Na obranu orné půdy u Hněvotína

Komentáře

#6

Protože je ostuda zastavovat ornou půdu. A firma i forma jakou se to děje, je ostudou ještě větší!!!

Jolana Juříčková (Olomouc, 2019-11-27)

#9

Podepisuji, protože kvalitní zemědělská půda je v dnešní době vzácnost a mělo by se s ní zacházet jako s pokladem, aby tady po našich generacích zůstalo něco pro ty budoucí.

Kateřina Nečková (Dlouhá Loučka, 2019-11-27)

#10

nechci přihlížet nenávratnému zničení jedinečného přírodního zdroje

Miloš Kroulík (Olomouc, 2019-11-27)

#16

Podepisuji, protože máme dost pomníků kolem Olomouce v podobě fabrik, supermarketů, skladů atd atd!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Blanka Plošticová (Daskabát, 2019-11-27)

#20

Podepisuji, protože celý život žiji v Hněvotíně a jsem smutná

Klára Pospíchalová (Hněvotín, 2019-11-27)

#22

Zastavování nejkvalitnější půdy v našem kraji je pro mě nepřijatelné.

Aleš Zapletal (Olomouc, 2019-11-27)

#23

Haná bez orné půdy je jako mlýn bez vody.

Pavel Andrš (Olomouc, 2019-11-27)

#24

Přesah této kauzy z Hněvotína je tak velký, že nutí podepsat petici nejen mne z Prostějova, ale každého z nás komu je vzácný vzduch, voda i půda.

Ivo Lužný (Prostějov, 2019-11-28)

#26

Podepisuji, protože přes léto jsem viděla hromadu sražených zajíčků :( chudáci už pomalu nemají kam jít, díky neustálému zastavování polí.

Lucie Kratochvílová (Olomouc, 2019-11-28)

#28

Podepisuji, protože zemědělskou půdu a zvláště takto kvalitní je třeba chránit. Máme NP, CHKO apod., kde jsou podmínky jasně definovány a na ochranu toho, co nás živí, nic neexistuje.

Ondřej Marek (Olomouc, 2019-11-28)

#35

Podepisuji petici, protože zásadně nesouhlasím se zástavbou, navíc zástabou hrozných hal, na kvalitní orné půdě. Jestli to "našim" zástupcům na radnici nevadí a upřednostňují zájmy jednotlivcům, tak s tím zásadně NESOUHLASÍM!!! Bohužel v dnešní době lobistů, úplatků, tunelování a pod. nevěřím ve zdravý rozum.

Jarmila Popelková (Olomouc, 2019-11-28)

#36

Podepisuji petici, protože nesouhlasím s tím, jak je kvalitní půda ničena zbytečnou zástavbou, kterou je možno uskutečnit na jiných vhodnějších místech (bývalé průmyslové areály apod.), kde již zástavba uskutečněna byla

Marcela Medková (Litovel, 2019-11-28)

#48

je nutné bojovat za dobrou věc, dokud je ještě čas.

Sabina Pazderová (Olomouc, 2019-11-28)

#49

podepisuji, protože je Hněvotín mé rodné místo a mrzí mě, že tato vzácná půda je postupně zastavována... myslím si, že ji nelze nahradit penězi.

Lenka Pchálková (Hranice 4, 2019-11-28)

#53

Chci zachovat ornou půdu u Olomouce.

Jana Šebelová (Olomouc, 2019-11-29)

#61

Podepisují, protože orná půda je to nejcennější co máme.

Radek Vohralík (Olomouc, 2019-11-29)

#64

Podepisuji, protože orná půda je nenahraditelný a neobnovitelný statek nezbytný pro výrobu potravin. Bez orné půdy v nepředvídatelném světě není možné ohlídat potravinovou bezpečnost a pro případ nouze zajistit potravinovou soběstačnost.

Michal Brumar (Olomouc, 2019-11-29)

#77

Podepisuji, protože nesouhlasím se zabíráním orné půdy kdekoliv!

Mikoláš Chadima (Praha, 2019-12-01)

#78

Záleží mi na odpovědném nakládání s přírodními zdroji.

Tadeáš Venkrbec (Olomouc, 2019-12-01)

#81

Vadí mi, když se zabírá kvalitní půda.

Anna Rešlová (Olomouc, 2019-12-01)

#83

Jsem přesvědčen, že existuje jiná možnost. Např. již zastavěná a nevyužívaná lokalita.

Lubomír Střída (Slatinice, 2019-12-01)

#100

Je potřeba ornou půdu chránit, hal je v Olomouci dost. Není potřeba stavět další.

