Výzva senátorům Univerzity Palackého ohledně zřízení vysokoškolského ústavu

Komentáře

#19

Podepisuji, protože nejsou respektovány podmínky PřF a nadále není jasně vysvětleno, proč má vlastně ústav vznikat. Rektorův "4. důvod", totiž osobní rozpolcenost u lidí na fakultě, je z velké části eskalována jeho zásluhou a není to z jeho strany reflektováno.

Jiří Kvita (Olomouc, 2019-12-10)

#30

Podepisuji, protože se vším, co zde bylo napsáno nebo řečeno souhlasím. Je to vzájmu zaměstnanců PřF UP v Olomouci.

Eva Paličková (Velký Týnec, 2019-12-10)

#50

Rektor chce svými chaotickými kroky během svého jednoho volebního období zlikvidovat celou UP.

Jan Soubusta (Olomouc, 2019-12-10)

#87

Souhlasím s myšlenkou VŠÚ, ne však se způsobem jejího prosazování.

Ondřej Plíhal (Olomouc, 2019-12-10)

#100

Podepisuji protože souhlasím s obsahem výzvy a způsob vzniku CATRIN považuji za uspěchaný a netransparentní projekt.

Michal Dudka (Šternberk, 2019-12-10)

#128

se ztotožňuji se všemi body petice

Veronika Ručilová (Olomouc, 2019-12-10)

#131

Pokud není dosaženo základní dohody s fakultou nebo více fakultami, je zřízení ústavu krokem k dalším vyčerpávajícím bojům, které pochopitelně velmi redukují kapacity pro plnění hlavního poslání univerzity a fakult.

Vladislav Raclavský (Olomouc, 2019-12-10)

#135

Podepisuji, protože plně souhlasím s textem a celkovým zněním petice.

Martin Žídek (Olomouc, 2019-12-10)

#153

Je pro mne nepochopitelné a nepřijatelné, že je předkládána změna statutu v situaci, kdy technická dohoda není dokončena k uspokojení obou stran a kdy obsahuje mnoho kritických bodů, které odporují nepodkročitelným podmínkám schváleným AS PřF UP, což rozhodně není dáno tím, že by PřF nejednala, jak je předkládáno rektorem (přece vyjednat si dobré podmínky je v jejím vlastním zájmu!).
Pokud by byl ústav v předkládané podobě skutečně schválen, nastavené podmínky mohou ohrozit zdravé fungování PřF a v případě realizace situace zakládá půdu pro vznik ještě vyhrocenějších neshod a konfliktů, než tomu bylo doposud v kontextu příprav VŠÚ.

Tomáš Komárek (Prostějov, 2019-12-10)

#171

souhlasím z o bsahem petice

Zdeněk Šindelář (Lutín, 2019-12-10)

#188

Souhlasím se stanoviskem AS PřF UP.

Jiří Reif (Praha, 2019-12-10)

#192

Jako absolvent PřF UP jsem proti tomu, aby se dával takový nehlídaný prostor podvádějícím "excelentním" vědcům na úkor studentů univerzity. Tyto "osobnosti české vědy" jsem zažil jako student.

Libor Ličman (Olomouc, 2019-12-10)

#193

Plně se ztotožňuji s textem petice.

Helena Hiklová (Olomouc, 2019-12-10)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...