Petice za citlivý přístup k rekonstrukcím stanic metra

Praha je město plné cenné architektury z nejrůznějších období. Součástí tohoto výjimečného dědictví je i celá síť pražského metra v čele se stanicemi ze 70. a 80. let. Při jejich stavbě se používaly hodnotné a kvalitní materiály, architektuře byla věnována největší pozornost.

Pražské metro obdivuje celý svět, hlavně stanice linky A s hliníkovými obklady se často objevují v přehledech nejkrásnějších stanic metra, jako třeba v tomto od americké CNN: https://edition.cnn.com/travel/article/worlds-best-metro-stations/index.html. Stanice také patří mezi turistické atrakce a doplňují historickou architekturu centra města.

IMG_53342.jpg

Metro je složitý systém, který musí odolat velké každodenní zátěži. K tomu stanice často trpí náročnými geologickými podmínkami, především různé průsaky spodních vody si už vyžádaly, a ještě vyžádají, mnoho kompletních rekonstrukcí stanic. My, níže podepsaní, prosíme a vyzýváme všechny zúčastněné rekonstrukcí stanic metra, aby rekonstrukce probíhaly co nejcitlivěji. S největší úctou k původním architektonickým řešením, původním prvkům a kontextům okolních stanic metra na jednotlivých trasách a provozních úsecích. Zvláštní pozornost by měla být věnována také vestibulům a uměleckým dílům, které bývají jejich součástí.

IMG_50762.jpg

V současnosti se například plánuje rekonstrukce stanice Českomoravská. Ta je součástí úseku II.B a byla otevřena spolu se stanicemi Křižíkova, Invalidovna a Palmovka. Tyto tři stanice jsou obloženy velkoformátovými skleněnými obklady, stejně jako většina dalších stanic na trase B. Stanice Českomoravská byla obložena keramikou, kterou by kvůli náročným geologickým podmínkám bylo obzvlášť složité obnovit. Pokud se nemůže vrátit keramika, mělo by ji nahradit na všech plochách alespoň sklo, které je pro linku B tradiční.

IMG_94971.jpg

Velmi opatrně by se také mělo nakládat s novodobými autorskými zásahy, jako právě na Českomoravské: https://www.czechdesign.cz/souteze/soutez-na-graficko-vytvarne-reseni-interieru-stanice-metra-ceskomoravska. Rekonstrukce by stanici neměla kompletně proměnit a vytrhnout ji z kontextu stanic otevřených ve stejném období.

IMG_39331.jpg

Plně si uvědomujeme složitost a náročnost provozu metra a soudobé zásahy jsou opodstatněné. Vždy by ale měly být šetrné a vzhled stanic ovlivňovat co nejméně. Mimořádně důležitá je také úcta k původním prvkům. Metro jako veřejný prostor vytvářený městem má vliv na vkus a hodnoty Pražanů. Pokud budou rekonstrukce razantní a město ukáže, že si historie neváží, mohou postupně ztratit úctu k historické architektuře i soukromníci, kteří rekonstruují své domy. A krásná Praha plná cenné architektury, kterou všichni obdivují, může o velkou část své krásy přijít.

IMG_0887.jpg

Prosíme, navažte na architekty a umělce, inženýry, konstruktéry, techniky a údržbáře, kteří i v nesvobodné době dokázali vybudovat a provozovat tak povedené stanice metra, a uchovejte jejich dílo. Praha si to zaslouží.

Petice bude předána architektce metra MgA. Anně Švarc a vybraným zástupcům Dopravního podniku.


Matouš Pudil (@PRGbrut)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Matouš Pudil (@PRGbrut) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...