Terapie není poddruh psychoterapie. Je to naopak.

Žádáme tímto, aby byl dopsán tento bod do Zákona o PSYCHOlogických a PSYCHOterapeutických službách: 

§ 9 : Ochrana profesního značení

(3) Slovo terapeut není způsobilé vyvolat nebezpečí záměny se slovem PSYCHOterapeut. 

 

A to proto, že v Důvodové zprávě k zákonu je toto: „K § 9 a 13: Ochrana profesního značení:

…...někdy výslovně uvádějí, že jsou terapeuti. Nezneužívají tedy přímo profesní označení, ale poskytují služby, které jsou s psychologickými nebo psychoterapeutickými zaměnitelné.“

 

Tedy tento zákon je připravován tak, aby každý, kdo dělá terapii, nemohl vykonávat svou činnost. Změna zákona, jak ji v této petici požadujeme, tomu zabrání: 

1. Protože je jasné, že terapie nepatří a nesmí patřit do působností psychoterapie (viz např. fyzioterapie, canisterapie, hipoterapie, arteterapie, taneční terapie, manuální terapie, hydroterapie, terapie klidem, atd., ale hlavně činnost lékařů, kteří dělají terapii = léčbu). 

2, Aby psychoterapeuti neudělali totéž, co v roce 1949 udělali psychoanalytici (tehdy se tak jmenovali dnešní psychoterapeuti, protože tehdy to byl jediný druh pozdější psychoterapie). Cituji z wikipedie: „Jeho práce se začínala odlišovat od hlavních myšlenek psychoanalýzy. Svou práci publikoval v několika odborných časopisech, ale většinou se setkal pouze s negativními ohlasy. Roku 1949 byl oficiálně vyloučen z Psychoanalytického institutu v San Franciscu."

Jmenoval se Eric Berne a je to zakladatel dnes velmi uznávaného, certifikovaného a oficiálního druhu psychoterapie: Transakční analýzy. Kdyby tehdejší psychoanalytici měli tu moc, o kterou si dnešní psychoterapeuté říkají, dnes by možná ještě pořád byla jen psychoanalýza a protože by neměla konkurenci, tak by nebyla 3. generace psychoanalýzy, protože v konkurenčním prostředí se musí víc vyvíjet. Zatímco 1. a 2. generace je dnes už zastaralá a velmi málo účinná až neúčinná.

3. Pomůžeme i samotné psychoterapii. Protože může dokázat svými činy, že je lepší.

4. Naopak zákon v tomto pojetí by vedl k zakonzervování psychoterapie a pomohl by jen těm psychoterapeutům, kteří chtějí vydělávat víc a nevadí jim menší kvalita jejich práce (vysvětlení podává základní zákon ekonomie). O tomto je pojednáno zdehttp://smysl.com/node/638

Proto podepište petici, která nijak neomezuje psychoterapii, kromě toho, že jí nedovoluje převzít kontrolu nad terapiemi všeho druhu a pak je zrušit. 

 A pokud se bojíte nebo máte pocit, že nic nemá smysl, tak Vy jste jedna desetimiliontina ČR. A pokud tuto petici podepíšete Vy a Vaše rodina a přátelé, tak už je to třeba jeden díl z 500.000. A když dáme se dohromady, tak můžeme změnit všechno, co se nám nelíbí. Protože my děláme zákony, naši  zákonodárci nás musí poslouchat, když nás bude hodně a když se rozhodneme, co chceme a co ne. Technikálie pak nechť řeší odborníci. Ale základ je na každém z nás. 

 


MUDr. Martin Daniel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že MUDr. Martin Daniel bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...