Prirodni pamatka Cerovka

 

Petice volně navazuje na petici s názvem „Za zelenou Čeřovku" z roku 2015, ale jeden cíl zůstává stejný, vyhlásit Přírodní památku Čeřovka v Jičíně:

https://www.petice24.com/za_zelenou_cerovku

 

TEXT PETICE

 „My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj souhlas s vyhlášením Přírodní památky Čeřovka, kde předmětem ochrany by byl polopřirozený dubohabrový les s teplomilnou květenou. Les na Čeřovce je pozůstatkem tradičního, kulturně-historického způsobu hospodaření – pařezinového lesa (vyrostlého z pařezů). Tzv. pařezinový les se pozná podle stromů s více kmeny, řady výrazně starších stromů (výstavků) v porostu a stromů s dutinami (dendrotelmy) při patě kmene. Navíc je zde i porost vzácného jilmu habrolistého (Ulmus minor).  

Na les je vázána také celá řada chráněných živočichů. V lesoparku bylo popsáno 11 zákonem chráněných živočichů. 4 druhy čmeláků (Bombus sp.), kovařík rezavý (Elater ferrugineus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), rorýs obecný (Apus apus), slepýš křehký (Anguis fragilis), veverka obecná (Sciurus vulgaris), výr velký (Bubo bubo). Nedávno (6.5.2018), při tzv. Vítání ptačího zpěvu zde zpívala i chráněná žluva hajní (Oriolus oriolus). V lokalitě je možný výskyt chráněného páchníka hnědého (Osmoderma eremita) z lipové aleje, vázaného na dutinové stromy. Těch je v lokalitě lesoparku více jak 70. Na dutinové stromy má na Čeřovce vazbu puštík obecný (Strix aluco), žluna šedá (Picus canus), datel černý (Dryocopus martius). Na mrtvé dřevo zase brouk tesařík piluna (Prionus coriarius). Do prostoru lesoparku zaletuje pravidelně chráněný motýl, otakárek fenyklový (Papilio machaon). Dle červeného seznamu hub na Čeřovce roste kriticky ohrožený (CR) hřib nachový (Boletus rhodoxanthus). Cenná je také hornina porcelanit, jedinečná svým zbarvením a strukturou.  

Lokalita splňuje vrchovatě definici přírodní památky, dle § 36 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Proto dáváme podnět na zřízení přírodní památky, dle § 40 zákona č. 114/1992 Sb. Petice spolu se všemi dokumenty a posudky flóry a fauny, z nichž text petice vychází, budou předány na Ministerstvo životního prostředí ČR, ulice Vršovická 1142/65, 100 00 Praha 10.“  

  

Další informace k petici (obrázky, dokumenty, články) najdete na otevřené skupině "Přírodní památka Čeřovka" na facebooku: 

 https://www.facebook.com/groups/1913406838678559/

přírodní_památka.png