Prohlášení solidarity se syrskými civilisty, humanitární koridory

Prohlášení solidarity české veřejnosti s trpícími syrskými civilisty a apel na urychlené otevření všech koridorů pro humanitární pomoc.

Dne 15. 3. 2013 to budou již dva roky od potlačení první protivládní demonstrace v Sýrii. Od té doby k nám denně přicházejí zprávy o narůstajících počtech mrtvých na obou stranách konfliktu. Nemůžeme již jen sčítat mrtvé a uprchlíky, nemůžeme zůstat lhostejní. Chceme vyjádřit zájem, solidaritu české veřejnosti s trpícími syrskými civilisty. Cítíme i se Syřany žijícími v České republice, na nichž vidíme, jak se trápí situací svých rodin v Sýrii.

Chceme také apelovat na otevření všech koridorů pro humanitární pomoc, zejména těch přeshraničních, které umožní doručit pomoc všem potřebným.

Krize v Sýrii dosahuje děsivých rozměrů, humanitární pomoc zde potřebuje více než 4 miliony lidí. Nejméně polovina z nich jsou uprchlíky ve vlastní zemi. Ceny mouky a paliva rostou. Stále více lidí nemá prostředky ani na základní potraviny. Boje ničí domovy a lidé jsou nuceni spát na ulicích, v mešitách a ve školách. Lékařská péče je zcela nedostatečná. Nouze postupně dramaticky narůstá.

Vysoký komisař pro uprchlíky OSN odhaduje, že vedle oficiálně registrovaných 800 tisíc uprchlíků opustilo zemi dalších 200 tisíc Syřanů, kteří žijí v sousedních státech (jako neregistrovaní) a o jejichž osudu existuje jen málo informací. Počet uprchlíků se zvyšuje každým dnem.

Řešení ze strany mezinárodního společenství je zablokované v Radě bezpečnosti OSN. Co však lze zásadně změnit, je systém doručování humanitární pomoci tak, aby se dostala všem potřebným - podstatná část Sýrie (na severu země) se nachází mimo kontrolu vlády a o další území se stále bojuje.

Naprostá většina institucionální pomoci (OSN, členské státy, Evropská komise, atd.) je však distribuována na vládou ovládaných územích nebo uprchlíkům, kteří pobývají mimo svou vlast. Ačkoliv se OSN v současné době usilovně snaží o doručování pomoci z Damašku na sever - a to i na území kontrolovaná opozicí - tento přístup nemůže z praktických a bezpečnostních důvodů naplnit všechny potřeby obyvatel severní Sýrie. Jediným řešením je otevření přeshraničních koridorů z Turecka.

Na donorské konferenci v Kuvajtu dne 30. 1. 2013 bylo přislíbeno na humanitární pomoc dostatek prostředků. Nicméně není jasné, jakým způsobem se k potřebným lidem dostane. Proto apelujeme na OSN, aby využila všech možností k vytvoření nových přeshraničních humanitárních koridorů a začala pomoc potřeným obyvatelům koordinovat a rovnoměrně distribuovat po celém území.

Apelujeme na české a evropské politiky a na zástupce agentur OSN, aby systém doručování humanitární pomoci změnili, s cílem naplnit potřeby všech trpících civilistů, tj. nejen těch žijících na území ovládaném syrskou vládou.

My níže podepsaní se solidarizujeme s trpícími syrskými civilisty a doufáme, že se jim brzy dostane potřebné pomoci. Přejeme jim, aby svůj život mohli žít v klidu a podle svých představ.


Adresováno:

OSN, Evropská unie, prezident ČR, vláda ČR, ministr zahraničí ČR, předseda Senátu Parlamentu ČR, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Autoři dopisu:

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, členka sdružení InBáze Berkat, členka Rafael Institutu, Praha
František Kostlán, publicista, člen předsednictva Českého helsinského výboru, člen ROMEA o.s., Praha

Prvotní signatáři, organizace:

Český helsinský výbor
Amnesty International ČR
ROMEA o. s.
Sdružení Romů na Moravě

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, které sdružuje tyto organizace:
Centrum pro integraci cizinců
Člověk v tísni
Evropská kontaktní skupina
InBáze Berkat
META
Sdružení pro příležitosti mladých migrantů
Most pro lidská práva
Multikulturní centrum Praha
Organizace pro pomoc uprchlíkům
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
Poradna pro integraci
Sdružení občanů zabývajících se emigranty
Sdružení pro integraci a migraci

Prvotní signatáři, osobnosti:

Dana Němcová
, psycholožka, Praha
Táňa Fischerová, politička, herečka, Praha
Anna Šabatová, předsedkyně Českého helsinského výboru, Praha
Eliška Wagnerová, senátorka, Brno
Václav Malý, biskup, Praha
Antonín Kostlán, historik, Praha
Petr Sláma, evangelický teolog, Stará Boleslav
Lucie Slámová, učitelka, Stará Boleslav
Dagmar Křížková, psychiatrička, Miličín
Elena Strupková, herečka, Miličín
Mark Martin, ředitel Amnesty International, Praha
Tomáš Halík, profesor Karlovy univerzity, Praha
Olga Sommerová, dokumentaristka, Praha
Ondřej Liška, předseda Strany zelených, Praha
Kumar Vishwanathan, předseda sdružení Vzájemné soužití, Ostrava,
Fedor Gál, sociolog, Praha
Jan Ruml, publicista, Praha
Jarmila Balážová, předsedkyně sdružení ROMEA, Praha
Zděněk Ryšavý, ředitel sdružení ROMEA, Praha
Selma Muhic Dizdarevic, členka předsednictva Českého helsinského výboru, Praha
David Salač, člen předsednictva
Českého helsinského výboru, Praha
Petruška Šustrová, publicistka, překladatelka, Praha
Mikuláš Kroupa, Post Bellum, Praha
Karel Navrátil, předseda sdružení Múzy dětem, Praha
Ludmila Forbelská, houslistka, Praha
Karel Holomek, předseda Sdružení Romů na Moravě
Jaromír Štětina, senátor, Praha
Jan Urban, publicista, Praha


František Kostlán    Kontaktujte autora petice