RODIČE A JEJICH DĚTI S HANDICAPEM

Změna v legislativě pro děti a dospělé s handicapem a jejich
rodiče

Vážené paní ministryně, poslankyně

Vážení páni ministři, poslanci
Jsme skupina rodičů s postiženými, velmi vážně nemocnými
dětmi, rodiny s postiženým nebo velmi nemocným členem v rodině.


V posledních dnech se v médiích probírá téma zmrazování dávek. Je nám velice líto,

že jste se doposud nepozastavili nad tím, že v tomto státě žijí postižení a velmi nemocní dospělí

a děti.. Příspěvek na péči (PnP) je pro ně velmi důležitý. Poté co poskytnou péči v daném

rozsahu a je tak PnP převeden na pečující, coby odměna, hradí z něj nejen sobě, ale

i svému svěřenci veškeré zdravotní pomůcky,bez kterých se neobejdou, jídlo,oblečení,

léky, dopravu. Mnohdy jim na pomůcky nestačí, jelikož stojí tisíce až desetitisíce korun

a musí tak žádat nadace a firmy o finanční pomoc na zdravotní pomůcky. Nezmrazujte jim

jejich příspěvek, jsou na něm závislí.

Také bychom byli rádi, kdyby se vláda pozastavila nad příjmem pečujícího rodiče. Většina

z nich žije ze sociálních dávek, což jsou příspěvky na bydlení a dávka pomoci v hmotné nouzi.

Bohužel, většina rodičů, která se stará o takto postiženou osobu, nemůže chodit do práce, neboť

péče o takto nemocného  je 24 hodinová péče. Je to velmi náročné, jak psychicky tak fyzicky.

Kvůli komplikacím, které u většiny nemocných jsou, bývají s nimi rodiče často v nemocnicích,

neustálé rehabilitace,cvičení doma a velmi časté kontroly u lékařů. Vzhledem k jejich velké váze

trpí sami rodiče zdravotními problémy a i přesto se o nemocné musí postarat. Neznají odpočinek

ani dovolenou, i když je zasáhne obyčejná nemoc, jako chřipka, neboť nezbývá na zaplacení odborné

pečovatelky (jsou velice drahé) , která by mohla rodinám hodně pomoci. Osoby s postižením či s vážnou

chorobou, příbuzní hlídat nemohou a ani nechtějí, protože se bojí, že by neposkytli první pomoc a

nezvládli nápor, který přináší starost o takovéto osoby.

Bylo by dobré, takové rodiny podporovat, aby nemusely finančně strádat. Vždyť starat se o tyto nemocné,

By mělo být pro stát prioritou. Ústavní péče je velmi drahá a je pro ně potřeba více zaměstnanců, než

péče v domácím prostředí, kde klesají náklady, které stát ušetří. Tady zvládají rodiče celou péči

 sami,bohužel se ale nacházejí ve velké finanční tísni.

Dále by bylo dobré, kdyby sociální dávky, pomoc v hmotné nouzi, které stát dává
těmto nemocným a jejich rodinám, byla brána zvlášť a ne v jednom balíčku, které
jsou i pro zdravé lidi, kteří nechtějí pracovat a tyto dávky zneužívají. 
Stát chce tímto nepřizpůsobivé občany přinutit si najít práci, zavádí
zmrazování dávek nebo odebírání dávek. Bohužel to odnesou děti a dospělí s
různým postižením i jejich rodiny.
S pozdravem
Rodiče s postiženými dětmi


 

Rodiny s postiženým dospělým
mluvčí skupiny : Barbora Krzysica

 

 


Barbora Krzysica, Alena Kroupova    Kontaktujte autora petice