaží pracovat i pro obec a to za malé odměny.

Eva Müllerová (Okna, 2020-05-04)

#841

Podepisuji, protože nesouhlasím se zveřejňováním majetku a citlivých osobních údajů starostů a místostarostů menších obcí jak uvolněných, tak i neuvolněných. Je to další zátěž na tyto osoby a zadávání údajů do registru je náročné a neintuitivní. Dále si myslím, že tento zákon odrazuje některé schopné občany od kandidatury do obecních zastupitelstev.

Filip Andrejs (Rožnov, 2020-05-04)

#843

Podepisuji, protože to je pro nás neuvolněné starosty šikana.

Jan Süsser (Žďár u Mnichova Hradiště, 2020-05-04)

#844

Jsem neuvolněným starostou malé obce a tento zákon beru jako zásah do mých osobních práv.

Pavel Polách (Police, 2020-05-04)

#848

S peticí a jejím obsahem se naprosto ztotožňuji.

Marcela Mašejová (Kuchařovice, 2020-05-04)

#850

obtěžující záležitost, kterou se nic nevyřeší

František Hruška (Chvalovice, 2020-05-04)

#851

Nechci být nadále šikanován ze strany neschopné vládní garnitury.

Milan Lešikar (Pavlovice u Kojetína, 2020-05-04)

#852

Podepisuji, protože souhlasím s textem petice.

Zdeněk Arnošt (Bílý Újezd, 2020-05-04)

#854

Jsem neuvolněný starosta malé obce, určitě se výkonem funkce nechci obohacovat a vyplňování tabulek ohledně střetu zájmů mě zdržuje od důležitější práce pro obec.

Jan Kopecký (Nasavrky, 2020-05-04)

#856

Měly bychom si vážit lidí, kteří něco chtějí a jsou ochotni udělat pro obec a občany v malých obcích. Pokud s tím mají takový problém, tak ať je stanovena minimální částka od které bude tato povinnost i pro neuvolněné místostarosty a členy rad. V malých obcích to rozhodně pomůže.

Radomír Tománek (Rudná pod Pradědem, 2020-05-04)

#857

Jsem neuvolněný starosta. Nemám žádné členství v podnicích, nebo jiných organizacích a nevím proč by měl mít kdokoliv přehled o mém majetku, který je lehce zjistitelný i jiným způsobem, než současným.

Pavel Šojsl (Ostrov u Bezdružic, 2020-05-04)

#858

Podepisuji, protože souhlasím s tím, aby neuvolnění byli ze střetu zájmů vyloučeni.

Jitka Ryšavá (Řisuty, 2020-05-04)

#863

Podepisuji, protože plně souhlasím.

Kristýna Kubínová (Náchod, 2020-05-04)

#868

Podepisuji, protože se ztotožňuji s názorem, že současná pravidla střetu zájmů povedou k nezájmu občanů kandidovat v příštích komunálních volbách.

Anežka Hřibová (69615 Čejkovice, 2020-05-04)

#871

Podepisuji petici, protože souhlasím s tímto stanovískem.

Ludmila Kahounová (Dasný, 2020-05-04)

#872

Podepisuji jelikož na komunální úrovni to je šikana občana a zastupitele. Místostarostu jsem vykonával v minulém volebním období.

Petr Zahradníček (Jinočany, 2020-05-04)

#876

Současnou legislativu chápu jako šikanu lidí, kteří pracují pro blaho obcí.

Pavel Rozehnal (Vyškov, 2020-05-04)

#878

Podepisuji, protože se na člověka, který je úspěšný, bohatý a podnikavý pohlíží jako na podezřelého a je mu zasahováno příliš do jeho soukromí. Těchto lidí bychom si měli vážit, takoví lidé by měli vstupovat do politiky. Právě ti, co něco v životě již dokázali, dokáží vést dobře i naše obce, kraje a potažmo i stát.

Jana Svašková (Senohraby, 2020-05-04)

#882

Jsem přesvědčen jako neuvolněný starosta obce Vranov o tom, že pokud bude pokračovat šikana neuvolněných starostů, kteří tuto práci dělají ve svém volném čase a ještě za velké podpory svých zaměstnavatelů, kteří jim umožňují případné vyřizování obecních záležitostí v pracovní době a odevzdávají za ně sociální a zdravotní pojištění, nebudou na menších obcích kandidovat do zastupitelstev žádní občané a postupně se budou vesnice slučovat, což bude v dalším důsledku konec vesnického života.

Josef Vašák (obec Vranov, 2020-05-04)

#887

Podepisuji, protože nesouhlasím, aby neuvolnění členové (pokud nejsou starosty) podávali oznámení ke střetu zájmu.

Petra Vojkůvková (Kujavy, 2020-05-05)

#889

Jsem neuvolněným starostou.

Antonín Frgal (Skalka , 2020-05-05)

#892

Podepisuji, protože plně podporuji návrh petice.

Miroslav Zemánek (Kořenec, 2020-05-05)

#896

Podepisuji ,protože souhlasím s touto novelou . Miloš Jirásek

Miloš Jirásek (Sedlčany, 2020-05-05)

#898

Jsem starostka obce s 130 obyvateli

Jana Valsová (Horní Slatina, 2020-05-05)

#902

Souhlasím s návrhem poslanců hnutí Starostové a nezávislí, současná podoba zákona je nesmyslná, co se týče obcí a malých měst

Jan Konečný (Nýdek, 2020-05-06)

#910

Naprosto souhlasím s textem petice. Práce uvolněného místostarosty je už tak dost náročná. Někdy mi připadá, že místo toho, aby se stát zastal svých "zaměstnanců", kteří pro něj pracují, tj. starostů, místostarostů, členů zastupitelstev obcí, hází těmto lidem klacky pod nohy neustálou šikanou v tom, co "se musí" a co bude tvrdě sankcionováno v případě, že na to třeba někdo nevědomky zapomene (aniž by tím někomu ublížil, někoho okradl, či jinak poškodil). Za chvíli nebude moc bláznů, kteří dobrovolně vlezou na malých vesnicích za pár tisíc do neuvolněných funkcí.

Jiří Blekta (Horní Police, 2020-05-12)

#911

Nemám co dodat, je to výsměch nám všem, kteří zde neřešíme politiku, ale snahu o bezproblémový, efektivní a společenský chod obce a jejích obyvatel.

Jana Divišová (Ořechov, 2020-05-12)

#915

Jsem neuvolněným členem rady obce Hvozdná a nesouhlasím se současnou šikanou komunálních politiků.

Jan Hrazdira (Hvozdná, 2020-05-12)

#917

Podepisuji, protože současná podoba zákona je jen šikanou těch komunálních politiků, kteří ve svém volném čase se věnují rozvoji svých obcí a měst, a to za nízkou odměnu a s neustálými hrozbami jejich účelové kriminalizace. Jaroslava Kadavá

Jaroslava Kadavá (Zadní Chodov, 2020-05-13)

#920

o tom rozhodují hyjeny a podle pravidla "podle sebe soudím tebe" si myslí, že ostatní jsou také hyjeny jako oni.

Václav Šimíček (Štramberk, 2020-05-26)

#925

Podepisuji, protože jsem členkou rady malé obce.

Hedvika Zerzánová (Vraclav, 2020-06-11)

#926

Podepisuji protože zastávám v tomto případě stejný názor

Miloš Tuček (Vraclav, 2020-06-11)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...