Radomila Galášová (Olomouc, 2019-12-02)

#103

Podepisuji protože mi není lhostejný úbytek zemědělské půdy na úkor soukromých zástaveb

Luděk Obadálek (Lipník nad Bečvou, 2019-12-02)

#110

Je to zlodějina. Olomouc potřebuje nové byty a ne sponzoring společnosti GEMO

Pavel Schwarzer (Olomouc, 2019-12-03)

#111

Hanebnost.

Vladimír P. Polách (Olomouc, 2019-12-03)

#115

Tady na Hané se vždy úrodná půda chránila a opatrovala jako nejcennější majetek. A tak by to mělo být navždy.

Pavla Bášová (Plumlov, 2019-12-03)

#122

nesouhlasím se zástavbou na kvalitní orné půdě

Eliška Dohnalová (Olomouc, 2019-12-03)

#126

Podepisuji, neboť je mi známo, že jedinÁ PŮDA nás živí.

Jana Jaňourová (Prostějov, 2019-12-03)

#129

Myslím si,že pro stavbu "vědeckého parku" je možné najít příhodnější místo a není důvod zastavovat kvalitní zemědělskou půdu u Hněvotína.

Anežka Kopalová (Olomouc, 2019-12-04)

#133

Podepisuji, protože zástavba 44 ha vysoce kvalitní orné půdy je zcela v rozporu s koncepcí trvale udržitelného rozvoje, která je výchozí myšlenkou Krajské koncepce EVVO (nejen) Olomouckého kraje. Současně jde naprosto proti jakýmkoliv snahám omezit příčiny a dopady změny klimatu, konkrétně ve vztahu k zadržování vody v krajině (což je mimochodem jeden z nejpalčivějších problémů právě střední Moravy). Jako největší problém však vnímám celkovou devastaci kvalitního půdního fondu, který velmi výrazně limituje produkci tradičních zemědělských plodin v našem regionu.

Jitka Kopecká (Olomouc, 2019-12-04)

#134

Podepisuji,protože už dlouho s nelibostí sleduji jak za Hněvotínem nenápadně mizí stále větší plocha orné půdy...

Andrea Jakubcová (Slatinky, 2019-12-04)

#135

Jsem olomoucký patriot a vadí mi, jak se okolí Olomouce mění v jednu velkou průmyslovou oblast. Půda nás všechny živí a její zabírání pro další betonové krabice je pro mě nepřijatelné.

Simona Jemelková (Olomouc, 2019-12-04)

#139

Kvalitní zemědělská půda je to nejcennější, co máme. Obzvláště na Hané. Spekulace investorů jsou nevratné, škody nedozírné.

Pavel Bednařík (Olomouc, 2019-12-04)

#142

Musíme chránit mimořádně kvalitní půdní fond pro naše děti, pro budoucnost.

Ivan Marek (Olomouc, 2019-12-05)

#146

Se zástavbou kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína zásadně nesouhlasím.

Silvie Marková (Olomouc, 2019-12-06)

#147

Není mi lhostejné nezodpovědné znehodnocení půdy.

Markéta Nováková (Haňovice , 2019-12-06)

#151

Podepisuji petici, protože nesouhlasím s tím, jak je kvalitní půda ničena zbytečnou zástavbou, kterou je možno uskutečnit na jiných vhodnějších místech (bývalé průmyslové areály např. na Novém světě+ byvalá kasarna apod.) od Aguaparku směr Hněvotín,Prostějov po straně lemují dálnici haly

Viktor Novotný (Olomouc, 2019-12-07)

#152

Škoda orné půdy

Ludmila Bartoňková (Olomouc, 2019-12-07)

#156

nesouhlasím z dalším záborem orné půdy

Zdenek Dohnal (Olomouc, 2019-12-08)

#157

Nesouhlasím se záborem zemědělské půdy.

Jaroslav Bugno (Bohunovice, 2019-12-08)

#160

Nejkvalitnější půda, jaká je na Hané, je neprosto nenahraditelná.

Jana Korcová (Lutín, 2019-12-09)

#162

Podepisuji, protože chci žít v zemi, kde zákony plní svoji funkci, kde se lidé nebojí jít proti silným protivníkům, kde spravedlnost vyhrává.

Hana Trefilová (Slatinice, 2019-12-09)

#163

Orná půda ( a zvláště tak kvalitní a úrodná) je jedno z mála bohatství co tato země ještě má. Pokud ji zničité, tak vás, co ji ničíte budou další generace oprávněně proklínat - s tímhle svědomím bych nechtěl žít. Potřebovali byste zažít pořádný hlad a zkusit si vlastníma rukama něco vypěstovat a doufat, že se urodí a že přežijete další rok. Pak by jste konečně začali přemýšlet jako řádný hospodář.

