práva LGBTIQ lidí CZSK

O zákazu homosexuality uvažuji jako o zákazu vraždy

"Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně"- 3. Mojžíšova 20,13

Konference biskupů chce, aby z chystané strategie ochrany lidských práv byla vypuštěna část o právech LGBTIQ lidí. (lesbický, gay, bisexuální, transrodový, intersexuálnich a queer).

Uvědomujeme si, že mnozí lidé v obou zemích odmítají homosexualitu. No obě země, Česko i Slovensko, podepsaly dohody a patří k mezinárodním organizacím, které požadují tolerantní a rovné zacházení se všemi lidmi. A především, tyto dohody a organizace jednoznačně požadují svobodu slova a shromažďování. Ministryně Clintonová prohlásila: "Práva homosexuálů jsou lidská práva a lidská práva jsou právy homosexuálů, jednou provždy." Na celém světě se práva gayů zlepšují a věříme, že obě země, Česko i Slovensko, budou i nadále stát na správné straně tohoto příběhu.

"Žádná země nemůže upírat lidem jejich práva proto, koho milují, a proto se musíme zastat práv gayů a lesbiček všude."- B. Obama

Stále více lidí má sousedů, přátel, kolegů a především členy rodiny, kteří jsou homosexuální. Už to není něco cizí a vzdálené.

I gay má lidská práva. Jednou provždy

 

 


Larry Shipper    Kontaktujte autora petice