Petice proti zavedení kvót na přerozdělování imigrantů a azylantů

Rezoluce Evropského parlamentu ze dne 29.4.2015, která vyzývá Evropskou komisi k zavedení povinných kvót na přerozdělování žadatelů o azyl do členských států EU je naprosto nepřípustná!!!

Odmítáme jednohlasnĕ toto vmĕšování do vnitřních záležitostí jednotlivých států a jenám hanba za Europoslance, kteří pro jejich zavedení hlasovali!!

Z našeho pohledu je rozumné pouze přijetí uprchlíků nemuslimského vyznání a to v počtu, který bude odsouhlasen vládou České republiky na podkladĕ skutečných možností a zájmů naší republiky! 

Tato situace, už nemá nic společného s multikulturalismem!

Jedná se o absurdní rozhodnutí, které přímo ohrožuje národní i nadnárodní bezpečnost!!!

Jen sobecký parazit, může podporovat podobné snůšky “humanistických” nesmyslů, které jak je jasnĕ zřetelné z příkladu našich západních sousedů, nejen nevedou k řešení současné krize, ale jasnĕ smĕřují k rozkladu kulturních hodnot, národní identity a hlavnĕ bezpečnosti celého Evropského kontinentu! 

Vyzýváme současné politické představitele, aby zaujali odpovĕdný odmítavý postoj k této záležitosti a v souladu s funkcemi, které jim byly svĕřeny bránili zájmy České republiky! 

Vyzýváme občany, naše příznivce i naší opozici, aby tvrdĕ a jasnĕ odmítli tyto snahy Bruselu o rozvrat České republiky!  

Zapomeňme na chvíli na naše neshody, sjednoťme naše síly, 

braňme naší vlast dříve, než bude na podobné snahy pozdĕ!!! 

 

Předseda LVI pan Tomáš Jeřábek.

 


Lidová Vlastenecká Iniciativa    Kontaktujte autora petice