Výzva k ochraně říčanského nočního prostředí před světelným znečištěním 

Zásady ochrany osobních údajů pro petici "Výzva k ochraně říčanského nočního prostředí před světelným znečištěním "

Správce údajů

David Rajmon

Kontaktujte autora petice

Kontaktujte autora petice

Změny našich zásad soukromí

Naše zásady soukromí mohou být čas od času aktualizovány. Doporučujeme, abyste je pravidelně ověřovali.

Jak zpracováváte mé osobní údaje, když podepíšu petici nebo upravím svůj podpis?

Které moje osobní údaje zpracováváte a jak je shromažďujete?

 • Osobní údaje, které sami poskytnete
  • Křestní jméno
  • Příjmení
  • Umístění
  • Stát
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Ulice bydliště/nemovitosti

Jaký je právní základ a účely ohledně zpracování údajů o mě?

 • Váš souhlas pro tyto účely:
  • Veřejné zobrazení jména, města, země a komentáře signatáře online na stránce s podpisy.
  • Informovat signatáře o průběhu petice pomocí e-mailů.
  • Předání informací poskytnutých signatářem osobám s rozhodovací pravomocí.

Pokud je zpracovávání osobních údajů podmíněno vaším souhlasem, máte právo souhlas kdykoli odvolat.

Jak dlouho budete uchovávat moje osobní údaje?

Zpracovatelé

 • Petice.com (Petitions24 Oy) provides the technical platform to host the petition and processes the information the signatories have provided on our instructions. Privacy policy of Petice.com.

Práva subjektu údajů

 • Právo na získání informací o zpracování jejich osobních údajů
 • Právo na přístup ke svým údajům
 • Právo na opravu svých údajů
 • Právo na výmaz jejich osobních údajů a právo být zapomenut
 • Právo na omezení zpracování jejich údajů
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování jejich údajů
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracováníPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...