Proti zavírání hranic pro pendlery

Žádáme nechat otevřené hranice pro pendlery. 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šleza svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...