Pro_Izrael

 

Prohlášení ICEJ k operaci „Ochranné ostří“

 

Každý stát má nezpochybnitelnou povinnost chránit své občany, a je proto samozřejmé, že Izrael usiluje zabránit útokům proti svému obyvatelstvu. Podporujeme proto současnou vojenskou operaci izraelské armády v Pásmu Gazy a považujeme ji za plně legitimní.

 

Oceňujeme, že Izrael nejen vynakládá nemalé prostředky na ochranu vlastních obyvatel, ale také mnoha způsoby varuje civilní obyvatelstvo Gazy a usiluje o minimalizaci jeho utrpení. V nové situaci asymetrických konfliktů tím Izrael stanoví jasný morální standard hodný následování.

 

Střílení raket na civilisty a budování útočných tunelů není v ničem užitečné pro vytvoření životaschopného státu palestinských Arabů. Hamás touto činností demonstruje, že mu nejde o blaho palestinského lidu, nýbrž o zabíjení Židů. Tudy cesta k míru nevede.

 

Mnohokrát zdokumentované zneužívání škol, mešit a nemocnic ke skladování či odpalování raket a používání civilistů jako živých štítů Hamásem je barbarské a zavrženíhodné. Takové praktiky nesmějí mít místo ve společnosti civilizovaných národů a musí být jako válečné zločiny jednoznačně odsouzeny. Litujeme civilních ztrát mezi obyvateli Gazy, které jsou však plně důsledkem této taktiky Hamásu.

 

Jsme znepokojeni tím, do jaké míry je úspěšná ve svobodném světě mediální strategie Hamásu, který se snaží dodáváním obrazů vytržených z kontextu citově manipulovat s publikem a vyvolávat protižidovskou nenávist. Novinářský etický kodex by měl při zachování plné svobody slova ukázat cestu, jak takové propagandě čelit.

 

Současná krize dokládá selhání mezinárodního společenství, které dopustilo, aby jeho humanitární pomoc byla zneužita a namísto výstavby domů, škol a nemocnic byla použita k nákupům raket a budování tunelů. Požadujeme, aby dříve, než budou uvolněny nové dodávky materiálu pro obnovu Pásma Gazy, byl vytvořen účinný kontrolní mechanismus, který zabrání podobnému zneužití v budoucnu.

 

Vyzýváme v této souvislosti mezinárodní společenství, aby v Pásmu Gazy zajistilo demilitarizaci, která je nutnou podmínkou pro dlouhodobé zlepšení situace tamních obyvatel.

 

 

 

Konečně, otevřené projevy antisemitismu a fyzické útoky proti Židům a židovským institucím, k nimž nyní dochází v některých evropských městech, jasně ukazují, že údajná kritika izraelské politiky je často pouze vítanou záminkou k projevení protižidovské nenávisti. Běžně se objevují nacistické symboly a oživují nacistické slogany. To je v Evropě, která byla před 70 lety svědkem největší genocidy v dějinách lidstva, motivované nacistickou protižidovskou ideologií, naprosto nepřijatelné.

 

Vyzýváme intelektuální elity a známé osobnosti, aby jednoznačně veřejně odsoudily projevy rasismu, a zejména nenávisti vůči Židům a Izraeli.

 

Ještě nikdy od konce druhé světové války nebyla situace tak vážná. Vyzýváme proto občany této země, aby pozvedli svůj hlas a dali najevo, že Česká republika zůstane věrná masarykovské tradici a nedá antisemitismu žádný prostor.

 


Mojmír Kallus    Kontaktujte autora petice