Místo hřiště parkoviště?

Petice občanů proti likvidaci historického parku u kostela v Brně-Řečkovicích

My, občané městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, protestujeme proti zničení parku u kostela na Palackého náměstí vybudováním parkoviště pro 25 aut v jeho středu. Park s hřištěm slouží rodinám s dětmi, organizacím sdružujícím mládež, i dalším občanům této nejstarší části Řečkovic k procházkám a posezení. Umístěním parkoviště do jeho středu by byl jako klidová zóna prakticky zlikvidován.

Víme, že park nutně potřebuje modernizaci (i s případným parkovacím stáním), nesouhlasíme však s izolovanou stavbou parkoviště bez začlenění do celkové koncepce úpravy parku.

Požadujeme, aby nám byla tato koncepce představena a my se k ní mohli vyjádřit. 

-----------------------

Komentář odborníka:

Umístění připravovaného parkoviště je necitlivě plánováno do středu parku, kde by přerušilo mj. přirozenou klidovou spojnici zadem z ulice Prumperk přes stávající hřiště do parku. Naopak lokalita plánovaného parkoviště na místě bývalé hasičky (je plánováno její zbourání) i s ohledem na sousedící farní zahradu je nejvhodnější polohou k umístění případného rekonstruovaného hřiště. Parkovací místa lze vytvořit vhodněji a pravděpodobně i levněji vybudováním kolmých parkovacích míst ze stávajících komunikací okolo parku.


řečkovičtí občané    Kontaktujte autora petice