Prohlášení členů a členek ČSBS

My, členky a členové Českého svazu bojovníků za svobodu,

se distancujeme od způsobu, kterým předseda našeho Svazu, Jaroslav Vodička, vystupuje navenek a pošlapává odkaz aktivních bojovníků a bojovnic proti nacismu, fašismu, rasismu a nesvobodě.

Chceme připomenout, že cílem ČSBS je prostřednictvím spolkové činnosti přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Věříme, že masarykovský odkaz humanity není v současné situaci pro ČSBS již pouhým prázdným slovem.

Vzpomínáme na životy našich předků a přátel, kterými byla vykoupena naše současná svoboda, kterou máme povinnost bránit proti veškerým projevům intolerance a omezenosti. Jako přeživší a potomci přeživších nacistického genocidia, jehož podstatou je rozdělování lidí dle národnosti, rasy a víry, si nepřejeme a nesouhlasíme s tím, aby individuální projevy našeho předsednictva byly vydávány za projevy naše.

Evropa dnešních dní je útočištěm pro děti, ženy a muže, kteří jsou ve svých domovech pronásledováni, mučeni a vražděni ze stejných důvodů jako naši předci či my samotní před několika desítkami let. Je zcela nemístné, aby představení ČSBS zpochybňovali naši povinnost pomoci slabým a trpícím. Bylo to právě Československo, na jehož humanistické tradice často vzpomínáme, které svého času sloužilo jako poslední útočiště pro pronásledované a ohrožené obyvatelstvo před totalitou. Českoslovenští občané pak sami využili útočiště v zemích, které je přijaly.

Pokud bude vedení ČSBS i nadále zpochybňovat samotnou podstatu odkazu protinacistických bojovníků, ztrácí zcela svoji vlastní legitimitu a ničí odkaz těch, jejichž práci a oběť má mít na paměti a v úctě. 

Žádáme předsedu Jaroslava Vodičku, aby se do budoucna zdržel jakéhokoli dalšího jednání zpochybňujícího hodnoty, ve které věříme – lidství, odvahu a respekt. Žádáme delegáty Sjezdu ČSBS, aby si uvědomili svoji zodpovědnost za směřování organizace při nadcházejících volbách. Jen na vás je nyní budoucnost Českého svazu bojovníků za svobodu.