Praha 1 trpí - petice proti uzavírání Smetanova nábřeží

Odmítáme nezodpovědný a naprosto nepřipravený experiment magistrátu hl.m.Prahy, který ve spolupráci se sdružením Auto*Mat testuje na občanech uzavření Smetanova nábřeží pro automobilovou dopravu.

Organizátory akce zjevně netrápí negativní důsledky, které tyto sobotní akce mají na život obyvatel Prahy 1. Ať už jde o nucené odklonění dopravy do přilehlých ulic, které však absolutně nejsou na tranzitní dopravu dimenzované, nebo o omezení obyvatel Prahy 1 například při cestě domů.

Považujeme za nepřípustné, aby někdo takovým způsobem prosazoval své vlastní zájmy na úkor jiných občanů.
Obyvatelé Prahy 1 nemohou být trestáni za to, že si dovolují normálně žít na území městské části.

Touto peticí chceme dosáhnout:

-          Zajištění práva na normální život obyvatel Prahy 1

-          Zastavení umrtvování běžného života v centru pod heslem jeho zklidňování

-          Konec podobných experimentů bez koncepčního řešení související dopravy

-          Konání obdobných akcí na místech k tomu svou polohou a charakterem určených

Vyzýváme proto zastupitelstvo hl.m. Prahy a primátora Tomáše Hudečka osobně, aby tyto akce, které evidentně poškozují obyvatele Prahy 1, okamžitě zastavili.

Zároveň je vyzýváme, aby až do doby systémového vyřešení dopravy v centru Prahy a vybudování alternativních objízdných tras (vnitřní okruh, vnější okruh atd.) postupovali maximálně obezřetně při povolování akcí, které způsobují dopravní omezení.


Za petiční výbor:  Olga Krahulcová, Praha 1 - Staré Město

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nábřeží žije - kdepak se stala chyba?

Takhle to dopadá, když lobbystické sdružení uzavře s podporou primátora nábřežíTakhle to dopadá, když lobbystické sdružení uzavře s podporou primátora nábřeží

 

 

 

 

 

 

 

 


Situace v Karmelitské na Malé Straně v sobotu 5.10.2013 - děkujeme za hezký víkendový den :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ucpaná Karmelitská ulice během uzavírky Smetanova nábřeží v sobotu 5.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPSALI O UZAVÍRCE SMETANOVA NÁBŘEŽÍ:

JUDr. Jaroslava Janderová, zastupitelka Městské části Praha 1 - Občané jako pokusní králíci v experimentu

Copak obyvatelé Prahy 1 nemají právo na normální, nikým neomezovaný život a bydlení? Proč musejí trpět jen proto, že někdo dostal nápad udělat si na nábřeží piknik? Bydlení v centru Prahy má svá specifika. Jeho kvalitu snižují davy turistů, často popíjejících a hlučných. Občanům komplikují život časté sportovní, kulturní i společenské akce. Přesto tu bydlí a snaží se vést normální sousedský styl života a tím zachovat příjemnou atmosféru lokality. A nyní přijde někdo, bohužel dokonce ve spolupráci s primátorem, a dá jim pod „bohulibou záminkou“ zklidnění ránu přes záda v podobě dopravního šílenství přímo pod okny. Myslel vůbec někdo na tyto občany? Vzal je v potaz při plánování těchto experimentů?

Více na http://www.odspraha1.cz/temata-kandidati-volby-2013/temata-jaroslava-janderova/obcane-jako-pokusni-kralici-v-experimentu-uzavirani-smetanova-nabrezi-pro-automobilovou-dopravu.html

Stanislav Drahný - REFLEX.CZ - Uzavřené nábřeží. Sociální inženýrství v Praze

Vypadá to jako kdyby si radní v hlavním městě dali za úkol tiše a plíživě pracovat na znehodnocení života ostatních Pražanů. Cílem je tentokrát omezit pohyb autem. Je pravda, že automobilů (a řidičů) ve městě přibývá. Posledním důvodem růstu aut ale bylo, když radní a vedení dopravního podniku na základě expertízy firmy Ropid, poškodili městskou hromadnou dopravu. Zrušili linky, které ke spokojenosti lidí jezdily po stejné trase od dob první republiky a snížili počet spojů. Protože část Pražanů poté přesedlala (do jisté míry ze zoufalství) do osobních automobilů, pražský magistrát se začal zabývat myšlenkou, jak lidem znepříjemnit také cestování do práce vozem.

Více na http://www.reflex.cz/clanek/komentare/52033/stanislav-drahny-uzavrene-nabrezi-socialni-inzenyrstvi-v-praze.html

Nabřeží žije. Ale už to nebude dlouho trvat. - DFENS-CZ.COM

Zavítal jsem na diskusi pro nejširší veřejnost vyposlechnout si něco demagogie. Pochopil jsem nejnovější korekci komunikační strategie, totiž že pro rozšiřování cyklistického Lebensraumu se už nepoužívá obvyklá argumentace bezpečností, emisemi nebo zdravotními aspekty jízdy na kole, teď se to bere po stranicko-urbanistické linii. Aby se diskuse nezvrhla ve svobodnou výměnu názorů, což je ve světě cykloaktivismu zásadně nežádoucí, nebyla diskuse diskusí, ale plánovacím setkáním ***** Nějak jsem se nedokázal zorientovat. Padala slova pro muže z venkova jen těžko pochopitelná. Platforma, projekt, infopoint, otevřený debatní prostor, veřejný prostor, znova projekt a platforma (tato slova jsou v této komunitě populární), koncepční úvahy, unikátní spolupráce, sdílený záměr, výjimečnost prostoru apod  ***** Zcela zásadní dovedností se jeví používání přívlastků. Pokud má něco ve světě moderní politické urbanistiky uspět, musít to být unikátní, interaktivní, sociální a samozřejmě neziskové.