Pavel Psota (Olomouc, 2019-12-10)

#166

Národní biomedicínský a biotechnologický park ano, věřme, že je to skutečně potřebná věc. Ale jednoznačné NE umístění na ploše zemědělské půdy nejvyšší bonity.

Jarmila Hladká (Olomouc, 2019-12-10)

#169

Neustálé zastavování nejkvalitnější zemědělské půdy je zločin. Ať si svůj byznys neusnadňují. Mohou přece stavět jinde.

Ivo Škvařil (Olomouc - Radíkov, 2019-12-10)

#176

to považuji za správné

Eva Pogodová (Hostice - Tršice 8, 78357, 2019-12-11)

#179

úrodnou půdu musíme chránit

Monika Martinková (Olomouc, 2019-12-12)

#180

Protože drzost a klientelismus hejtmana se zvyšuje úměrně tomu, jak dlouho dělá ze svých voličů a nás ostatních hlupáky.

Martin Štainer (Olomouc, 2019-12-12)

#182

Nikdo nezpochybňuje účelnost, ba dokonce veřejný zájem na výstavbě vědeckých center v ČR. To ale nemá naprosto nic společného s tím, kde budou stát. Zemědělské pozemky jsou až ty poslední v řadě, vždyť existují brownfieldy, bývalé průmyslové areály, armádou opuštěné pozemky. Až v případě, že by žádné neexistovaly (což je nesmysl), může připadat v úvahu umístění na zem. půdě. Ale i kdyby, tak zcela určitě ne na hanácké prsti!!!
Za pozornost také stojí, proč tento urbanistický zločin je protlačován cestou „aktualizace ZUR“ (územně plánovací dokumentace kraje), a nikoliv územního plánu města? Snad proto, že protlačit (nikoliv bohulibý záměr, ale jeho nesmyslnou a naprosto neobhajitelnou lokalizaci) za zády zastupitelstev obcí a měst, požehnat ho zcela nezúčastněnými krajskými zastupiteli a pod supervizí již osvědčeného "parlamentáře" Ing. Dosoudila (viz. stejně nesmyslných 50 ha pro GEMO na stejně kvalitní zemědělské půdě u Hněvotína z doby, kdy tento dopravní inženýr působil jako šéf OKR-u ma magistrátu města Olomouce) je snazší?
Zastupitelé měst a obcí jsou při takovém postupu postavení do role přikyvujících loutek. Protože implementovat návrhy z aktualizované ZÚR do územních plánů obcí a měst není možnost, ale povinnost!!!
Je to jen další důkaz, že české územní plánování je nástroj pro (…dámy prominou…) buzeraci řadových občanů a firem bez kontaktů. Ti všichni jsou aktéři divadla, které se nazývá zpracování a projednání územního plánu města. Když jde ale o zásadní věci, „jde“ se na to jinak – firma s kontakty uzavře s majiteli polí (za směšnou cenu nezastavitelného pozemku) smlouvy o smlouvách budoucích na koupi jejich pozemků a vzápětí:
a) požádá a prosadí (přes veškerou myslitelnou odbornou argumentaci) změnu územního plánu (jak tomu bylo u zmíněných 50 ha pro GEMO u Hněvotína),

b) požádá a prosadí (přes veškerou myslitelnou odbornou argumentaci) změnu v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje a nechá doběhnout (už není zapotřebí ani lobbovat, ani korumpovat nikoho dalšího) její promítnutí do územního plánu města (jak je tomu teď).
Kromě katastrofického selhání cílů a úkolů územního plánování (§§ 18 a 19 Stavebního zákona) je to také naprosté popření samosprávného principu. Nemá smysl být zastupitelem města Olomouce, když o nakládání a ochraně území, o které má zastupitel města 4 roky zodpovědně pečovat, rozhodují zastupitelé ze všech koutů kraje, kterým leží v srdci například osud kamzíků v Jeseníkách, ale o koncepci a urbanistických územních rezervách ve městě Olomouci a jeho okolí nemohou vědět vůbec nic.

Stašek ŽERAVA (Olomouc, 2019-12-13)

#184

beton místo vůně zeminy je barbarství.jednou se budeme chodit dívat na kus trávy do skleníků.

pavla petrdlíková (Praha, 2019-12-14)

#198

Protože je mi zle z toho kam tahle země směřuje.

Filip Čano (Šumvald, 2019-12-20)

#199

Souhlasím s peticí

Libuše Veselá (Studénka, 2019-12-20)

#200

Každý úbytek naší země je pro nás špatnou zprávou

Ladislav Krejčí (Olomouc, 2019-12-21)Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...