Pro klidnou a bezpečnou Kutnou Horu

My, níže podepsaní občané Kutné Hory, Přítok a dalších přilehlých obcí, prostřednictvím této petice odmítáme záměr zastupitelů města Kutné Hory zbudovat v objektu bývalých kasáren v Kouřimské ulici malometrážní byty pro sociálně slabé obyvatele. Jako důvod uvádíme následující:

  1. Čtvrť Horní Žižkov byla tradičně a po celé generace klidnou čtvrtí s rodinnými domy. Proto si tuto lokalitu, právě tak jako přilehlou část Přítok a dalších přilehlých obcí zvolila pro domov svůj i svých rodin řada obyvatel, která zde postavila rodinné domy. Uvažovaný nárůst nových obyvatel necitlivě koncentrovaných do prostor bývalých kasáren, by však život zde zásadně změnil.
  2. Principiálně odmítáme separování skupin obyvatel do vybraných lokalit podle sociálního statutu. Řada sociologických studií negativně vyhodnocuje segregaci lidí s nízkým sociálním statutem, varuje před koncentrací chudoby, která je pak pro tyto lidi demotivační a zakládá prostor pro stigmatizaci, nespokojenost a kriminalitu. Tyto problémy pak státní správa přes své sliby není schopná řešit.
  3. Tento záměr je zcestný už tím, že neřeší příčinu /nezaměstnanost, sociální vyloučení/, ale důsledek – pád do chudoby, rezignaci a nemožnost nové perspektivy. Poloha mimo obec navíc umocňuje realitu fyzického oddělení od života města a prohlubuje pocit vyloučení a separace. Je všeobecně známo, že nikoli separace a segregace nýbrž integrace a začlenění, aktivní přistup k řešení příčin je jedinou cestou ke zmírnění nepříznivé sociální situace.
  4. Nejsou známy žádné kladné zkušenosti takového řešení, které zamýšlejí uplatnit kutnohorští zastupitelé. Naopak, je známých až příliš mnoho záporných zkušeností z tzv. „domů hrůzy“ a „sídlišť hrůzy“.
  5. Výše uvedená problematika má i politickou rovinu. Záměr, vytvořit z kasáren sociální bydlení pro stovky lidí, nemělo současné městské zastupitelstvo ve svém volebním programu. Navíc – a to především, důsledky uvedeného záměru by měly nevratné dopady daleko přes funkční období stávajícího zastupitelstva, tudíž k rozhodnutí tohoto charakteru zastupitelstvo nemá mandát.

Z těchto důvodů žádáme o přehodnocení uvažovaného záměru a varujeme před jeho realizací. Nebude to totiž nikdo ze současných zastupitelů nýbrž my – obyvatelé dotčených lokalit, kterých by se realizace nevratně a zásadně dotkla. Jediný současný zastupitel v této lokalitě nebydlí, jediný zastupitel místní obyvatele o tomto záměru neinformoval!

Děkujeme zastupitelstvu za to, že bude respektovat opodstatněné výhrady občanů.

Za kutnohorské občany:

Ing. Bc. Karel Šolín, MSc., Kouřimská 659, Kutná Hora 284 01

MUDr. Ivana Šolínová, Kouřimská 659, Kutná Hora 284 01

Roman Bureš, Přítoky 105, Kutná Hora 284 01

Luboš Martínek, Kbel 95, 280 02 Kolín, majitel domu Přítoky  95

Dita Křídová, Přítoky 101 , Kutná Hora 284 01

Tomáš Gryč, Buzulucká 490, Kutná Hora 284 01

Radek Kounický, Přítoky 89, Kutná Hora 284 01

 

 

 

 


Tomáš Gryč    Kontaktujte autora petice