Více na http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2013100302

Občané pro Svobodnou a Bezpečnou Individuální Dopravu - OSBID.cz - Smetanovo nábřeží: Co můžete udělat i vy

„…sdílíte-li náš pohled na zbytečnou, nesystémovou a politicky motivovanou uzavírku Smetanova nábřeží pro individuální automobilovou dopravu a máte k tomuto záměru zamítavý postoj, můžete několika jednoduchými kroky další schvalování tohoto nesmyslu pomoci zastavit nebo alespoň přibrzdit. … “

Více na http://www.osbid.cz/2013/10/smetanovo-nabrezi-co-muzete-udelat-i-vy

Lukáš Dittrich, Autorevue.cz - Pět odpovědí na otázku, proč je uzavřené Smetanovo nábřeží nesmysl

„… poslední odpověď na úvodní otázku se týká dopravy v Praze jako takové. Neexistuje žádný aktuální koncept, jakým směrem se má zdejší doprava vyvíjet a co konkrétně je naším cílem. Ani uzavřené Smetanovo nábřeží, ani jiné aktivity Auto*Matu nemají žádnou odůvodněnou oporu, nějaký ucelený plán. V podstatě jde pouze o tvrdě prosazované návrhy výrazné menšiny, která ovšem drží trumf v podobě evidentně zajímavé vazby na magistrát … “

Více na
http://www.autorevue.cz/pet-odpovedi-na-otazku-proc-je-uzavrene-smetanovo-nabrezi-nesmysl

Damir Špoljarič – blog.iDnes.cz  - Uzavřené Smetanovo nábřeží z pohledu chodce

„… celou dobu bylo evidentní, že se jedná o akci několika extrémistů např. ze sdružení Auto*Mat, kterým je naprosto jedno, jak je v Praze zajištěna dopravní obslužnost a jak omezují jiné obyvatele (tedy tu drtivou většinu obyvatel). Jde jim jen o jedno. Prolobbovat své radikální politické názory a to tím způsobem, že to odnáší ostatní obyvatelé Prahy…“

Více na http://spoljaric.blog.idnes.cz/c/361242/Uzavrene-Smetanovo-nabrezi-z-pohledu-chodce.html

Vladimíra Ludková – facebook.com  - Hudečkova cyklo-zácpa

„…i tak by se mohl jmenovat úkaz, kterého se brzy dočkají obyvatelé hlavního města. A je to úkaz předvídatelný, ale jenom primátor Hudeček a jím placená parta mladíků z Auto-Matu to vidí jinak. V tuto chvíli prý jenom experimentují a budou na nás experimentovat už jenom dvě soboty, po které se uzavře Smetanovo nábřeží. Co nastane pak? Každý, kdo žije v Praze, ví, že s uzavřením Smetanova nábřeží nastane apokalypsa. Tedy pokud primátor Hudeček a jeho parta promění Smetanovo nábřeží v pěší zónu.…“

Více na https://www.facebook.com/notes/vladim%C3%ADra-ludkov%C3%A1/hude%C4%8Dkova-cyklo-z%C3%A1cpa/459313770849370

Jan Polanecký – blog.iDnes.cz  - Byl jsem na Potěmkinově nábřeží (otevřený dopis primátorovi hl.m.)

„…jako občan Prahy, kterému velmi záleží na budoucím nerušeném rozvoji města, pozoruji se značným odporem tendence, směřující k omezování práv a svobod jeho občanů, pod diktátem hlasitých, agresivních a Magistrátem podporovaných lobbistických skupin. Takto si živé nábřeží, ani žádnou jinou část města, opravdu nepředstavuji. …“

Více na http://janpolanecky.blog.idnes.cz/c/363558/Byl-jsem-na-Potemkinove-nabrezi-otevreny-dopis-primatorovi-hlm.html

Kdo stojí za uzavřením nábřeží: Udženija nápad odložila, Hudeček zrealizoval.

Mezi obyvateli centra Prahy v posledních dnech rezonuje téma kontroverzního projektu Útvaru rozvoje města a iniciativy Auto*Mat pod názvem Nábřeží žije. Organizátoři akce, která na pět sobot uzavírá Smetanovo nábřeží automobilové dopravě, vyjadřují své nadšení. Vzedmula se ale vlna negativních reakcí od občanů Prahy 1, kterým uzavírka komplikuje život.

Více na http://www.odspraha1.cz/temata-jednicka/kdo-stoji-za-uzavrenim-nabrezi.html

Otevřený dopis zastupitelky Městské části Praha 1 JUDr. Jaroslavy Janderové primátorovi hl. m. Prahy Tomáši Hudečkovi a všem členům Zastupitelstva hl.m. Prahy ve věci akce „Nábreží žije“

"... Iniciativě Auto*Mat, která je mimo jiné příjemcem grantů od MHMP, bylo umožněno v nebývalé míře prezentovat své parciální zájmy a generovat příjmy jak ze sbírky, tak z komerčních aktivit na této akci. Občanům Prahy 1 naopak akce přivedla pod okna jejich domů veškerou tranzitní dopravu, která musela být odkloněna kvůli uzavírce nábřeží. Auta i autobusy se tak proplétají úzkými uličkami Starého města a Malé Strany, které nejsou absolutně na takovou hladinu dopravy dimenzovány...."

Více na http://www.odspraha1.cz/temata-jednicka/otevreny-dopis.html


Olga Krahulcová - Praha 1 trpí    Kontaktujte autora petice