PRO ZÁCHRANU NAŠEHO LESA

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění

 

My, níže podepsaní občané městské části Sahara, MB, prostřednictvím této petice

p r o t e s t u j e m e

proti dalšímu bezhlavému a brutálnímu kácení stromů v lese, na Sahaře, na č.p. 503/1, k.ú. Čejetice u Mladé Boleslavi, který vlastnicky patří Statutárnímu městu Mladá Boleslav.

Les na Sahaře je necitlivou těžbou dřeva společností Lesy města MB s.r.o., v zastoupení jednatele této společnosti, Bc. Tůmy, za asistence hajného Vondráčka a dalších, na „akci“ zúčastněných osob, nenávratně devastován.

Jsme si vědomi, že les potřebuje ozdravné prokácení nemocných porostů, avšak způsob jaký zvolila výše uvedená společnost ozdravnému procesu lesa ani zdaleka neodpovídá, ba právě naopak, činností společnosti Lesy města MB s.r.o., pod vedením Bc. Tůmy a hajného Vondráčka, dochází k naprosté zkáze tohoto lesního porostu!

I přesto, že jsme ubezpečování Bc. Tůmou a hajným Vondráčkem o tom, že, dle lesního hospodářského plánu, dojde k opětovnému zalesnění vykácených ploch, potrvá však ale příliš dlouho, než se vydrancovaný les opět obnoví!

Jedná se o vycházkovou a relaxační lokalitu pro všechny obyvatele Sahary, ale jezdí si k nám odpočinout i lidé z města, obzvláště nyní, v době  n o u z o v é h o   s t a v u !

Les je skutečně velmi hojně navštěvována jedná se o jednu z mála zalesněných ploch v blízkém okolí, resp. centru města, která vyvažuje zdejší průmyslové zatížení.

Vzhledem ke shora uvedenému vyzýváme a

ž á d á m e

pana primátora města Mladá Boleslav, MUDr. Nwelatiho, aby se zasadil o záchranu lesa na Sahaře, aby učinil přítrž bezhlavému řádění společnosti Lesy města MB s.r.o.,  na obecním pozemku, což potvrzujeme svým podpisem. Děkujeme. 

Za petiční výbor:

JUDr. Lenka Rivolová, advokátka, AK se sídlem Praha 8, Na Truhlářce 1455/13, 180 00 Praha 8, ČAK: 0 26 29, tel.: 602 250 836, která je oprávněna jednat a zastupovat podepsané občany při jednání se státními orgány a třetími osobami.


JUDr. Lenka Rivolová    Kontaktujte autora petice