Proti záměru vedení Ústeck.kraje odvolat ředitele galerií a muzeí

Odborná veřejnost je vážně znepokojena, respektive šokována záměrem vedení Ústeckého kraje neodůvodněně odvolat pět ředitelů galerií a muzeí nacházejících se ve správě daného kraje.

Jsme toho názoru, že takto závažnému kroku by měla předcházet důkladná odborná rozprava a diskuse se zveřejněným výstupem.

Mezi odvolanými je mimo jiné i ředitelka Galerie B. Rejta Louny A. Štefančíková, která je v našich podmínkách naprosto ojedinělým příkladem celoživotního sebeobětování se ve službách veřejné instituce (zmiňme jenom opakovaně oceňovanou rekonstrukci budovy barokního pivovaru v architektonicky jedinečnou galerii /prof. E. Přikryl/, dále dlouhodobě cílevědomou výstavní, dokumentační, publikační a akviziční činnost GBR).

Veřejnost, natož odborná, má mít neoddiskutovatelné právo vyslovit se k dění ve veřejně-právních institucích, o to víc, že nekulturnost formy tohoto dění v nás vzbuzuje vážné obavy o budoucnost a další osud dotčených veřejně-právních institucí.

 V Praze 23.5.2017 doc. Rudolf Prekop, katedra fotografie FAMU


ak.mal. Igor Hlavinka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji ak.mal. Igor Hlavinka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...