Pozastavení a přehodnocení projektu revitalizace Nedvědova náměstí

 

 „Petice za pozastavení a přehodnocení projektu revitalizace Nedvědova náměstí na Praze 4 - Podolí“

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Odůvodnění:

Nedvědovo náměstí je v současné době jednou z mála zelených ploch, která přispívá ke kvalitě života obyvatel městské části Prahy 4 – Podolí, stejně tak jako i dětem ze ZŠ Nedvědovo náměstí. Ačkoli nemáme k dispozici konkrétní plány projektu revitalizace Nedvědova náměstí, a pouze jsme byli obecně seznámeni s plánem revitalizace, domníváme se, že navržené změny místním obyvatelům nepřinesou nic pozitivního. Konkrétně se jedná o následující body:

1.       Ztráta stávající travní plochy o cca 29 %.

2.       Vykácení zdravých vzrostlých stromů pro vytvoření cca 500 m2 zpevněné plochy se schody.  Náhradní nově vysazené stromy budou dorůstat dlouhá léta.

Po výškových změnách terénu v místě vysoko-průtokových vodovodních řadů může v budoucnu docházet k provozním komplikacím.

3.     Vybudování zcela nové a zbytečné diagonální cesty pro zkrácení chůze žáků místní ZŠ v místě zdravého trávníku.

4.       Změna parkovacích stání z podélných na kolmé bez efektu navýšení parkovacích míst.  Kromě zúžení chodníků a nevhodného přiblížení se aut k fasádě bytového domu, nebude možné bezbariérově nastoupit do zaparkovaných vozidel.

 Všechny uvedené plánované změny povedou ke zhoršení kvality životního prostředí, nikoliv k jeho zlepšení, a proto se domníváme, že jde pouze o zbytečnou finanční investici.

Z těchto důvodů my, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o pozastavení celého projektu a otevřený přístup radnice v jednání o tom, jak by mohla revitalizace proběhnout, tak aby s ní byli primárně spokojeni hlavně ti, kteří se v okolí Nedvědova náměstí každodenně pohybují.

Věříme, že otevřený dialog s radnicí může přinést zajímavé myšlenky a nápady, jak revitalizace uskutečnit a zároveň tak vyjít vstříc místím obyvatelům a lidem, kteří v oblasti Nedvědova náměstí tráví čas. V neposlední řadě doufáme, že slogan „Praha 4 přívětivá a fungující“ bude naplněn.

Děkujeme.

Za petiční výbor členové SVJ Nedvědovo náměstí:

Veronika Buchtelová, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4

Rudolf Budinka, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4

Ilona Filipová, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4

Katarína Morvai, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4

Martina Tintěrová, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4

 

Petiční výbor zastupuje a námitku podá:

 

Alena Lexová, Nedvědovo náměstí 1164/14, Praha 4


 
 
 


Alena Lexová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Alena Lexová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...