Za zelenou Cerovku

„My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas se záměrem MO ČSSD v Jičíně revitalizovat lesopark Čeřovka z dotačních titulů EU, který výše jmenovaná strana zveřejnila ve volebním programu z roku 2014. Nesouhlasíme s plánem koaliční smlouvy, ve volebním období 2014-2018, mezi hnutím Ano 2011, Sdružením pro Jičín, ČSSD, Volbou pro město a TOP 09, která v bodě II. Programové cíle, podbod Město pro život, podporuje revitalizaci lesoparku Čeřovka. Dále nesouhlasíme s volebním programem Jičínského demokratického klubu, jež v bodě Jičín a životní prostředí, podporuje revitalizaci lesoparku Čeřovka a zatraktivnění výhledu z Milohlídky. Domníváme se, že revitalizace odporuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1386/2013/EU, ze dne 20. listopadu 2013, 7. Akčnímu programu pro životní prostředí, prioritnímu cíli č. 1, hovořícím o potřebě chránit, zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství Unie.

 Nesouhlasíme s návrhem Spolku občanů a přátel Jičína obnovit jičínskou rozhlednu Milohlídka na Čeřovce. Vrch Čeřovka má i s rozhlednou nadmořskou výšku cca 350 m.n.m. Všechny kopce a rozhledny v okolí ho převyšují (Zebín, Kumburk, Bradlec, Tábor, Sv. Anna), nebo poskytují daleko lepší výhled a při obnově kvalitního rozhledu z Milohlídky, postavené roku 1844, bychom museli vykácet všechny stromy vrcholové partie Čeřovky, jednalo by se o citelný zásah do zeleně. Pouhý ořez v korunách stromů by byl jen krátkodobá záležitost. Připomeňme, že v Jičíně je velmi málo zelených ploch, všechna nyní volná prostranství jsou územním plánem určena k zástavbě a ve městě chybí zeleň pro veřejnost.

 Jediná vzrostlá zeleň je na Čeřovce, proto jsou tolik potřebné tyto dřeviny, které jsou z přírodovědeckého hlediska tolik cenné. Čeřovka byla navíc od nejstarších dob „porostlinou a hájem“(první zmínka je již z roku 1393). Do dnešních dnů si zachovala přirozenou vegetaci. Dubo-habrové porosty s teplomilnou květenou, i když byly provedeny roku 1885 parkové úpravy. Z hlediska geologie se jedná o lokalitu světového významu. Hornina porcelanit patří svým typickým zbarvením a strukturou ke světovým unikátům. Na takto významném území musí být ochrany přírody nadřazeny. Žádáme proto příslušný úřad podle zákona č. 40/1956 Sb., §90 zákona o ochraně přírody a krajiny, zřídit formou nařízení přírodní památku Čeřovka, nebo podle §39 zákona o ochraně přírody zřídit přírodní památku Čeřovka smluvně.“

 

Další informace k petici (obrázky, dokumenty, články) najdete na otevřené skupině "Za zelenou Čeřovku" na facebooku:  https://www.facebook.com/groups/123350891340566/